Kenniscentrum voor fietsbeleid

Rotterdam heeft nu ook fietsparkeernorm

2018

Rotterdam heeft een parkeernorm voor de fiets geïntroduceerd. Ook P-garages voor de auto moeten – met het oog op de toekomst - toegankelijk zijn voor de fiets.

Steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht kennen al dergelijke parkeernormen. De normen geven aan hoeveel fietsparkeerplekken beschikbaar moeten zijn bij de nieuw- en verbouw van kantoren, bedrijven en voorzieningen, zoals supermarkten en crèches. Het gaat dan om plannen waarvoor de ontwikkelaar een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Parkeergarages
De fietsparkeerplekken moeten op eigen terrein gerealiseerd worden. Vaak is dat in de vorm van een inpandige stalling in het nieuwe of verbouwde gebouw. De gemeente stelt in de  parkeernorm kwaliteitseisen aan die stalling.
Bij nieuw gebouwde autogarages is een eis dat deze toegankelijk zijn voor de fiets en andere tweewielers en dat de scheiding tussen beide delen flexibel moet zijn. Met deze ontwerpeis kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de voertuigkeuze, aldus de gemeente. Daarnaast maakt deze eis de functionele invulling van het gebouw ook groter wanneer een nieuwe functie een andere verhouding van auto’s en fietsen vraagt.

Woningen
Fietsparkeren voor woningen is nu geregeld in het landelijke Bouwbesluit 2012. Bij de invoering van de Omgevingswet - naar verwachting in 2018 - wordt het Bouwbesluit 2012 waarschijnlijk vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). In het eerste concept van het BBL is een aantal bruikbaarheidsvoorschriften - waaronder de (fietsen-)berging - niet meer opgenomen. Als de bruikbaarheidsvoorschriften komen te vervallen kan een gemeente - net als voor niet-woonfuncties - voor de woonfunctie fietsparkeernormen hanteren die via bestemmingsplannen geborgd zijn. Rotterdam hanteert dan een norm van 1 fietsparkeerplaats per ongeveer 20m² gebruiksvloeroppervlak), met een minimum van 2 fietsparkeerplaatsen en een maximum van 5 fietsparkeerplaatsen.

Nieuws
2012
Utrecht wil harde eisen gaan stellen aan de hoeveelheid fietsparkeerplaatsen bij woningen en gebouwen. Dat staat in de conceptnota Stallen en Parkeren van de gemeente.
Nieuws
2017
Den Haag heeft fietsparkeernormen vastgesteld die zullen worden toegepast bij nieuwbouw en verbouw van kantoren, bedrijven en voorzieningen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is.
Nieuws
2017
Na steden als Utrecht en Den Haag komt ook Amsterdam met fietsparkeernormen. En gelijk ook met parkeernormen voor scooters.
P. Lomito
03-04-2018 @ 10:48

Helemaal niet slecht bedoeld maar ik zou liever een norm zien voor de minimale breedte van het fietspad afhankelijk van de gemeten intensiteit tijdens spitsuren.

Sjako Ruster (Gemeente Elburg)
03-04-2018 @ 12:33

Natuurlijk niet zo spannend als de 4 grote steden, maar ook kleinere gemeenten kennen soms al een aantal jaren fietsparkeernormen (afgekeken van CROW-publicatie 317). Zoals de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet en Oldebroek (die een gezamenlijke Parkeernota hebben).

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: