Kenniscentrum voor fietsbeleid

Rijdt de zelfrijdend auto de fietser in de wielen?

2017
plaatje

De zelfrijdende auto komt eraan. Deskundigen verschillen van mening wanneer en in welke vorm. En ook wanneer de tijd is gekomen om je daar het hoofd over te breken.

Zo denkt onderzoekinstituut KiM dat er op z’n snelst in 2045 automatisch rijdende voertuigen van het hoogste niveau - volautomatisch, zonder bestuurder - zullen rijden. Het zal nog minimaal 20 jaar langer duren voordat ze het vervoer in de stad geheel zullen ‘overnemen’. Maar als het aan de bouwers van zelfrijdende auto’s ligt, gaat het allemaal veel sneller. Die verwachten dat volgend jaar de techniek al zover is dat auto’s kunnen worden gebouwd die - als de omstandigheden niet exceptioneel zijn - al geheel zelfstandig kunnen rijden.

Fietsers detecteren
Vroeg of laat zal dan ook de vraag aan de orde komen in hoeverre zelfrijdende auto’s in staat zijn fietsers te detecteren. Op dit moment kan nog niemand daarvoor een 100 procent garantie bieden. Ook aan de TU Delft werkt men hieraan. Er worden algoritmen ontwikkeld met als doel om fietsers tijdig te signaleren. Met behulp van big data moet de software leren hoe fietsers eruit zien en hoe ze zich doorgaans gedragen.
Maar vooralsnog ligt het accent bij de TU vooral op de detectie van voetgangers, aldus onderzoeker Riender Happee in het nieuwe nummer van Fietsverkeer, en is voor speciaal fietsonderzoek nog weinig budget beschikbaar. Dat geldt ook min of meer voor de rest van Europa. ‘Elders in Europa is er wel veel aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemer, bijvoorbeeld in Zweden. Maar ook dat is nog vooral gericht op de voetganger. Voor de fiets is er nog wel een inhaalslag te maken.’

Verkeerskundigen in Nederland zijn er vandaag de dag nog niet zo mee bezig. Een expertgroep die zich onlangs boog over plannen van de ANWB om tot een herindeling van de stad te komen, inspelend op toenemende drukte en op nieuwe vervoerwijzen, vond het nog te vroeg om zich daar het hoofd over te breken. De herindeling behelst kort gezegd dat de traditionele indeling van voetpad, fietspad, rijbaan wordt omgezet in rijbanen waar voertuigen een plek krijgen op basis van massa en snelheid. Hoe de zelfrijdende auto daarin past? Dat duurt zeker nog tot 2050, zo denkt men.

VS
In de VS is men al verder met de introductie van zelfrijdende auto’s en de vraag hoe steden zich daarop moeten prepareren. Of misschien moet je het omdraaien. Want zoals Janette Sadik-Khan, voorzitter van de Amerikaanse Association of City Transportation Offcials, het onlangs op een congres verwoordde: ‘Denk niet dat techniek bepalend is. Zelfrijdende voertuigen bieden veelbelovende mogelijkheden. Maar we moeten ons realiseren wat een stad maakt, en dat zijn de mensen, niet de auto’s.’

Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 41
2017
Wat betekent de zelfrijdende auto voor de stad? En voor de positie van de fietser? Specialisten laten zich uit over de technische (on)mogelijkheden en maatschappelijke voorkeuren.   
Roland Haffmans (-)
30-11-2017 @ 18:22

@: "Het zal nog minimaal 20 jaar langer duren voordat ze het vervoer in de stad geheel zullen ‘overnemen"  "GEHEEL" is dan de niet zelfrijdende auto niet meer toegestaan?

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: