Kenniscentrum voor fietsbeleid

Provincie Utrecht werkt aan ‘Fietspad van de toekomst’

2018

Provinciale Staten van Utrecht hebben een motie aangenomen die moet leiden tot de aanleg van een ‘Fietspad van de toekomst’.

Het snelfietspad langs de N225 moet volgens de motie een proeftuin worden voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van de fiets.
Welke innovaties op het fietspad te zien zullen zijn, is nog open gelaten. Maar men denkt bijvoorbeeld aan verduurzaming van materialen, laadmogelijkheden langs het fietspad, schuilmogelijkheden voor regen, slimme verkeerslichten en een groene golf voor fietsers. Verder kunnen er regelvrij zones komen om experimenten met andere vormen van fietsverkeer, zoals de speedpedelec, mogelijk te maken.

De route van het ‘Fietspad van de toekomst’ gaat lopen van De Uithof, via de gehele N225 tot net over de Gelderse grens. Onderweg komt de fietser langs instellingen die zich bezighouden met duurzaamheid en mobiliteit, zoals het Wereld NatuurFonds, de Triodos Bank, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen. Het is de bedoeling dat deze bedrijven initiatieven aanleveren voor het ‘Fietspad van de toekomst’. Ook van omwonenden zijn suggesties welkom.

Kees van Malssen
11-08-2018 @ 13:56

Het allerbelangrijkste element voor een snelfietsroute: door kunnen fietsen. Dus geen haakse/scherpe bochten, geen verkeerslichten en als er dan toch kruisende wegen aansluiten: voorrang voor de fietser met bovendien ruim zicht van alle kanten. Geen vaart hoeven minderen is de grootst mogelijke bijdrage voor een vlotte doorstroming.

C.A. de Jong (Fietsersbond)
27-08-2018 @ 13:03

Langs de N225 maar graag er niet vlak langs maar evenwijdig er een stuk vanaf. Fietsers ademen graag goede lucht in en geen lucht vermengd met uitlaatgassen van motorvoertuigen. Dat zou de Provinciale Staten op kunnen nemen in het ontwerp van het nieuwe snelfietspad. Gezondheid moet een rol spelen langs de N225.

Speedpedelec
28-08-2018 @ 00:22

Ongetwijfeld zal het "fietspad van de toekomst" - net als alle andere fietspaden in Nederland, streng verboden zijn voor mijn forenzenfiets, de speedpedelec.
@ C.A. de Jong (Fietsersbond): inderdaad, fietsers zoals ik ademen graag gezonde lucht in. Maar als het aan de Fietsersbond ligt, wordt voor mij - als speedpedelec rijder - daarop een uitzondering gemaakt. Ik mag namelijk verplicht aansluiten in de autofile, met op 1,5 meter voor mij de uitlaat van de auto of vrachtwagen. Kuch...

Etienne Bral (Fietsersbond)
29-08-2018 @ 11:01

Eh is de luchtkwaliteit wel beter op de fietspaden? Ik heb toen op Fietsberaad een berekening gemaakt voor fietspaden langs files en die is niet beter. Ook Test Aankoop heeft in België een kleinschalige meting uitgevoerd  bij schoolgaande of "schoolrijdende" kinderen. Daaruit bleek dat de kinderen IN de auto de schoonste lucht hadden (PM2,5 fijn stof): http://www.standaard.be/cnt/dmf20180828_03686608?_section=68108480&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=middagupdate&adh_i=0ba791b437d28a6d8d3ebb7c59ae13fb&imai=&M_BT=2480184310186 . Als je nog eens flink in moet spannen dan krijg je 2 tot 3 keer meer vuile lucht binnen (hoeveelheid ingeademde lucht is gekoppeld aan de hartfrequentie) , speed pedeleccers krijgen door hun geringere inspanning minder vuile lucht binnen en t.o.v. kleine kinderen dus ook veel  ( een ander onderzoek waaruit bleek dat kinderen tot 60 % meer vervuiling binnen krijgen door hun letterlijk lage positie) minder vervuiling binnen krijgen (zet dit soort berichten eens op Fietsberaad). Dus het is belangrijk om verbrandingsmotoren te weren van belangrijke fietsroutes. We moeten echte "routes vertes" creëren. De Maastunnel en de verlengingen is zo'n vuile route en die wil de stad Rotterdam toch weer openstellen voor auto's vlakbij het Erasmusziekenhuis waar roken verboden gaat worden voor de ingang van de SEH, goed bezig...

Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Speedpedelec
15-09-2018 @ 17:17

Etienne Bral: als je verplicht wordt om met je speedpedelec in een autofile aan te sluiten, dan krijg je echt wel meer kankerverwekkende stoffen binnen, dan al rijdend op een fietspad. Op mijn route sta ik soms op 1,5 meter afstand stil, achter de uitlaat van die dieselauto voor mij. Als ik op het gescheiden fietspad daarnaast zou mogen rijden (met daartussen groenstrook) dan was de afstand tussen diezelfde uitlaat 15 meter. Niet overtuigd? Vraag aan je buurman of hij zijn dieselauto wil starten en houd je mond op 10 cm afstand van de uitlaat. Dan snap je wat ik bedoel.
Verder: op mijn speedpedelec met krachtsensor moet ik meer fysieke inspannen leveren dan op menig gewone ebike, en zeker die ebikes met rotatiesensor. Veel mensen hebben een (negatieve) mening over de speedpedelec (vooral leden van de Fietsersbond), terwijl ze nog nooit op een speedpedelec gereden hebben. En voor de grotere afstanden nemen diezelfde (GroenLinks) figuren niet de fiets, maar de trein. Ik neem daarentegen de speedpedelec.
 

Kees van Malssen
16-09-2018 @ 00:09

Ik weet niet waarom dit opeens een "E-bike/Speedpedelec" discussie wordt. Wat mij betreft is iedere Speedpedelec rijder een automobilist minder en moeten ze, juist voor snelle fietsroutes, als partner en niet als tegenstander gezien worden. Een goede snelfietsroute heeft zoveel breedte dat ook snelle gebruikers goed door kunnen rijden zonder gevaarlijk dicht langs anderen te moeten rijden. En dat zijn niet alleen speedpedelecs, maar ook getrainde racefietsers, ligfietsers en velomobilisten, je weet wel, die fietsersbond leden die voor de langere afstand ook de fiets nemen!

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: