Kenniscentrum voor fietsbeleid

Provincie Gelderland start onderzoek naar speedpedelec op het fietspad

2018

Voor de speedpedelec gelden sinds 2017 dezelfde regels als bromfietsers. Dat betekent dat deze snelle e-fiets binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet in plaats van op het fietspad. In Gelderland wijkt men daar op een aantal locaties vanaf en mag de speedpedelec op het fietspad.

Speedpedelecs rijden binnen de bebouwde kom vaak langzamer dan de toegestane 45 km/uur, zo stelt de provincie. In een aantal gevallen past de provincie daarom de regels aan voor de positie van de speedpedelec op de weg. Daartoe zijn op 16 provinciale wegvakken wat men noemt ‘veiligheidsmaatregelen’ genomen. Op die locaties - waar een provinciale weg door de bebouwde kom loop - mag de speedpedelec het fietspad op. Deze fietspaden zijn herkenbaar aan het onderbord ‘Speed-pedelecs toegestaan’, onder het bord ‘Verplicht fietspad’. Speedpedelecs mogen hier met een maximumsnelheid van 30km/uur rijden. Daarnaast mogen zij hier nog steeds ook de rijbaan op, met een maximumsnelheid 45 km/uur. Traditionele bromfietsers blijven op de rijbaan.

Rijbaan of fietspad
De provincie start binnenkort een onderzoek naar de veiligheid en het weggebruik onder de speedpedelecers. Onderzocht wordt of deze uitzonderingsmaatregel het gewenste effect heeft. Men wil graag weten wanneer de speedpedelecrijder kiest voor de rijbaan of het fietspad. Tot welk rijgedrag dit leidt. En welke consequenties dit heeft voor de eigen verkeersveiligheid en die van andere weggebruikers. ‘Ook veel andere wegbeheerders (gemeenten en provincies) zijn benieuwd naar de effecten en stemmen hun verkeersbeleid voor de speedpedelec af op onze ervaringen’, aldus de provincie.
Het onderzoek start na de zomervakantie en loopt 3 weken. Mogelijk wordt deelnemers gevraagd een aantal dagen te fietsen met een meetinstrument op de fiets. 

Hoogopgeleide man
Eerder onderzocht de provincie Gelderland wie de speedpedelec gebruikt. Daaruit bleek dat de huidige gebruiker een hoogopgeleide man is van middelbare leeftijd die zo’n 20 – 30 kilometer enkele reis naar werk fietst met een gemiddelde snelheid van 30 – 35 kilometer per uur. Dit doet hij 4 van de 5 werkdagen. Het blijkt – aldus dit onderzoek - dat 60% van de huidige gebruikers de auto laat staan voor de speedpedelec.

De grootste groep potentiële gebruikers woont 10 – 30 kilometer enkele reis van het werk. De huidige automobilisten vinden dat een speedpedelec hen in staat stelt om gezonder te leven en een bijdrage te leveren aan de leefomgeving. Forensen die nu het OV gebruiken, doen dit omdat het milieu hiermee ontlast wordt. Ze verwachten dat de speedpedelec hen sneller en flexibeler laat reizen. De huidige fietsers verwachten vooral dat de speedpedelec ervoor zorgt dat ze sneller kunnen reizen.

 

Roland Haffmans (-)
04-05-2018 @ 10:50

Treffend voorbeeld dat de overheid er vooral is voor snelle voertuigen. Eerst bij de auto, daarna bij het openbaar vervoer met snelle bussen en weinig haltes en dan nu bij de fiets om "de speedpedelec hen sneller en flexibeler laat reizen". Hinderlijk en onveilig voor de gewone en vooral kwetsbare fietser, dat telt minder. Als die "provinciale weg door de bebouwde kom" zo gevaarlijk is, telt dat ook voor overstekende voetgangers en fietsers. Waarom wordt dat niet aangepakt?

 

P. Lomito
04-06-2018 @ 11:32

Speed pedelecs kunnen in theorie 45 km/uur rijden maar in de praktijk ligt die snelheid een stuk lager. De meeste speeders rijden met een kruissnelheid van zo'n 35 km/uur, sneller is wel mogelijk maar vergt grote fysieke inspanning. En bij wind tegen of heuvel op zakt de kruissnelheid nog verder naar beneden. En dan wordt je geacht tussen de auto's en vrachtwagens te gaan rijden die de limiet van 50 km/uur als ondergrens zien en vaker 60 rijden en tot wel 70 km/uur. Het snelheidsverschil met de speed pedelec is daarom te groot. Het relatief lage gewicht van de speed pedelec t.o.v. auto's maakt de snelle fietser extra kwetsbaar.

 

De wetgever is echter uitgegaan van de 45 km/uur als gangbare snelheid voor de speed pedelec... en beseft nu dat een grote fout gemaakt is die rechtgezet moet worden. Gelukkig wordt dat door mijn provincie eerder opgepikt maar naar verwachting zullen andere provincies en uiteindelijk ook nationaal tot de eenvoudige oplossing komen:

- speed pedelecs mogen zelf kiezen of zij op de rijbaan willen rijden of op het fietspad

- de Vmax op de rijbaan is 45 km/uur, op het fietspad 25 km/uur (gelijk met pedelecs).

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: