Kenniscentrum voor fietsbeleid

Ontvlechten leidt niet automatisch tot meer fietsers

2018

Het loskoppelen van fietsroutes en autoroutes heeft in Enschede soms wel maar soms ook niet geleid tot verschuiving van fietsstromen, of tot meer fietsers.

Enschede wil graag Fietsstad worden in 2020 en timmert daarmee duidelijk aan de weg. De ambitie is onder meer ingevuld met het ontvlechten van vier fietsroutes. Waar oorspronkelijk de kortste weg langs een drukke autoweg liep zijn nieuwe routes ontwikkeld door 30 km-gebieden en via fietsstraten. Een evaluatie leert dat dit niet altijd het gehoopte effect oplevert, in ieder geval niet in aantallen fietsers.

Bij de nieuwe route vanuit Wooldrik is dat wel het geval, aldus leert een evaluatie van bureau Keypoint. Op dit eerste deel van een geplande fietsstraat zijn 45% meer fietsers geteld. Deels zijn dit nieuw aangetrokken fietsers en deels is dit een verschuiving van fietsers afkomstig van de parallelroute Gronaussestraat, waar het aantal fietsers met 19% is afgenomen.

Ook de Fietsroute Boswinkel vanuit het zuiden boekt een kleine winst. Het aantal fietsers op de nieuwe route is gemiddeld met ongeveer 10% toegenomen. Het aantal fietsers op de parallelle route is met 8% afgenomen.

Op de routes aan de westkant (Stadsveld en Pathmos) is het effect van het aanleggen van de alternatieve fietsroutes beperkt. Op de route naar het centrum was het aantal fietsers op de parallelle routes groter en dat is zo gebleven. Overigens zijn de vaste gebruikers wel tevreden met de nieuwe route. 8 van de 10 geven de voorkeur aan de route boven de ‘oude’ route.

De evaluatie geeft geen antwoord op de vraag waarom de ene route succesvoller lijkt te zijn dan de andere. Wat een rol kan spelen is dat sommige routes pas recent voltooid zijn.

Tenslotte blijkt de invloed op de modal-shift maar heel beperkt, aldus de evaluatie.

Nieuws
2017
Het opwaarderen van twee fietsroutes in Kopenhagen heeft er maar beperkt toe geleid dat meer mensen zijn gaan fietsen. Degenen die al fietsten zijn wel tevredener.
Rapport
Keypoint Consultancy , Keypoint Consultancy
2018
In Enschede zijn in de periode 2015-2017 maatregelen uitgevoerd om de bereikbaarheid van Enschede te verbeteren. Deze maatregelen zijn gedeeltelijk gefinancierd vanuit het Beter Benutten Vervolg (Gemeente Enschede gebruikt de term Beter Benutten 2) programma van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Een deel van de uitgevoerde maatregelen is gericht op het stimuleren van het fietsgebruik, zoals de Enschede Fietsstad 2020 campagne, het uitbreiden van het aantal stallingsplekken voor de fiets en de aanleg van een viertal ontvlochten fietsroutes.  
Roland Haffmans (-)
02-05-2018 @ 12:49

"loskoppelen van fietsroutes en autoroutes" was dit het doel van dit project?  Elders stata dat "spitmijden" het doel is. De samenvatting stelt: "Doelen van de maatregelen zijn het realiseren van spitsmijdingen en het verbeteren van de doorstroming voor het auto- en fietsverkeer" met als resultaat:  "Voor woon-werkverkeer gaat de modal split van de fiets van 59% naar 57%. Het aandeel van de auto neemt echter ook af, van 37% naar 36%" wordt er meer gelopen, want de bus telt blijkbaar niet. Of neem het resultaat "Op een geplande fietsstraat zijn 45% meer fietsers geteld. Deels zijn dit nieuwe fietsers en deels is dit een verschuiving van de parallelroute Gronaussestraat, waar het aantal fietsers met 19% is afgenomen." 45% en 19% van wat? pikant is de toevoeging "Wel moet worden aangetekend dat in 2017 werkzaamheden aan het wegdek van de Gronausestraat zijn geweest"  en dat de daling voor de ochtendspits geldt met juist ene stijging in de avondspits.

Welke nut heeft zo'n onderzoek behalve voor de onderzoekers? 

Peter H. Smit (Rover)
04-06-2018 @ 12:22

Zou een tweede na-meting de moeite waard zijn?  Nadat de wegwerkzaamheden zijn voltooid en nadat de weggebruikers een jaar of zo aan de nieuwe situatie hebben kunnen wennen? 

Zou je daarin ook onderzcheid kunnen maken tussen soorten fietsers?  Rustige routes lijken me nuttig voor ouders met kinderen die leren fietsen, voor ouderen die zo lang mogelijk willenblijven fietsen en voor recreatieve fietsers (ex wielrenners).  Dan mag het wat kosten ook al trekt het niet de snelle forens of scholier.

Wie betaalt de 2e na-meting?

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: