Kenniscentrum voor fietsbeleid

Onderzoek naar vraag waarom snelfietsroutes niet leiden tot fors meergebruik

2018

Snelfietsroutes hebben nog niet geleid tot een schaalsprong in de fietsmobiliteit. Onderzoek van de Radboud Universiteit moet duidelijk maken waar dat aan ligt.

‘Er is ambitie om in Nederland rond de 675 km snelfietsroute plus 600 km kansrijke verbindingen te bouwen. Maar van werkelijke opschaling in termen van een fors meergebruik van de fiets en een bijdrage aan duurzame transitie en congestiebestrijding is maar beperkt sprake.’ Dat stelt prof. Arnoud Lagendijk van de Radboud Universiteit. Hij gaat onderzoeken waaraan dat ligt, in het kader van een nieuw SURF-project. In SURF werken nationale en internationale consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio's samen werken aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur.

Het accent in zijn onderzoek zal liggen op de vraag hoe gedragsverandering gestimuleerd kan worden er aan kan bijdragen van de snelfietsroutes een succes te maken. ‘Hoewel de eerste investeringen redelijk succesvol zijn, met name qua planning en zichtbaarheid, is het niet eenvoudig een schaalsprong in fietsmobiliteit te maken’, aldus Lagendijk op de website van Verdus. ‘Hoe gaan we om met de snelle, ‘connected’ e-bike en pedelec? Hoe bevorderen we gedragsverandering, met name gericht op het bereiken van belangrijke werk-, studie en centrumlocaties? Hoe richten we de infrastructuur in tussen de snelfietsroutes en eindbestemming (‘last mile’)? ‘

Het onderzoek richt zich onder andere ook de Nijmeegse universiteitscampus en het traject Arnhem-Dieren.

Roland Haffmans (-)
08-03-2018 @ 09:18

Blijft dit onderzoek beperkt tot "gedragsverandering" of wordt ook gekeken naar de aansluiting op het stedelijk fietsnetwerk en de bruikbaarheid voor korte fietsritten?

Kees Helderman (Kees Helderman consultancy)
11-03-2018 @ 11:21

"Wat goed is komt snel...."

Mijn  ervaring is dat fietsers vanzelf komen, wanneer we er voor zorgen dat fietsers sneller (in kortere tijd), soepel en veilig van huis naar bestemming kunnen rijden. Focus bij het aanleggen op minder obstakels.....

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: