Kenniscentrum voor fietsbeleid

Mobiliteitsbeeld 2017

Peter Jorritsma e.a. , Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
2017

Elk jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de
mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Hebben we meer of minder last gekregen van
les en verkeersdrukte? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Mobiliteitsbeeld.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

In Nederland werd in 2016 ongeveer 60 procent van het totaal aantal reizigerskilometers per auto afgelegd. Dat is tussen 2005 en 2016 per saldo gelijk gebleven. Het treingebruik omvat in 2016 13 procent van alle reizigerskilometers en het fietsgebruik 8 procent.

Sinds 2005 nam het fietsgebruik toe met bijna 12 procent. Met name voor onderwijs en vrijetijd fietsen we vaker en verder en ook de fietsafstanden in het woon-werkverkeer zijn langer dan elf jaar terug. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets. Niet alleen ouderen, maar ook volwassenen jonger dan 65 jaar gebruiken deze steeds vaker. In totaal leggen personen van 12 jaar en ouder 16 procent van alle fietskilometers af op een e-fiets. Het aantal te voet afgelegde kilometers is sinds 2005 met 11 procent toegenomen. Vooral voor vrijetijdsmotieven is men vaker en verder te voet onderweg.

Etienne Bral (Fietsersbond)
24-10-2017 @ 15:49

Vreemd verhaal. Reistijdverlies, dat ken ik niet. Op de fiets heb ik zelfs tijdens de spits hier helemaal geen last van. Uitstoot van diesels,(personenwagens) of personenwagens of bestelwagens  waarvan de katalysator is verwijderd , zijn die gecorrigeerd voor de sjoemelwaarden of zijn het nog de oude labtestwaarden, want dat kan een factor 5 schelen? Die waarden zijn berekeningen, of het echt zo is moet je eigenlijk met metingen bevestigen, zoals de discussie rond de snelheidsverhoging op de A13 bij Overschie aantoonde.  Die plaatjes met  gemiddelde concentraties op pagina 172 zijn vaak niet erg relevant. De universiteit van Salzburg heeft eens een exercitie met fijn stof en houtstook/houtrook gedaan. Met gemiddelden en een grof raster leek het allemaal koek en ei, maar bij een fijner raster bleek dat in bepaalde wijken de norm enorm werd overschreden. Dat is ook bekend bij lokale metingen in grote steden dat er straten zijn met enorme vervuiling. En dan hebben we het nog niet eens over de WHO-norm. Opvallend is ook dat de schade uitsluitend wordt uitgedrukt in geld en niet in slachtoffers door luchtvervuiling. We geven het idee dat we de problemen met geld kunnen oplossen. Klimaatverandering ja dat kunnen we wegkopen. Hoeveel hebben we geïnvesteerd in duurzaamheid en hoeveel "CO2-reductie" hebben we gerealiseerd? Geen, in 2016 was de uitstoot van broeikasgassen 1 % gestegen t.o.v. het vorige jaar.  Veel mensen denken compensatoir: zonnepanelen op het dak dan kunnen we vaker met het vliegtuig. Terwijl we zelf door kleine stapjes samen een hele grote stap kunnen maken. "Neem de fiets en trap de klimaatverandering de wereld uit", een mooie slogan. Of: "Teveel automobiliteit leidt tot immobiliteit".

En de toekomst 2017-2022 daar staat het begrip fiets niet meer in, dat is een vreemde toekomst als je ziet dat de fiets 13% van de voertuigkilometers inhoudt en er gemikt wordt op een toename van 20% voor 2020.

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: