Kenniscentrum voor fietsbeleid

Minder fietspaaltjes in de weg

Otto van Boggelen , Fietsverkeer nr. 31
2012

Met een fietspaaltje kan men autoverkeer weren, maar fietspaaltjes brengen risico’s met zich mee. Exacte aantallen zijn niet bekend, maar jaarlijks belanden honderden fietsers en snorfietsers in het ziekenhuis en soms vallen er ook dodelijke slachtoffers. In dit artikel suggesties voor een andere aanpak.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

De vraag wanneer een fietspaaltje zinvol is, is op zich eenvoudig te beantwoorden: plaats alleen een paaltje als de noodzaak duidelijk aangetoond is. En voor bestaande situaties: verwijder het paaltje, tenzij de noodzaak aangetoond is. Maar in de praktijk ligt dat natuurlijk niet altijd zo eenvoudig. Om wegbeheerders te helpen bij het maken van de afweging wel of geen paaltje heeft het Fietsberaad een keuzeschema opgesteld.
Verder laten de fabrikanten Velopa, Erdi en Pol zien wat ze innovatieve oplossingen te boeden hebben. 

Notitie
Peter Kroeze (Ligtermoet & Partners) , CROW
2006
De Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW-publicatie 230) is het standaardwerk voor ontwerpers en beleidsmakers. Deze index helpt bij het vinden van de gewenste informatie. Let op: de Ontwerpwijzer Fietsverkeer is in 2016 geactualiseerd. 
Notitie
Peter Kroeze (Ligtermoet & Partners) , CROW
2006
The Bicycle Traffic Design Indicator (CROW publication 230) is the standard reference for designers and policy makers. This index helps them find the required information.
Nieuws
2012
Na Amersfoort heeft nu ook Zwolle een speciale website waar inwoners hun mening kunnen geven over nut en noodzaak van fietspaaltjes. In Amersfoort leidde dat al tot het opruimen van 90 overbodige fietspaaltjes.
Nieuws
2011
De gemeente Amersfoort doet mee aan het proefproject om het aantal paaltjes op fietspaden te verminderen. Paaltjes zijn een oorzaak van veel enkelvoudige fietsongelukken. Inwoners kunnen nu via een website aangeven welke paaltjes op Amersfoortse fietspaden onveilig zijn of zouden moeten verdwijnen.
Nieuws
2012
In Amersfoort wordt de fietsveiligheid verbeterd door paaltjes van fietspaden te verwijderen. Hiervoor hebben de inwoners van 1 november tot 1 februari kunnen stemmen op onveilige fietspaaltjes. De website waarop dit kon, is onderdeel van een proefproject van het Fietsberaad om het aantal paaltjes op fietspaden te verminderen en de fietsveiligheid te verbeteren. Er worden nu 90 paaltjes verwijderd.
Notitie
Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2014
Dit keuzeschema helpt wegbeheerders bij afwegingen over de plaatsing van palen op fietspaden. Daarnaast geeft de notitie aanbevelingen over een veilige vormgeving van een locatie met palen. Het keuzeschema is in december 2014 geheel vernieuwd op basis van uitgebreide praktijkevaluaties.
Presentatie
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2012
Presentatie over het keuzeschema voor toepassing van paaltjes op een fietspad door Otto van Boggelen en Wim Salomons (Fietsberaad)
Nieuws
2012
Following Amersfoort, Zwolle has also set up a website where citizens can give their view on the usefulness and necessity of bike bollards. In Amersfoort this has already led to the removal of 90 superfluous bike bollards.
Nieuws
2012
Gemeenten gaan in 2013 fietsonveilige situaties aanpakken. Dit is een van de afspraken die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) met lokale overheden en maatschappelijke instanties heeft gemaakt om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Doel is de dalende trend van de verkeersdoden door te zetten en de stijging van het aantal ernstig verkeersgewonden onder ouderen en fietsers op lokale wegen te keren. De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over deze afspraken. De meeste aandacht gaat uit naar de fietsers.
Nieuws
2012
Het Ministerie van IenM en het Fietsberaad zoeken wegbeheerders die willen meewerken aan een proef om fietspaaltjes zo te realiseren dat de risico's voor de fietser minimaal zijn. Het is wel zaak om snel te reageren.
Nieuws
2012
Paaltjes in fietspaden vormen een belangrijk verkeersveiligheidsrisico. Jaarlijks vallen onder fietsers enkele doden en duizenden gewonden als gevolg van een botsing met een paaltje. De indruk bestaat dat veel fietspaaltjes 'zomaar' worden geplaatst. Om te achterhalen hoe dit komt, zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Fietsberaad een nader onderzoek gestart naar de plaatsing van fietspaaltjes.
Notitie
ADFC Bonn
2012
Entscheidungsschema zum Umgang mit Pollern auf Radwegen. Duitse vertaling Keuzeschema sanering paaltjes op fietspaden.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: