Kenniscentrum voor fietsbeleid

'Kinderen in een bakfiets op één rijbaan met snelverkeer is onwenselijk'

2018
plaatje

Slecht beschermde kinderen in bakfietsen die op de suggestiestrook de weg moeten delen met autoverkeer dat 50 of harder rijdt. Je kunt erop wachten tot dat een keer mis gaat. Dat zegt SWOV-directeur Peter van der Knaap.

‘Laten we proberen dat voor te zijn. Want een bakfiets vormt in de grote steden een uitkomst om kinderen naar school te brengen. Maar dan moet je wel investeren in voldoende breedte en opstelruimte van fietsvoorzieningen.’

Kennisagenda
Van der Knaap noemde het voorbeeld tijdens de Kennisdag Verkeersveiligheidsonderzoek op 27 maart jl. Ruimte op fietspaden is één van de thema’s die de komende jaren meer aandacht zullen moeten krijgen, als het aan de SWOV ligt. Maar er is meer. De SWOV-directeur bood tijdens de Kennisdag een doorkijk naar de verschillende thema’s die de komende jaren de Kennisagenda zullen beheersen op het gebied van verkeersveiligheid.

Kinderen en ouderen zullen extra in de belangstelling blijven staan, maar daarnaast onderscheidt Van der Knaap ook de ‘pragmatici’ als doelgroep, de fietsers die een fiets koopt voor 80 euro en er verder niet naar omkijkt, omdat hij het fietsen zo als vanzelfsprekend beschouwt. Aan de andere kan moet ook de ‘fietspro’ extra aandacht krijgen, zeg maar de snelle fietskoerier.

Speed pedelec
Bijzondere fietsen, zoals de speedpedelec - inmiddels rijden er volgens officiële cijfers 13.000 - zijn al onderwerp van studie. Infrastructuur staat ook hoog op de Kennisagenda, bijvoorbeeld als het gaat om fietsstraten en onderzoekmethoden als Cyclerap. Het autonoom rijdende voertuig komt eraan maar ook de fiets en de fietser zelf verdienen aandacht. Denk aan fietsverlichting en de bescherming van de fietser, zoals de fietshelm, valbroeken en dergelijke. Daar hoort ook gedrag bij; appen staat volop in de belangstelling. Simulatoronderzoek speelt verder een steeds belangrijker rol, bijvoorbeeld met betrekking tot de stabiliteit van de  fiets voor ouderen. En tenslotte kunnen de voordelen van de fiets, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid meer nadruk krijgen, aldus Van der Knaap.

Strategisch plan verkeersveiligheid 
Myrthe Ronteltap van het ministerie van IenW lichtte op de Kennisdag toe hoe het komende strategisch plan verkeersveiligheid er ongeveer uit zal zien. De risicogestuurde aanpak zal centraal staan, waarbij bijvoorbeeld ongevallen voorkomen – denk aan het verwijderen van fietspaaltjes – moet helpen het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Het Plan zal zich niet specifiek gaan richten op doelgroepen. Volgens Ronteltap kijkt men vooral naar de hele keten van een reis. Wat beweegt iemand voor een bepaalde vervoerwijze te kiezen, hoe verhoudt zich de rijgeschiktheid cq. rijvaardigheid zich tot die keuze. Hoe gedraagt de verkeersdeelnemer zich eenmaal onderweg? En wat is de rol van de infrastructuur? En tenslotte gaat het plan in op de registratie van verkeersongevallen, en vooral de vraag hoe je aan goede data komt.

Er loop al een pilot in Amsterdam met een dergelijke aanpak, waarbij wordt gekeken hoe je een risicogestuurde aanpak kunt koppelen met data en wegkenmerken, aldus Ronteltap.

Roland Haffmans (-)
03-04-2018 @ 21:04

Waarom zijn vorige reacties verdwenen?

"met een suggestiestrook de weg moeten delen met autoverkeer dat 50 of harder rijdt." is voor elke fietser ongewenst, niet alleen voor een bakfiets met kinderen, maar nog meer voor fietsende schoolkinderen. Laat de wegbeheerder voor meer 30 km wegen zorgen, zeker waar meer dan 50 km gereden wordt. Een lagere snelheid zorgt echt voor meer verkeersveiligheid 

Robert van der Sluiszen
03-04-2018 @ 21:13

SWOV directeur Van der Knaap: "Slecht beschermde kinderen in bakfietsen die op de suggestiestrook de weg moeten delen met autoverkeer dat 50 of harder rijdt. Je kunt erop wachten tot dat een keer mis gaat".
Verder is SWOV in het snorfietsonderzoek “Snorfietsongevallen op het fietspad” (2017) tot de conclusie gekomen dat het verplicht laten rijden van snorfietsen op 50 km/h autorijbanen, leidt tot meer en ernstiger ongevallen en ook dat het gedeelde gebruik van het fietspad met fietsers NIET leidt tot veel letselongevallen. De drukte op het fietspad is het probleem en men pleit ervoor de snorfiets als voertuig af te schaffen.

Dit alles staat in schril contrast met een citaat in bijlage 4 van het onderzoek “Effecten van mogelijke gedragsregels voor speed pedelecs” (dec 2014). Dit onderzoek is weliswaar opgesteld door Rijkswaterstaat, maar SWOV heeft hier nadrukkelijk aan meegewerkt. Citaat: De speed pedelec gebruikers zijn heel verschillend in hun snelheidsgedrag. Het is NIET te verwachten dat er problemen ontstaan als de gebruikers niet mee (kunnen) gaan met de snelheid van het autoverkeer".

Er staat dus eigenlijk: het maakt niet uit welke snelheid een speed pedelecrijder rijdt, in alle gevallen is het veiliger dat zij (verplicht) gebruik maken van de autorijbaan en dus niet van het fietspad.

Opmerkelijke conclusie als je dat vergelijkt met hun stellingname ten aanzien van brede bakfietsen en snorfietsen. En dat speed pedelec rijders niet mee (kunnen) gaan met de snelheid van het auto- en vrachtverkeer, blijkt uit het SWOV onderzoek van sept. 2017. De gemiddelde snelheid van speed pedelec rijders op de autorijbaan blijkt 32 km/h te zijn. Wie nog niet overtuigd is, moet de praktijk filmpjes op Youtube maar eens bekijken.

Het wordt de hoogste tijd dat SWOV een persbericht naar de media stuurt, dat het verplicht gebruik van de speed pedelec op sommige autorijbanen bibeko, leidt tot verkeersgevaarlijke situaties. Dat het “wachten is tot het een keer misgaat”. En dat eerdere aannames van SWOV (o.a. in 2014) toch te kort door de bocht blijken te zijn.  Of – en ik richt mij nu tot SWOV – moet ook de “speed pedelec”, net als de snorfiets, maar worden afgeschaft ?

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: