Kenniscentrum voor fietsbeleid

Invloed deelfiets blijft voorlopig beperkt

2017
plaatje

Tot een fijnmazig systeem van deelfietsen zoals we dat uit het buitenland kennen, zal het in Nederland voorlopig niet komen. Daarvoor hebben Nederlanders zelf al genoeg fietsen.

Dat stelt afstudeerder Pieter van Zessen die bij Movares werkte aan zijn scriptie over de potentie van de deelfiets in Nederland.

Hij sprak daartoe onder meer met een aantal fietsexperts en bestudeerde cases in binnen- en buitenland. Van Zessen beschrijft drie mogelijke scenario’s ten aanzien van de ontwikkeling van de deelfiets.

Een scenario waarbij de deelfiets breed in een fijnmazig systeem overal in de stad verschijnt lijkt het minst kansrijk. Enerzijds gezien de fietsdichtheid die we in Nederland kennen, anderzijds omdat de overheid zo’n ontwikkeling wil dwarsbomen omdat verrommeling van de openbare ruimte op de loer licht als dergelijke ‘free floating’-systemen zonder dockingstations á la China de overhand krijgen.

Kansrijker acht hij de deelfiets die alleen te vinden is op belangrijke centrumlocaties en bij belangrijke functies in de stad. De voorkeur zou dan moeten uitgaan naar geofencing systemen waarmee de gebruiker verplicht kan worden om de fiets op een bepaalde plaats terug te zetten. Daarmee vermijdt men de nadelen van free floating systemen en van systemen met dockingstations die openbare ruimte claimen.

Een derde optie is OV-Fiets+. OV-Fiets heeft zijn bestaansrecht in het natransport inmiddels bewezen en kan de rol nog uitbreiden door op meer plaatsen fietsen beschikbaar te stellen. De kans dat dit gebeurt lijkt overigens niet zo groot. Eventueel kan die aanvullende rol worden ingevuld door het bedrijfsleven. Indien die laatste twee scenario’s werkelijkheid worden, zal de invloed op het fietsbezit en het stedelijke OV beperkt blijven, zo verwacht Van Zessen. Wel is er sprake van enige invloed op het stedelijke autogebruik en omdat men vaker voor de trein zal kiezen op het OV-gebruik.

Rapport
Pieter van Zessen , Movares
2017
Tot een fijnmazig systeem van deelfietsen zoals we dat uit het buitenland kennen, zal het in Nederland voorlopig niet komen. Daarvoor hebben Nederlanders zelf al genoeg fietsen. Dat stelt afstudeerder Pieter van Zessen die bij Movares werkte aan zijn scriptie over de potentie van de deelfiets in Nederland. Hij sprak daartoe onder meer met een aantal fietsexperts en bestudeerde cases in binnen- en buitenland.
Roland Kager (Studio Bereikbaar)
03-07-2017 @ 10:34

Dit onderzoek en de conclusies slaat de plank echt finaal mis. Ik hoop dat beleidsmakers en anderen zich wat beter informeren dan zich door dit soort simplistische riedels te laten leiden. De deelfiets is de aanstaande game changer voor stedelijke mobiliteit en openbaar vervoer gebruik, zowel buiten NL als hier te lande. Wie die trend zo weet te missen als hierboven weergegeven, is ver van huis. Maar misschien levert juist dat enige hoop. Want als je dan zo ver van huis bent, valt misschien tevens op dat ondanks het feit dat je 'genoeg fietsen' hebt, die gek genoeg opvallend vaak juist niet daar zijn waar je ze nodig hebt op het moment dat je van huis bent... Ook op andere vlakken klinkt de scope van dit onderzoek als iets waar we later op terugkijken als die beroemde filmpjes van mensen van 15 jaar geleden die stelden dat een 'smartphone' toch echt ongelofelijke onzin was. Er zijn toch genoeg praatpalen voor als er echt iets aan de hand is?

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: