Kenniscentrum voor fietsbeleid

Meer mannen overleden bij fietsongeval

2018
plaatje

In 2017 kwamen 613 mensen om in het verkeer. Dat zijn 16 dodelijke slachtoffers minder dan in 2016. In 2017 vielen voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in een auto. De toename van het aantal fietsslachtoffers is alleen bij mannen opgetreden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer, 17 meer dan in 2016 en het hoogste aantal in tien jaar. In 2017 kwamen 201 inzittenden van een personenauto om het leven, 30 minder dan in 2016. Het is voor het eerst dat er meer dodelijke verkeersslachtoffers op de fiets zijn dan in de auto. Verder overleden 58 voetgangers, 51 motorrijders, 41 brom- en snorfietsers en 25 bestuurders van een scootmobiel als gevolg van een verkeersongeluk.

Meer mannen overleden door fietsongeval
De toename van het aantal fietsslachtoffers is alleen bij mannen opgetreden. Het aantal mannelijke fietsdoden ging van 125 in 2016 naar 148 in 2017. Bij vrouwen is het aantal verkeersdoden op de fiets iets afgenomen, van 64 in 2016 naar 58 in 2017. Twee derde van alle fietsdoden was 65 jaar of ouder. Ook afgezet tegen de bevolkingsomvang is dit een relatief groot aandeel. Deze groep maakt de minste fietskilometers. 3 procent van de dodelijke fietsslachtoffers was jonger dan 18 jaar. In alle leeftijdsgroepen overleden meer mannen dan vrouwen door een fietsongeval.

Aantal fietsdoden onder mannen op e-bike bijna verdubbeld
In 2017 zijn 57 mensen verongelukt op een e-bike. Dit is ruim een kwart van alle fietsdoden. Het aantal e-bikedoden is 17 hoger dan in 2016. Deze toename is alleen bij mannen opgetreden. Het aantal e-bikeslachtoffers onder mannen ging van 20 in 2016 naar 38 in 2017. Meer dan drie kwart van hen was 65-plusser. In deze groep is het aantal e-bikedoden verdubbeld, van 15 in 2016 naar 31 in 2017.


Omgekomen fietsers (2017/per duizend inwoners) en fietskilometers (2016/fietskilometer per persoon per dag).

Meeste verongelukte fietsers per fietskilometer in Zeeland
In Noord-Brabant waren in 2017 35 dodelijke slachtoffers van fietsongelukken, het hoogste aantal van alle provincies. Ook in Gelderland waren veel fietsdoden. In Flevoland en Drenthe was het aantal fietsdoden het laagst, maar daar werd ook minder gefietst. Het aantal verongelukte fietsers per fietskilometer was het hoogst in Zeeland en Overijssel en het laagst in Drenthe en Groningen.

Overlijdensrisico gedaald
Dat met name meer oudere fietsers in 2017 slachtoffer zijn geworden van een ongeluk is onder andere het gevolg van de populariteit van de fiets bij deze doelgroep, die dankzij elektrische fietsen en driewielfietsen steeds meer kilometers fietst en tot op steeds hogere leeftijd blijft fietsen, aldus zegt de Fietsersbond in een reactie op de 2017-cijfers.
Vorig jaar stelde Jaap Kamminga, verkeersveiligheidsepxert van de Fietsersbond al dat de toename van het aantal 60-plussers dat dodelijk verongelukt op de fiets voor een belangrijk deel een demografische kwestie is. ‘Nederland vergrijst. Het aandeel 60-plussers neemt toe. Er zijn nu meer 60-plussers dan 10 jaar geleden. Daarnaast is er een flink groei van het fietsgebruik, ook bij de 60-plusser. De senioren van nu zijn fitter en blijven langer fietsen. Ze willen actief blijven. Er zijn dus meer 60-plussers en ze fietsen meer dan vroeger. Het goede nieuws is, is dat ook voor deze groep het overlijdensrisico is gedaald. Het is veiliger voor ze geworden. En door al dat gefiets, blijven ze langer gezond.’

 

Roland Haffmans (-)
25-04-2018 @ 12:38

In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer, 17 meer dan in 2016, het aantal e-bikedoden is 17 hoger dan in 2016 De kop had ook kunnen zijn: "bij gewone fietsers bleef het aantal doden gelijk"

Speedpedelec
25-04-2018 @ 22:26

Ach, over 20 jaar is het aantal "ebike-doden" misschien wel 200. En het aantal doden onder "gewone fietsers" slechts 10. Dat komt dan omdat vrijwel niemand meer op een OEK fiets rijdt. De DOEK fiets is de norm. Tijden veranderen. Wie typt er tegenwoordig nog een brief op een ouderwetse schrijfmachine ?

Robert Lammerts
01-05-2018 @ 10:53

Belangrijker om te weten wat nu de oorzaak is van de dodelijke ongevallen. Dus door ander gemotoriseerd verkeer, infrastructuur (paaltjes moeten verboden worden) etc. 

P. Lomito
01-05-2018 @ 12:25

Eindelijk een redactie die wél het positieve nieuws over fietsveiligheid in Nederland en de gezondheidsvoordelen voor ouderen benoemt. Hulde!

J.C. Roeloffzen (Fietsersbond)
01-05-2018 @ 19:39

Waar senioren ook mee te maken hebben is verlies van kracht en fijne motoriek, en het verdwijnen van routine in dingen die je lang niet doet. Het laatste betekent dat je als senior ook in de winter regelmatig de fiets moet nemen, anders weet je in het voorjaar niet meer hoe je ermee om moet gaan. Verder is het zaak een e-bike te kiezen die niet bruusk reageert en een rustig stuurgedrag vertoont. Ook moet je ermee met bekrachtiging kunnen rijden met een lagere snelheid (en dat ook regelmatig oefenen).  Dat laatste is belangrijk omdat de topsnelheid wel eens teveel kan vragen van het reactievermogen.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: