Kenniscentrum voor fietsbeleid

Hinderlijke ‘ontmoetingen’ allesbepalend voor succes fietsstraten

Otto van Boggelen , Fietsverkeer nr. 42
2018

Wanneer kun je een fietsstraat toepassen? Dat hangt onder meer af van auto- en fietsintensiteiten. De globale aanbevelingen van een paar jaar geleden kunnen dankzij nieuw onderzoek nader worden ingevuld. En soortgelijk onderzoek geeft ook inzicht in de gewenste breedte van een tweerichtingen fietspad.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Eind 2016 publiceerde CROW-Fietsberaad een discussienotitie met concept-aanbevelingen voor fietsstraten binnen de bebouwde kom. Belangrijkste onbeantwoorde vraag in die notitie was: bij welke auto- en fietsintensiteiten kan men een fietsstraat toepassen.
Om goed onderbouwde aanbevelingen te kunnen opstellen heeft CROW-Fietsberaad samen met gemeenten en Rijkswaterstaat door DTV Consultants uitgebreid onderzoek laten verrichten op elf locaties.
Op verschillende manieren is informatie verzameld: enquêtes onder fietsers, video-observaties, tellingen en inventarisaties van de wegkenmerken, zoals rijbaanbreedte. Aan de hand van de videobeelden hebben de onderzoekers geturfd hoe vaak fietsers te maken krijgen met motorvoertuigen die inhalen, tegemoetkomen of dicht achter een fietser blijven hangen omdat ze niet kunnen inhalen. Dat blijkt een belangrijk criterium te zijn als het gaat om het oordeel van de fietsers over een fietsstraat. En dat hangt weer samen met de intensiteiten van auto’s en fietsers.

Enkele decimeters extra rijbaanbreedte kan een groot verschil maken voor het aantal hinderlijke en gevaarlijke ontmoetingen, zo luidt een van de conclusies. En bij lage fietsintensiteiten en smalle rijbanen is 250 mvt/uur al te hoog. Bij hoge fietsintensiteiten zijn hogere auto-intensiteiten mogelijk, mits voldaan wordt aan de gewenste rijbaanbreedte.

Rapport
2005
Rapport over fietsstraten; tegelijk een CROW-publicatie. Met een catalogus vol foto's van mogelijke uitvoeringsvormen. Let op: In het najaar van 2016 is er een nieuwe discussienotitie verschenen.
Rapport
2005
Report about bicycle streets; also a CROW publication. Bicycle street is a functional term here: main bicycle routes through residential streets. With a catalogue filled with photos of possible models.
Rapport
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) , Goudappel Coffeng
2016
Ten behoeve van de discuscussienotitie Fietsstraten 2016 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een globale inventarisatie uitgevoerd van 29 fietsstraten in Nederland. In de rapportage is tevens een beperkte statistische analyse opgenomen.  
Notitie
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2016
In deze notitie worden de ervaringen met fietsstraten op een rij gezet en vertaald in aanbevelingen voor de vormgeving van fietsstraten.
Artikel
CROW-Fietsberaad , Fietsverkeer 39
2016
De fietsstraat wordt al regelmatig ingezet om hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden te leiden. Inmiddels zijn er tientallen aangelegd en langzamerhand beginnen we meer zicht te krijgen op de inrichtingseisen waaraan een goede fietsstraat zou moeten voldoen.  
Jan Westerhof (Fietsersbond / OpenStreetMap)
21-07-2018 @ 13:51

Op pagina 24/25 van Fietsverkeer nr 42 lijkt het artikel niet helemaal goed afgedrukt. O.a. de formule die het rapportcijfer voorspelt, ontbreekt gedeeltelijk. Het artikel lijkt ook niet goed te eindigen.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: