Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietssnelweg scheelt 50 auto’s in de spits

2018
plaatje

Onderzoek in de provincie Gelderland leert dat een snelfietsroute gemiddeld zo’n 50 automobilisten doet besluiten om te gaan fietsen.  

Dat beeld komt naar voren uit het rapport van de provincie Gelderland over het gebruik van vijf snelfietsroutes in de provincie. Op de vraag welk vervoermiddel men voor aanleg van de snelfietsroute gebruikte, antwoordde circa 6-8% van de fietsers: de auto. Omgerekend komt dat er op neer dat een snelfietsroute in de ochtendspits circa 50 autoritten wegneemt.

Die cijfers liggen in lijn met de ervaringen in Denemarken. Onderzoek van universiteit van Kopenhagen wees uit dat het aandeel fietsers dat voor de verbeteringen aan de fietsroute een ander vervoermiddel gebruikte 4 tot 5 % bedroeg.

Hoger opgeleide 40-plusser
Uit het onderzoek blijkt verder dat de gemiddelde gebruiker van een snelfietsroute 40-plus is. De meeste fietsers zijn tussen de 50 en 59 jaar (35%), gevolgd door de dertigers en veertigers (20 tot 30%). Ze zijn vaak hoger opgeleid en hij (het is meestal een man) fietst vooral ter wille van zijn gezondheid.
Lokaal zijn er echter wel behoorlijke verschillen. Op de snelfietsroute Arnhem-Wageningen fietsen relatief meer vrouwen en is ongeveer 75% hoger opgeleid, op de F12 is 40% hoger opgeleid.

Eenderde op de e-fiets
De elektrische fiets doet het goed op de snelfietsroutes met een aandeel van ongeveer 30%. Op de route Arnhem-Wageningen rijdt zelfs 44% elektrisch. En dat zijn niet meer alleen ouderen: 40% van de e-fietsers is jonger dan 40 jaar. Gemiddeld fietst men zo’n 12 km. Hoewel de meeste mensen geen goed beeld hebben van de verbeteringen die op de snelfietsroutes hebben plaatsgevonden, is de waardering voor de route vaak wel toegenomen.
Van drie snelfietsroutes zijn ook tellingen beschikbaar vanaf het jaar 2014. De grootste stijging van 2014 naar 2017 was te zien op snelfietsroute Batavierenpad Noord met een stijging van 32 %. Het aantal fietsers op Batavierenpad Zuid steeg met 30 %, op het Rijnwaalpad 20 % en op De Liemers 11 %. Een deel van de ondervraagden, zo’n 8 tot 13%, fietste echter ook al voor aanleg van de snelfietsroute, maar dan via een andere route.
De fietsroutes hebben wel een aanzuigende werking. 2 op de 5 fietsers zijn nieuwe gebruikers van de route.

Nieuws
2017
Het opwaarderen van twee fietsroutes in Kopenhagen heeft er maar beperkt toe geleid dat meer mensen zijn gaan fietsen. Degenen die al fietsten zijn wel tevredener.
Rapport
Bart Christiaens (Tibs) en Herman van Rooijen (SOAB) , Provincie Gelderland
2018
De provincie Gelderland heeft in oktober 2017 een gebruikersonderzoek gehouden onder fietsers op een aantal in ontwikkeling zijnde en gerealiseerde snelfietsroutes.  
P. Lomito
05-02-2018 @ 10:48

Automobilisten zullen niet zo snel overstappen op de fiets door de veel langere reistijd en de flinke inspanning om gemiddeld 22,6 km af te leggen. de overstap naar een elektrische fiets (25 km/uur) is al beter te doen qua reistijd en inspanning maar de meeste opstappers zullen komende jaren vooral op de speed pedelec (45 km/uur) gevonden worden. Met deze fiets is de reistijd vrijwel gelijk aan die van de auto of zelfs korter wanneer de auto moet aanschuiven in de file.

De overheid helpt daarbij een handje door de belastingen op autorijden stapsgewijs op te voeren waardoor het steeds interessanter wordt om de auto te vervangen door een snelle fiets. Nu alleen nog zorgen dat alle fietssnelwegen altijd toegankelijk zijn voor de speed pedelec. En dus niet die doldwaze toestand zoals op het Rijnwaalpad dat voor de helft (Elst-Arnhem) verboden terrein is voor de speed pedelec...

Ivo Smit (Fietsersbond)
07-02-2018 @ 17:37

Ook deze 'kop' klopt niet. Er zijn geen fietssnelwegen, dat associeert aan autosnelwegen. Die hebben ongelijkvloerse kruisingen, meerdere rijstroken enz. Er zijn wel Snelfietsroutes en die term gebruikt de provincie Gelderland ook.

Peter H. Smit (Rover)
15-02-2018 @ 10:57

Op de website van Gelderland kan ik dit onderzoeksrapport niet zo gauw vinden.  Hoe kan ik het inzien?

Ivo Smit (Fietsersbond)
15-02-2018 @ 14:15

deze link even proberen.

gr. Ivo Smit

http://bit.ly/2o6oDgw

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: