Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsfeiten op een rij

2018

Het gebruik van de fiets en de e-fiets neemt toe maar er zijn wel grote ruimtelijke en sociale verschillen in de ontwikkelingen zichtbaar. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in de uitgave 'Fietsfeiten'. 

De publicatie somt in het kort de belangrijkste feiten en cijfers over de ontwikkelingen in het bezit en gebruik van de fiets en de e-fiets, en biedt een overzicht van de maatschappelijke effecten van fietsgebruik.

Een selectie uit de fietsfeiten:

Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken gaat per fiets. Gemeten in afgelegde kilometers is het fietsgebruik sinds 2005 met ongeveer 12 procent toegenomen.

Het groeiend fietsgebruik hangt vooral samen met het onderwijs, het werk en de vrije tijd. Het fietsgebruik voor winkelen is niet toegenomen.

De groei van het fietsgebruik voor verplaatsingen naar en van het werk komt vooral door grotere fietsafstanden, met name door veertigers en vijftigers.

De leeftijdsgroep tot 30 jaar zorgt er vooral voor dat het fietsgebruik voor verplaatsingen naar en van onderwijsvoorzieningen. Grofweg de helft van de groei van het fietsgebruik voor vrijetijdsdoeleinden komt voor rekening van de 60-plussers.

In 2016 maakten Nederlanders ruim 400 miljoen verplaatsingen op de e-fiets (van de in totaal 18,6 miljard verplaatsingen), waarbij bijna 2 miljard kilometers werden overbrugd (van de totaal 187,3 miljard).

Bijna de helft van de met een e-fiets verreden kilometers wordt afgelegd door 65-plussers. Maar ook volwassenen jonger dan 65 jaar leggen een steeds groter deel van de e-fietskilometers af.

Door dagelijks met de fiets naar het werk te gaan neemt het risico op voortijdig overlijden met 41% af.

Een overstap van de auto naar de fiets levert een besparing op van 0,2 gram NOx per km en 0,01 gram fijnstof per km.

De jaarlijkse kosten voor infrastructuur per reizigerskilometer zijn voor de fiets €0,03, voor de auto €0,10, voor de bus €0,14 en voor de trein €0,18.

Het aantal verkeersdoden onder fietsers als gevolg van ongevallen zonder motorvoertuigen is de laatste tien jaar fors toegenomen terwijl het aantal doden van fietsongevallen met motorvoertuigen is afgenomen. Momenteel zijn bij grofweg 40 procent van de verkeersdoden onder fietsers geen andere motorvoertuigen betrokken.

 

Bestand
Lucas Harms en Maarten Kansen , Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
2018
Het gebruik van de fiets en de e-fiets neemt toe maar er zijn wel grote ruimtelijke en sociale verschillen in de ontwikkelingen zichtbaar. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in het onderzoek 'Fietsfeiten' dat is uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Etienne Bral (Fietsersbond)
17-03-2018 @ 11:05

Die 0,2 g/km geldt alleen als die auto tussen de 20 en ca 70 km/u rijdt. Als hij stationair staat te draaien gaat de uitstoot per gereden km naar oneindig, wiskundig gezien vanzelfsprekend natuurlijk (TNO onderzoek van 4 april 2016)! Dus als de overheid de files op open snelwegen oplost en ze verschuiven naar de (binnen)stad met veel verkeerslichten en opstoppingen gaat de uitstoot per km enorm omhoog en worden de ernaast wonenden en de duurzame weggebruikers (voetgangers en fietsers) enorm blootgesteld aan NOx, ozon, roet, NMVOS, fijnstof en lawaai. De jaarlijkse (maatschappelijke) kosten en de kosten per kilometer zullen daar dan ook aan aangepast moeten worden. Het zal niet bij dubbeltjes per kilometer blijven. Voor steden wordt het een confrontatie met de andere overheden die de files zo snel mogelijk willen oplossen. In landen om ons heen zijn ze dat nu ook aan het beseffen (Pano-reportage Vlaanderen over blootstelling kinderen aan luchtvervuiling door verkeer naar en OP school, Dieselverbot in Duitsland). 

Etienne Bral, lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

Etienne Bral (Fietsersbond)
20-03-2018 @ 13:05

Ik zal even mijn rekenmethode loslaten op de luchtvervuiling. We gaan uit van een rustige situatie in Rotterdam op de Schiekade- Coolsingel tot de Erasmusbrug (totaal 4 rijstroken). We nemen 1 km en we plaatsen er 300 auto´s heen en 300 auto´s terug ( 3 auto's per 20 m) en een snelheid van ca 30-40 km/u. Het zijn allemaal Euro 6-auto´s met een uitstoot van 0,2 g NOx/km dus op die km wordt er 600x0,2 gNOx of 120 g uitgestoten. Situatie 2: het is spitsuur en er is 5 m per auto, dus 1000 auto's op die km autoweg. Ze rijden ca 5 km/u en daar hoort een uitstoot bij van 2 g NOx/km. Totaal wordt dit 2000 g NOx/km. Dit is een factor 17, dus 20 microgram NOx/m3 wordt dan 340 microgram NOx/m3. Heeft u dat wel eens gezien bij meetgegevens? Als de verblijftijd van de gassen hetzelfde blijft, zelfde weersomstandigheden en "canyoning"  zou je dit moeten zien of wordt het een voortschrijdend uurgemiddelde (uitgemiddelt over 24 uur) waarbij dit verdoezelt wordt? En dan gaat het over Euro 6-personenauto's, bestelauto's zijn nog veel smeriger nl. factor 10 (ook EURO 6) en dan al die Euro<6-auto's.Ze zijn bang voor de Europese richtlijn 2008/50 EG waar de uurgemiddelde grenswaarde van 200 microgram/m3 maar 18 keer in een jaar mag overschreden worden.Heel dat meetsysteem is gebaseerd op het oude meetsysteem bij de industrie waarbij uitgegaan werd van minimale fluctuaties tijdens processen (quasi-continue processen). Automobiliteit is totaal anders. Waar sluit dit aan bij de fietsomgeving? Ja als je luchtwegen vergiftigd worden door NOx dan heb je niet veel zin om amechtig te gaan fietsen. De ouderen gaan de stad uit de weg, nemen recreatieve routes of rijden hun fietsen met de auto naar graziger weiden, en de gewone stedeling kiest voor auto, vervuilende snor- en bromfietsen, openbaar vervoer en wandelt dat stukje rustig zonder te veel inspanning. Meer mensen op de fiets (?) we zullen snel tegen een NOx-plafond aanlopen of aanfietsen. O vergeten, we hebben ook nog fijnstof, ozon (gelinked met NOx) en roet maar met mijn rekenmethode kun je dit ook berekenen. BTW de MAC-waarde (Maximum Allowable Concentration die alleen voor volwassen mannen geldt) voor NO2 (dat is het meeste NOx) is 9000 microgram/m3 (om je dood te lachen).

Ja ministerie van Infrastuctuur en Milieu een contradictio in terminis, gelukkig hebben we nog autoluwe gebieden of straten. 

Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Etienne Bral (Fietsersbond)
20-03-2018 @ 15:15

Foutje, het aantal auto's in situatie 2 moet natuurlijk 800 zijn en daardoor is de uitstoot 1600 g/km en de factor is 15. 20 microgram NOx/m3 wordt dan 300 microgram NOx/m3 het verhaal blijft hetzelfde natuurlijk. 

Robert van der Sluiszen
26-03-2018 @ 00:06
Etienne Bral: prachtig stuk over de vele (milieu)voordelen van het gebruik van de (elektrisch ondersteunende) fiets, in plaats van met de auto, zeker voor woon-werkverkeer. Maar u was in het verleden niet zo positief gestemd over de ideale vervanger van de auto / brommer / streekbus, namelijk de speed pedelec. Wat laten we eerlijk zijn: de gewone fiets is voor de meeste automobilisten niet echt geschikt als de reisafstand boven de 15 km uitkomt. De reistijd wordt te lang. En dan komt de speed pedelec in beeld. Ideaal voor de grotere afstanden. Ontzettend jammer dat veel lokale Fietsersbonden (met Leiden voorop) deze "autokiller" het liefs zien verdwijnen. En dat wordt er plots gezegd: wij zijn een Fietsbond, geen milieu- of klimaatbond. Tja....
Joop Nijenhuis
30-03-2018 @ 16:54

Ik ben gaan fietsen omdat de trein een grote metalen giftube is geworden. Iedereen zit in de kooi van Farraday met z'n mobiel "te spelen" die, door de constructie van de trein, naar het maximum van zijn zendvermogen gaat om maar contact te houden met de dichtsbijzijnde zendmast. Gevolg is dat je knetterende hoofpijn krijgt als je in de trein zit met al die verslaafde gebruikers. De stralingswaarden worden fors overschreden. Dus de trein is het niet meer. Speed pedelec is ook niet de oplossing, ondersteuning tot 25km wel. Daarna moet je het op eigen kracht doen. Ik zie nu mensen voorbij gaan met 35km/u met een cadans die niet overeenkomt met de snelheid. Dan heeft het nog geen effect op je eigen lijf en daar was het volgens mij om te doen.

Robert van der Sluiszen
31-03-2018 @ 23:08

@Joop: Ik zie regelmatig ook vrij jonge personen op een ebike met een snelheid van 25 km/h rijden, waarbij de cadans ook niet overeenkomt met voorgenoemde snelheid. Maar dat vindt u OK. En bij een speed pedelec is dat dan weer niet OK. Dat begrijp ik niet helemaal.
Het is mij ook niet helemaal duidelijk, waarom tot 25 km/h trapondersteuning OK is, maar boven de 25 km/h weer niet. De speed pedelec is bedoeld om - binnen een acceptabele reistijd en zonder overmatig zweten - (beduidend) grotere afstanden af te leggen dan de fiets / ebike. Vooral bedoeld voor buiten de bebouwde kom. En dan is het wel zo prettig dat het motortje ook boven de 25 km/h trapondersteuning geeft.
Tenslotte: over hoofdpijnopwekkende straling in treincoupes heb ik geen verstand en daar heb ik ook geen mening over.
 

Joop Nijenhuis
03-04-2018 @ 00:17

@Robert, nee dat is niet okay. Ik heb trouwens niet geschreven dat het okay zou zijn als fietsers tot 25km/u ook fietsen met een cadans die niet met de snelheid overeenkomt. Er zijn veel fietsen met ondersteuning waarmee geknoeid is. Die hebben vaak ook nog ondersteuning boven de 25km/u en zijn geen speed pedelec. Dat kun je horen als je ze voorbij rijd.

P. Lomito
03-04-2018 @ 11:31

Het aantal verkeersdoden onder fietsers als gevolg van ongevallen zonder motorvoertuigen is de laatste tien jaar fors toegenomen terwijl het aantal doden van fietsongevallen met motorvoertuigen is afgenomen. Momenteel zijn bij grofweg 40 procent van de verkeersdoden onder fietsers geen andere motorvoertuigen betrokken.

Belangrijker is dat het totaal aantal fietsdoden de afgelopen 10-15 jaar licht gedaald is terwijl in de zelfde periode het aantal afgelegde fietskilometers met 12% gestegen is.

 

De conclusie is dan ook dat het fietsen veiliger geworden is... 

Etienne Bral (Fietsersbond)
20-04-2018 @ 12:49

Kijk naar https://www.luchtmeetnet.nl/stations/zuid-holland/regio-rijnmond/alle-stoffen en naar de Statenweg (meetstation op straatniveau)  in Rotterdam, als je daar de NO2 en NO bij elkaar optelt kom je aan die 300 microgram /m3 o.a. op 18 april en 20 april. Dus het treedt wel op.Gemeente Rotterdam, uit allerlei bronnen blijkt dat er gerommeld wordt met katalysatoren (BO-rent) en afstelling van auto's en busjes, reken je niet rijk met kentekenplaten, maar ga samen met controleorganisaties zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer een aantal van die zogenaamd schone auto's keuren of doe reële metingen en kijk of de waarden overeenkomen met de verwachtte waarden. Dit ook met het oog op de nieuwe Omgevingswet.  Vandaag weer zo'n nieuwe BMW-diesel geroken, een lesauto, die verschrikkelijk veel vuile gassen uitbraakte. 

Etienne Bral, lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: