Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsers krijgen omrij-advies bij naderende tractor

2018

Het ROV Oost-Nederland start samen met de gemeente Hardenberg een pilot waarbij fietsers worden gewaarschuwd voor naderende tractoren.

In Hardenberg ontmoeten fietsers en groot landbouw- en vrachtverkeer elkaar op de Bruchterweg tussen de Europaweg en de Karel Doormanlaan. Omdat dit deel van de Bruchterweg vrij smal is, kan dit leiden tot verkeersonveilige situaties.

Het ROV Oost-Nederland onderzoekt in een pilot of de fietsveiligheid te verbeteren is door fietsers tijdig te waarschuwen.

Komen er gelijktijdig tractoren of vrachtwagens en fietsers aan, dan worden de fietsers op actieve wijze verleid om een veiligere route te fietsen. Dit wordt aangegeven met intelligente verkeerslichten en ledverlichting in het wegdek. De ledverlichting geeft als een spoor een adviesroute aan die fietsers veiliger kunnen volgen. Dat is een nabijgelegen fietsstraat die is aangelegd als veiliger route voor de scholieren.

Thermische camera’s worden gebruikt om fietsers en voertuigen te detecteren. Deze camera’s zijn nauwkeurig in staat zijn om groot verkeer, auto’s, individuele fietsers en groepen fietsers te onderscheiden.

De pilot richt zich vooral op middelbare scholieren die van de route gebruik maken.

Theo van Soest (NVHPV)
16-02-2018 @ 14:48
Is dit fietsbeleid?
Ria Glas (Fietsersbond)
22-02-2018 @ 11:10

De Bruchterweg ligt binnen de bebouwde kom. Er is een provinciale weg (N343/Twentheweg) die nagenoeg parallel loopt, waar tractoren verboden zijn. De tractoren mogen daar kennelijk niet omdat ze dan het autoverkeer op zouden kunnen houden. Met 1 of 2 passeerplekken op de Twentheweg is dat op te lossen. Die weg heeft al een dubbele doorgetrokken middenstreep, inhalen is verboden. (en in tegenstelling tot fietsers houden automobilisten zich ááááltijd aan de wet, zeker als iets gevaarlijk zou zijn. Toch?)

Dat om laten fietsen is dus eersteklas autobeleid.

Roland Haffmans (-)
22-02-2018 @ 12:04

Het betreft een wegvak van zo'n 100 m. Waarom is daar 30 km onmogelijk met brede fietsstroken?

Ton ten Brinke (Fietsersbond)
01-03-2018 @ 12:54

Voelt als de wereld op z'n kop.

George Ketel
01-03-2018 @ 13:29

Dit voelt aan als het paaltjessyndroom. We hebben een probleem met gemotiseerde voertuigen en dat pakken we aan met een belemmering voor fietsers. Het wordt tijd dat landbouwerktuigen en met name de tractoren, uitsluitend gebruikt mogen worden  waar ze voor ontwikkels zijn, nl werken op het land. Voor vervoer van landbouwgrondstoffen en producten gebruik je dan gewone vrachtwagens en die kunnen in dit geval prima over de provinciale weg.

George Ketel (fietsersbond)

Sipke van der Meulen (Provincie Fryslân)
05-03-2018 @ 11:09

Als je op strategisch/tactisch niveau niet tot een andere keuze/oplossing kunt of wilt komen, is deze oplossing op operationeel niveau zeker de moeite van het onderzoeken waard, als is het maar om te lijkenof de techniek voldoende is en of de fietser zich laat verleiden (voldoende winst ziet) om de andere route te kiezen vrijwillig neem ik aan). Ik ben wel benieuwd naarde wetenschapelijke (gedrags)begeleiding van deze Hardenbergse pilot.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: