Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fiets wordt serieus genomen in nieuw verkeersmodel

2017
plaatje

Tot nu toe staat de auto altijd bovenaan bij de ontwikkeling van verkeersmodellen. Dat gaat veranderen. In het nieuwe verkeersmodel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag neemt de fiets-  en de combinatie fiets-ov - een belangrijke plaats in.

In 2015 zijn de regio’s Rotterdam en Haaglanden samengevoegd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dat was aanleiding om de afzonderlijke vervoermodellen van de regio’s samen te voegen tegelijk drastisch te vernieuwen.

Want bij het modelleren van verplaatsingspatronen in verkeersmodellen ging het tot nu toe vooral over de auto. De positie van openbaar vervoer en vooral de fiets was zelfs in grootstedelijke modellen ondergeschikt aan die auto.

Dat leidde tot foute prognoses. In bijvoorbeeld Rotterdam is het autoverkeer op het kordon rond de binnenstad in de afgelopen 15 jaar langzaam afgenomen. Daarentegen is het fietsverkeer de afgelopen 10 jaar met 60% gegroeid. In het bestaande verkeersmodel was deze ontwikkeling onvoldoende zichtbaar, aldus Goudappel die het nieuwe model ontwikkelde met de MRDH en de gemeente Den Haag.

Wat ook niet bestaande modellen naar voren kwam, is dat een groot deel van de verplaatsingen met het OV als voortransport de fiets kent. Of dat er een duidelijke relatie ligt tussen hoogwaardigheid van het OV en het aandeel fietsers in het voortransport. Door het omvormen van een gewone buslijn naar een HOV buslijn neemt bijvoorbeeld het aantal fietsers in het voortransport met meer dan de helft toe.

Waar fiets en openbaar vervoer als hoofdmodaliteiten elkaar in de meeste verkeersmodellen nu beconcurreren, versterken ze elkaar in de praktijk juist, aldus de modelbouwers.

In het nieuwe model is het fietsnetwerk volledig losgekoppeld van het autonetwerk en als nieuw netwerkelement aangeleverd door de fietsersbond. Hierbinnen kent de fiets geen uniforme snelheid, die is afhankelijk van talloze netwerkkenmerken die de fietsersbond onderscheidt.

Ook de OV-netwerken zijn volledig vervangen op basis van nieuwe data. Daarbij zijn ook deze niet meer gekoppeld aan de autonetwerken maar als extra laag over het nieuwe fietsnetwerk gepositioneerd. Doordat de OV-modellering gebruikt maakt van het fijnmazige fietsersbondnetwerk als onderlegger wordt de voor- en natransportreistijd voor OV nu veel gedetailleerder bepaald én zijn fietsintensiteiten naar stations te bepalen.

Ook zijn – behalve de optie lopen-ov-lopen nu ook de combinaties fiets-ov-lopen, lopen-ov-fiets en fietsov-fiets gemodelleerd. En het gaat nog verder. Alle haltes en OV-knopen zijn gecodeerd in de mate waarin de fiets daar gestald kan worden.

Ook wordt in het nieuwe model intensief gebruik gemaakt van GSM-data waarmee het MRDH-verkeersmodel het eerste Nederlandse verkeersmodel is dat van big data gebruik gaat maken.

Het nieuwe model komt begin 2018 beschikbaar.

Nieuws
2013
Hoeveel fietsers zullen een nieuwe fietsdoorsteek gebruiken? En hoe veel sneller reizen fietsers als bijvoorbeeld de wachttijd bij verkeerslichten zou worden verkort? Bestuur Regio Utrecht werkt in samenwerking met Fietsersbond en universiteiten aan een de ontwikkeling van een betrouwbaar fietsverkeersmodel.
Nieuws
2013
How many cyclists would take a short cut? And how much faster will cyclists travel if for instance waiting times at traffic lights would be shorter? Regional authorities in Utrecht are collaborating with the Cyclists Union and universities to develop a reliable cycling traffic model.
Nieuws
2015
De fiets vormt nog altijd een blinde vlek in de huidige verkeersmodellen. Er lopen echter wel enkele projecten om hier verandering in te brengen. Dat schrijven drie modelwetenschappers in het vakblad NM Magazine.
Nieuws
2015
Samen met de NHTV, Fietsersbond en Goudappel Coffeng onderzoekt de provincie Noord-Brabant momenteel de mogelijkheden om de fiets een betere plek te geven in de hedendaagse verkeersmodellen.
Nieuws
2015
De fiets komt nog maar heel beperkt terug in de verkeersmodellen. Maar daar komt binnenkort verandering in.
Nieuws
2016
De Fietsrouteplanner die door de Fietsersbond is ontwikkeld wordt niet alleen gebruikt door fietsers. Het onderliggende netwerk wordt ook aangewend in verkeersmodellen en voor het ontwikkelen van fietsbeleid. Om het netwerk up-to-date te houden, zoekt de Fietsersbond aanvullende financiering bij de wegbeheerders.
Nieuws
2016
Fietsers reageren toch net even anders dan vaak in verkeersmodellen wordt verondersteld. Ze kiezen bijvoorbeeld lang niet altijd automatisch de kortste route.
Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
29-11-2017 @ 13:10

Jammer dat het persbericht van MRDH zonder redactieslag is doorgeplaatst op deze site. Een oppervlakkige lezer zou kunnen denken dat er nog niet eerder speciaal voor de fiets werd gemodelleerd. De nieuwswaarde van het MRDH-model zit vooral in het toepassen van GSM data als voeding voor het model. Al het andere is al eerder gedaan. 

Etienne Bral (Fietsersbond)
30-11-2017 @ 13:20

We worden serieus genomen met de klemtoon op serieus. Mogen we dan ook onze (lees: mijn) Sinterklaaswensen in onze fietsschoen stoppen? Of onze wensen voor pakjesavond uiten? Dan ziet het er als volgt uit: meer ruimte voor de fiets, meer fietsers en vooral fietskilometers, meer gezonde lucht, meer vrijliggende fietspaden in asfalt of vlak beton, meer kortere routes voor de fietser , meer belijning, meer veilige bermen en zijkanten (weg gevaarlijke pieken of andere uitsteeksels), meer veiligheid bij kruisingen, meer betere fietsverlichting, meer meedenkende en empathische automobilisten, meer 30-km/u wegen bibeko, meer blije kinderen op de fiets, meer goede regenkleding, meer geld voor duurzaam vervoer (fiets op plaats 1), meer goede en veilige fietsparkeerplaatsen  en…minder CO2, minder auto’s, minder diesels (vrachtwagens, bussen), minder water en modder op het fietspad, minder aso’s op de weg, minder onoverzichtelijke situaties, minder BTW op fiets en fietsonderdelen, minder snor- en bromfietsen met uitlaatgassen op het fietspad. Deze lijst kan iedereen aanvullen natuurlijk.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: