Kenniscentrum voor fietsbeleid

FLO verbetert doorstroming met vier procent

2017
plaatje

De paal die in Utrecht aangeeft of je het groene verkeerslicht nog kunt halen, verbetert de doorstroming op het fietspad met gemiddeld vier procent. De fietsers zelf vinden het wel een aardige gadget.

De FLO is een interactieve paal die fietsers spelenderwijs advies geeft om groen licht te kunnen halen bij het volgende verkeerslicht. Op 120 meter voor het verkeerslicht passeert de fietsers de blauwe zuil. Twintig meter daarvoor detecteert de radar van FLO de snelheid en geeft dat door aan de verkeersregelinstallatie waardoor FLO weet wanneer en hoe lang het verkeerslicht op groen staat.

Haas
Op basis van de gemeten fietssnelheid en de data uit de verkeersregelinstallatie geeft FLO een persoonlijk advies aan de fietser over of en hoe het groene licht te halen is. Het persoonlijk advies wordt gegeven met behulp van een symbolen. Een haas, een duim een schildpad of een koe geven aan of je op koers ligt om het groene licht te halen of dat je sneller of langzamer moet rijden.

De FLO is in Utrecht geplaatst bij het kruispunt van de Amsterdamsestraatweg en de Marnixlaan. Op de Amsterdamsestraatweg is de meeste fietsvertraging van Nederland geteld in de Fiets Telweek. Het betreffende kruispunt kent zowel een starre als een verkeersafhankelijke regeling. De starre regeling is actief tijdens de spits.  De verkeersafhankelijke regeling is actief buiten de spits.

Buiten de spits
De universiteit Utrecht onderzocht samen met ontwikkelaar Springlab hoe de FLO in de praktijk functioneert aan de hand van de beschikbare data en interviews met fietsers.

Daaruit blijkt dat na de introductie van FLO het aantal fietsers dat door kan rijden omdat zij het groene verkeerslicht hebben gehaald gemiddeld met 4% gestegen is.

Uit de gegevens blijkt ook dat relatief meer fietsers het groene licht kunnen halen buiten de spits (met een flexibele verkeersregeling ) dan tijdens de spits (met een starre verkeersregeling )(stijging van 8% versus 3%). Dat wil zeggen procentueel gezien. In absolute aantallen is het verschil tussen de betekenis van FLO voor de fietsdoorstoom buiten en tijdens de spits veel kleiner, namelijk in totaal 88 versus 80 fietsers tijdens de observaties. De onderzoekers tekenen hier wel bij aan dat het aantal metingen wel erg beperkt was.

Grappig

FLO lijkt ook een positieve invloed te hebben op de subjectieve beleving van fietsers. Die vinden met name de doorstroming en de mate van rust verbeterd. Maar ook hier maken de onderzoekers het voorbehoud dat het aantal interviews te laag was om echt significante resultaten op te leveren.

Kort samengevat laten de resultaten een eerste indicatie zien dat FLO een positieve invloed kan hebben op de (objectieve en subjectieve) doorstroom van fietsers, aldus het onderzoekrapport. De bevindingen laten echter ook zien dat hier nog ruimte voor verbetering is, vooral in de spitsuren. Nu moet FLO namelijk nog vaak een liggende koe als advies geven, wat betekent dat fietser het groene licht niet meer kan halen. Verder lijken fietsers FLO als een leuke, grappige, vrolijke en nuttige voorziening te ervaren.

De gemeente Utrecht heeft besloten om de pilot met zes maanden te verlengen.

Nieuws
2017
In Utrecht is de Flo in gebruik genomen. Een plaatje laat de fietser zien hoe hard men moet fietsen om het groene verkeerslicht te halen.
Rapport
Wiljan van Wilgenburg, Monique Simons, Bas Spierings , Departement Sociale Geografie en Planologie, Universiteit Utrecht
2017
De universiteit Utrecht onderzocht samen met ontwikkelaar Springlab hoe de FLO in de praktijk functioneert aan de hand van de beschikbare data en interviews met fietsers.
Roland Haffmans (-)
18-10-2017 @ 13:02

-   Het rapport stelt dat een "snelheidsadvies" wordt gegeven, dat is onjuist. Het zou mooi zijn als wordt aangegeven hoeveel sneller / trager gefietst moet worden. Veel meer fietsers zijn geteld in de spits en juist die ondervinden meer vertraging daar de verkeerslichten dan gunstiger voor de auto zijn afgesteld, in een zich "fietsvriendelijke" noemen de stad.

-   Bij deze slecht voor fietsers afgestelde verkeerslichten met lange wachttijden kan gemakkelijk met een fietsgerichte afstelling een veel grotere tijdwinst dan 4% behaald worden.-     

"Bijna de helft gaf aan dat ze ondanks de FLO het groene licht niet haalden en alsnog moesten stoppen voor het rode licht."

DE HELFT!, pikant dat dit gebrek ontbreekt in  bovenstaande samenvatting.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: