Kenniscentrum voor fietsbeleid

Effect gedragscampagnes onduidelijk

2018

Het blijft onduidelijk wat het effect is van gedragsbeïnvloedingscampagnes in werkgerelateerde mobiliteit. Dat valt af te leiden uit een studie van het CPB naar campagnes als bijvoorbeeld het Low Car Diet.

Het CPB bekeek de resultaten van deze en andere campagnes uit binnen- en buitenland en concludeert dat de resultaten van bestaande, goed onderbouwde studies naar gedragsverandering en mobiliteit sterk uiteen lopen. Een ruime helft van deze studies rapporteert ‘geen effect’ op het autogebruik, de rest laat juist zeer grote effecten zien (tot 20% afname).

Het Low Car Diet is ontstaan als een ludieke actie, waarbij tien directeuren van grote bedrijven een maand lang hun autosleutels inleverden. In de loop der jaren is LCD uitgegroeid tot een jaarlijkse landelijke mobiliteitswedstrijd.

Bij het Low Car Diet daalde het aantal autokilometers op het eerste gezicht spectaculair met 35% (het merendeel stapte op de fiets), de resultaten laten zich echter niet generaliseren, aldus het CPB.

Dat komt doordat de opzet het programma de bedrijven niet willekeurig zijn geselecteerd en werknemers binnen deelnemende bedrijven kunnen zich zelf aanmelden. Verder valt niet uit te sluiten dat vooral de werknemers met een grote afname in autogebruik de moeite hebben genomen de enquêtes in te vullen. Daardoor is de deelnemersgroep niet representatief voor de gemiddelde forens, net als in veel studies uit de literatuur. Deze meervoudige zelfselectie leidt naar verwachting tot een sterke overschatting van het effect dat het programma op de gemiddelde automobilist zou hebben. Daardoor is een breder inzetten van een dergelijk programma niet te onderbouwen, zo stelt het CPB.

Daar staat tegenover dat dergelijke campagnes niet veel kosten. En, aldus het CPB: “We achten het mogelijk dat goed vormgegeven gedragsinterventies een aantal procenten vermindering van het autogebruik kunnen bereiken. De maatschappelijke baten van zulke interventies (milieuverontreiniging, congestie, minder ongelukken) kunnen dus opwegen tegen de beperkte kosten.“

Roland Haffmans (-)
15-05-2018 @ 12:19

@: " Een ruime helft van deze studies rapporteert ‘geen effect’ op het autogebruik, de rest laat juist zeer grote effecten zien"  Dit wekt de indruk dat de "andere helft" wel resultaat had, waarbij opvalt dat daarbij meerdere Duitse onderzoeken zitten van eenzelfde onderzoeker.

Mooi voorbeeld hoe de opdrachtgever de weergave van de resultaten kleurt, aangevuld met "“We achten het mogelijk dat goed vormgegeven gedragsinterventies een aantal procenten vermindering van het autogebruik kunnen bereiken", "mogelijk", "kunnen" en verwijs bij een slecht resultaat verwezen naar de "slechte vormgeving". Dus altijd prijs. 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: