Kenniscentrum voor fietsbeleid

‘Duurzaamheidsagenda’s leggen teveel nadruk op elektrische auto’s in plaats van op elektrische fietsen’

2018

De elektrische fiets zou een prominentere rol moeten krijgen in de agenda’s voor duurzame mobiliteit. De nadruk ligt nu nog teveel op elektrische auto’s.

Dat stelt Paul Plazier, consultant bij Sweco Nederland, die binnenkort gaat promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen met een onderzoek naar de potentie van de elektrische fiets voor duurzame en actieve mobiliteit.

De potentie ligt onder meer bij bevolkingsgroepen waar de elektrische fiets nog relatief weinig voorkomt, volgens Plazier zijn dat: de werkzame beroepsbevolking, jongeren, en inwoners van rurale gebieden. En pilots waarbij mensen een e-fiets kunnen uitproberen zijn een goed middel om deze vervoerwijze te promoten.


Allereerst omdat de fysieke en mentale ervaringen opgedaan tijdens elektrisch fietsen fundamenteel verschillen van andere vervoermiddelen, en dat dit een belangrijke reden is voor het gebruik ervan. Pilots zijn bij uitstek geschikt om potentiële gebruikers deze ervaringen persoonlijk laten ondervinden.
Ten tweede kan het organiseren van e-bike pilots op relatief grote schaal gebeuren, en is het relatief goedkoop, zeker vergeleken met andere vormen van elektrische mobiliteit. Ten derde kan de elektrische fiets in Nederland, door het aanwezige fietsklimaat, onder relatief gunstige omstandigheden worden uitgeprobeerd.

Om meer mensen te laten overstappen van op de e-fiets heeft het overigens weinig zin om in te spelen op het duurzaamheidsmotief. Factoren als plezier, gezondheid, en tot op zekere hoogte kosteneffectiviteit, lijken in het geval van elektrisch fietsen relevanter, aldus Plazier in zijn proefschrift.

Forenzen en studenten
Dat geldt zeker ook voor forenzen. Die schaffen vaak een e-fiets aan na veranderingen in de thuis- of werksituatie, zoals een verhuizing, de geboorte van een kind, of een andere baan. Dit zorgt ervoor dat het reisgedrag wordt heroverwogen en elektrisch fietsen in beeld komen.

Voor forenzen vormt de prijs van een elektrische fiets in eerste instantie wel een belemmering voor de aanschaf. Een financiële tegemoetkoming helpt daarbij. Maar ze geven ook aan dat de aanschaf op termijn een besparing betekent op kosten voor auto of ov.

Plazier zocht ook uit wat studenten van de e-fiets vinden. Het feit dat de elektrische fiets door zijn populariteit onder ouderen lang werd gezien als een “fiets voor oude mensen” speelt ondertussen geen rol meer. Dat lijkt onder meer te maken te hebben met het inmiddels zeer diverse aanbod aan typen elektrische fietsen. Een eventueel imagoprobleem lijkt dus niet meer aan de orde.

Onder studenten blijkt de elektrische fiets het qua prijs nog wel af te leggen tegen het ov, dat voor studenten relatief goedkoop is te gebruiken met de ov-studentenkaart, en de klassieke studentenfiets.
Studenten zijn minder positief over de mogelijke gezondheidswinst. Dit heeft te maken met het feit dat veel van hen voorheen “gewoon” fietsten. Dat leert, aldus Plazier, dat de ervaren gezondheidswinst van elektrisch fietsen in belangrijke mate afhangt van het vervoermiddel waar het voor in de plaats komt.

Rapport
Paul Plezier , Universiteit Groningen
2018
Promotie-onderzoek gericht op de potentie van de elektrische fiets voor duurzame en actieve mobiliteit.
Kees van Malssen
03-07-2018 @ 08:59

Als al dat e-bike gestimuleer nu resulteert in een (flinke) verbetering van de algemene fiets infrastructuur, dan levert het echt wat op. Tot nu toe wordt vrijwel al het geld geinvesteerd om het automobilisten naar de zin te maken en veel te weinig om (e-)fietsers te faciliteren. Rechtstreekse verbindingen met voldoende capaciteit bijvoorbeeld.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: