Kenniscentrum voor fietsbeleid

Den Haag gaat voor haaientanden en kruisen op kruispunten

2018

Het fietsgebruik in Den Haag is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vooral de stroom fietsers naar het centrum en de stations groeit. Om dit in goede banen te leiden, investeert de gemeente in het verbeteren van fietspaden, kruispunten en fietsparkeerplekken in de stad.

Zo zijn er bij 38 kruispunten haaientanden en kruisen aangebracht, is de opstelcapaciteit voor fietsers bij kruispunten vergroot en krijgen fietsers meer groen licht. Bij grote fietsdrukte kunnen rijen wachtende fietsers voor een verkeerslicht de doorgang blokkeren voor andere fietsers.

Uit Haags onderzoek blijkt dat het aanbrengen van kruisen op de weg of haaientanden, fietsers eerder geneigd zijn een kruisingsvlak vrij te houden waardoor andere fietsers beter kunnen passeren. Daarom is op 38 kruispunten de belijning hierop aangepast.

Ook maken haaientanden het voor de fietsers duidelijker wie er voorrang heeft. In nieuwe ontwerpen worden kruisen en haaientanden nu standaard toegepast bij kruispunten met verkeerslichten.

Verder zijn op meerdere kruispunten wijzigingen aangebracht aan de instelling van de verkeerslichten. Een voorbeeld hiervan is het kruispunt Bezuidenhoutseweg-Prins Clauslaan. Hier krijgen fietsers in iedere cyclus van de verkeerslichtenregeling twee keer groen, in plaats van één keer. Dat verkort de wachttijd.

Op veel kruispunten is verder door een paar kleine maatregelen de doorstroming van het fietsverkeer te bevorderen. De gemeente Amsterdam heeft hier al ervaring mee opgedaan en ook Den Haag gaat hiermee aan de slag. Er worden in 2018 drie kruispunten aangepast met meer ruimte voor de fiets. Zo worden de verkeerseilandjes verwijderd, de fietsoversteken worden een meter breder gemaakt, de wegmarkeringen worden aangepast en bij fietsoversteken wordt asfalt tegen asfalt aangelegd, mits de waterafvoer dat toelaat.

H.G.M. van der Zanden (Fietsersbond Alphen aan den Rijn & regio)
03-04-2018 @ 14:46

Mooi weer terug bij het boeren verstand. Eerst moest iedereen zo nodig shared space hebben zonder die zohenaamd lelijke lijntjes. Nu schijnt iedereen zich weer te realiseren dat dat bij meer dan 100 vtg/uur niet werkt en worden er weer witte schilderingen op het wegdek aangebracht. Nog even de term "nudging" er tegenaan gooien en het is nog hip ook.

Henk Bakker
09-04-2018 @ 07:29

Haaietanden dienen precies voor de kruisende weg geplaatst, en niet al een eind ervoor zoals CROW adviseert wanneer er bv ook een zebrapd is. CROW geeft zelf aan dat weggeberuikers pas op het laatste moment naar verkeerstekens kijken.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: