Kenniscentrum voor fietsbeleid

Dafne Schippersbrug is klaar

2017
plaatje

De Dafne Schippersbrug is in gebruik genomen. De fiets- en wandelbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt Oog in Al met Leidsche Rijn en is daarmee ook onderdeel van de doorfietsroute tussen Leidsche Rijn en het centrum van Utrecht. 

Dagelijks gaan naar verwachting zo’n 7000 mensen de brug over.

Met de opening van de brug van NEXT Architects en Rudy Uytenhaak Architectenbureau is het project bijna afgerond. De Montessorischool Oog in Al nam vorig jaar al een nieuw gebouw in gebruik. Bijzonder is dat fietsers via het dak met daktuin van de school de brug op en af rijden. 

In de zomer worden nog vijftien eengezinswoningen opgeleverd en vinden ook de laatste aanpassingen aan de openbare ruimte plaats.

De brug is 110 meter lang en hangt 9 meter boven het water. De grootste pyloon van de brug is 35 meter hoog. De brug is verboden voor brommers en niet-elektrische snorfietsen.

[foto: Mastum Daksystemen / Maurice Iseger]

Tom Godefrooij (nvt)
03-04-2017 @ 10:09

Als ik het goed zie hebben de ontwerpers een 'mooie' extra lus in de fietsroute bedacht. Dat heeft natuurlijk niets met fietscomfort of directheid te maken. Architectonische vormwil noem ik dat, en ik ben kritsch over dat soort vormwil ten koste van de functionaliteit.

Etienne Bral (Fietsersbond)
03-04-2017 @ 11:31

Prachtige combinatie school met fietsbrug en die lus is natuurlijk om met gering ruimtegebruik (op het "groene dak van de school)  dat 9 meter hoogteverschil  te overbruggen (mooi woord) met minimaal stijgingspercentage ( 5 % of minder). Het heeft ook iets van een atletiekbaan ( Daphne). Het beste vind ik dat er geen verbrandingsmotoren over mogen, is er een uitzondering voor de speed pedelec?

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Tom Godefrooij (nvt)
03-04-2017 @ 13:38

Als de lus inderdaad 9 meter hoogteverschil overbrugt dan was mijn opmerking misschien wat 'kort door de bocht'. Maar kijkend naar de foto (ik schreef niet voor niets: "als ik het goed zie") kreeg ik de indruk dat het om veel minder hoogteverschil gaat. Die visuele referentie naar een atletiekbaan zag ik natuurlijk wel, maar ik zou vanwege de (ook psychologische) directheidsbeleving toch voor een minder gesloten lus gekozen hebben. Ik wil echter graag toegeven dat dit ontwerp een mooi plaatje oplevert. En die brug is natuurlijk hoe dan ook een geweldige verbetering. Overigens zou ik speedpedelecs van dit soort fietspaden weren. 'Gewone' e-fietsen zijn natuurlijk prima.

Peter H. Smit (Rover)
07-04-2017 @ 23:50

De oprit is hier uitgevoerd als slinger mett een scherpe hoek bij het dak van die school.  Die hoek lijkt me vertagend werken en wellicht gevaarlijk bij gladheid.

De oprit van de fietsbrug tussen de Bilt en Bunnik bij Oostbroek over de A28 is uitgevoerd als een spiraal: je gaat na de lus over jezelf heen en dan pas over de snelweg.  Bij die vorm heb je geen scherpe hoek.

Roland Haffmans (-)
10-04-2017 @ 18:05

De ervaring met de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ook met zo'n bocht is ook volgens het deelraads bestuur slecht. Ook zonder gladheid is een bocht met hoge snelheid (dalend) gevaarlijk. 5% is bepaald geen minimaal percentage. Of die brug een "geweldige verbetering" is hangt af van de aansluitingen op het fietsnet. Verbetering is, gelet op de huidige bruggen langs snelwegen met bochten en verkeerslichten, gemakkelijk mogelijk.

Op papier lijkt het fietsbeleid goed, doch de praktische fietsverbinding met Leidsche Rijn toont een ander beeld. Een linkse wethouder maakt dat helaas niet anders.

Robert van der Sluiszen
14-05-2017 @ 11:14

Helaas de Daphne Schippersbrug (waarom is een brug nu al vernoemd naar haar?), is verboden terrein voor de speed pedelec. Tot groot verdriet van Lot van Hooijdonk (de wethouder) overigens.

@ Tom Godefrooij,

Waarom zou je speed pedelecs van dit soort fietspaden moeten weren? Het nieuwe fietspad is voldoende breed en overzichtelijk en met aangepaste snelheid is dat volkomen veilig (nb: een goed getrainde wielrenner, ligfietser en velomobieler kan ook 40 km/h +). En als je de brug afrijdt, kan je ook met een gewone fiets (zeker met dunne bandjes) hoge snelheden halen. Speed pedelecs zijn vrijwel altijd voorzien van uitstekende schijfremmen, veel gewone fietsen zijn voorzien van velgremmen met versleten remblokjes.

Nu moeten speed pedelecrijders helemaal omrijden via de Hogeweideburg of De Meernburg. Daar ligt zo'n zelfde soort fietspad, maar dat is een fiets/bromfietspad, omdat de weg ernaast een 70 km/h weg is.  Als ik u goed begrijp moeten de gecombineerde fiets/bromfietspaden helemaal worden afgeschaft. En dat betekent dan helemaal het definitieve einde voor de "fiets voor de middellange afstand" (echte auto-killer), want dan kan je Utrecht (of een andere stad) helemaal niet meer in of uit. Of vindt u het volkomen veilig als speed pedelecs (met wind tegen hooguit 35 km/h) op autosnelwegen moeten rijden? Ik vind uw standpunt overigens niet echt een oplossing voor het milieuprobleem in NL en het grote klimaatprobleem in de wereld. Klimaatscepticus?

Gelukkig is Lot van Hooijdonk het wel met mee eens, maar is - voorlopig nog - gebonden aan krankzinnige wetgeving, afkomstig van een paar ambtenaren bij I&M en RWS.

Tom Godefrooij (nvt)
14-05-2017 @ 12:56

ddd@Rober van der Sluiszen. Dag Robert, je spreekt me persoonlijk aan, dus hier mijn reactie: het idee van 'scheiding van verkeerssoorten' als verkeersveiligheidsmaatregel is gebaseerd op het gegeven dat vooral snelheidsverschillen leiden tot incidenten. Nu kun je er over twisten welke snelheidsverschillen nog acceptabel zijn, en ook de weginrichting is daarop van invloed: hoe smaller en bochtige de weg of het pad, hoe homogener de snelheid moet zijn. Ook de verkeersintensiteit is van invloed: hoe meer voertuigen, hoe groter het belang van homogene snelheden. Je hebt een punt wanneer je zegt dat ook gewone fietsers soms hoge snelheden halen, maar in complexe situaties zullen zijn automaties snelheid minderen en hun gedrag aanpassen. Dat gaat bij e-fietsen minder vanzelf. Ik vind het daarom mooi als op fietspaden de trapondersteuning boven de 25 km/u ophoudt: je mag wel harder, maar dan op eigen kracht. Mijn probleem met speedpedelecs is dat zo'n snelheidsbegrenzing ontbreekt. De meeste fietspaden in Nederland zijn in mijn beleving te smal voor de snelheidsverschillen die je introduceert met het toelaten van speedpedelecs.

Dat speedpedelecs potentie hebben om autoritten te vervangen is waar, maar voor de veiligheid op fietspaden vind ik ze toch problematisch.

Robert van der Sluiszen
14-05-2017 @ 14:03

@ Tom Godefrooij,

Ik vind het verweer van u uitermate zwak. U zegt "Je hebt een punt wanneer je zegt dat ook gewone fietsers soms hoge snelheden halen, maar in complexe situaties zullen zij automatisch snelheid minderen en hun gedrag aanpassen, dat gaat bij e-fietsen minder vanzelf". Waarom zou dat "aanpassen" niet gelden voor speed pedeleccers? U zegt feitelijk "(groepen) wielrenners, sportieve fietsers, ligfietsers, etc, passen zich vaak aan, aan de verkeersomstandigheden en matigen dan hun snelheid. Fietsers die elektr. trapondersteuning tot hun beschikking hebben, doen dat meestal niet".  Nou, ik denk dat - zeker mbt (groepen) wielrenners - juist het tegenovergestelde waar is.

Verder is niet het snelheidsverschil het grootste probleem op fietspaden, maar het feit dat  fietsers (geen speed pedeleccers) met allerlei andere zaken bezig zijn, dan fietsen. Bijvoorbeeld smartphonegebruik. Veel fietsers (niet alleen scholieren) slaan plots linksaf, zonder achterom te kijken en hun hand uit te steken. Als ik op dat moment met mijn speed pedelec met een inhaalactie bezig ben, knal ik er tegenop. Is dat dan mijn schuld ? (juridisch wel, want ik ben geen zwakke verkeersdeelnemer). Nee, dat is de schuld van de fietser, want die kijkt niet uit bij het plotseling veranderen van richting. Alsof er pas - sinds de komst van de speed pedelec 3 jaar geleden - inhaalacties op het fietspad plaatsvinden en daarvoor nooit.

Verder heeft de gemeente Utrecht hier doelbewust verkeersbord G13 neergezet (verboden voor snorfietsen voorzien van verbrandingsmotoren, elektr. snorfietsen wel welkom) en dus niet het meest gebruikelijke bord G11. Het gaat de gemeente Utrecht hier om het feit dat zij geen voertuigen met verbrandingsmotor op willen hebben ivm gezondheid fietsers. Dat heeft de gemeente zelf aangegeven. Het is een brug, bij "brug af" en "wind in de rug", haal je - als scholier of jong volwassene - ook op een omafiets > 30 km/h. Bij het ontwerp van het fietspad op deze brug is rekening gehouden met intensief gebruik. Het feit dat in de ochtend- en avondspits het toch behoorlijk druk is, doet daar niets aan af. En ja, dan zal de speed pedeleccer, de wielrenner, de sportieve fietser (derailleur en > 10 versnellingen), de ligfietser en de velomobielers, zich qua snelheid moeten aanpassen aan het overige verkeer..

Tenslotte bent u groot voorstander dat mensen allerlei maatregelen nemen om hun huis klimaatvriendelijk te maken, maar jaagt u - met dit soort standpunten - speed pedeleccers weer terug hun (vervuilende) auto in, zeker m.b.t. woon-werkverkeer. Dat vind ik niet erg logisch. Ik heb er mij altijd om verbaast dat vooral de GroenLinks aanhang boven de 50 jaar, fel tegenstander is van dit fantastische vervoermiddel dat het autogebruik (luchtvervuiling, geluidshinder, files, parkeerproblemen, etc. etc) significant kan reduceren. Dat de hogere snelheid van speed pedelecs op smalle fietspaden een probleem kan zijn (speed pedeleccers die hun snelheid niet matigen hou je altijd), zal ik niet ontkennen, maar om dan voorstander te zijn van een fietspadverbod in NL (feitelijk: verbod op gebruik van de speed pedelec) is een brug te ver. Als de ideale oplossing er niet is, moet je de minst slechte oplossing kiezen: speed pedelecs op fietspad toestaan met max. van 25 of 30 km/h. Wil je sneller? Dan verplicht naar de autorijbaan (ok al voorgesteld door CROW fietsberaad in januari 2015). Het feit dat handhaving problematisch is, doet daar niets aan af.

Tom Godefrooij (nvt)
16-05-2017 @ 14:51

@ Robert van der Sluiszen

Omdat discussie kan helpen om argumentaties achter standpunten scherper te krijgen ga ik nader in op je opmerkingen hierboven. Misschien verdient de speed-pedelec ook wel een aparte discussie, los van de concrete aanleiding van dit project.

Allereerst het door mij veronderstelde verschil tussen gewone fietsers en e-fietsers in de mate waarin zij hun snelheid aanpassen in complexe situaties: mijn hypothese is dat situaties met mentale stress extra energie vergen van een persoon die ten koste gaat van het vermogen fysieke inspanning te leveren. Dat verklaart waarom een bromfietser zich qua snelheidsgedrag minder aanpast aan drukte dan fietsers: het ‘op snelheid blijven’ vraagt geen energie, je houdt als bromfietser gewoon het gas er op. Ik veronderstel iets vergelijkbaars bij e-fietsen, maar je zou in de praktijk moeten onderzoeken: ten eerste of mijn hypothese klopt, en zo ja, of die dan ook (volledig) opgaat voor e-fietsen. Binnen mijn hypothese is het overigens ook verklaarbaar waarom groepen wielrenners zich minder aanpassen dan solitaire fietsers: zij zijn dermate gefixeert op snelheid (dat is hun stress) dat ze de complexiteit van de situatie niet meer waarnemen.

Kun je over bovenstaande hypothese nog twisten, dat geldt zeker niet voor de samenhang tussen snelheid(sverschillen) en verkeersveiligheid. Natuurlijk zijn er allerlei andere oorzaken aan te wijzen voor incidenten, zoals onoplettendheid, geen hand uit steken, afgeleid zijn, enzovoorts. Maar bij hogere snelheden en grotere snelheidsverschillen leiden dit soort gedragsfouten wel eerder tot ongelukken en is de afloop ernstiger. In de verkeersveiligheidswereld pleiten we dan ook voor een ‘vergevingsgezind verkeersysteem’ waarin (helaas onvermijdelijke) menselijke fouten niet meteen ernstige gevolgen hebben. Dit is de essentie van ‘duurzaam veilig’. Het gaat daarbij dus niet om ‘schuld’, maar om het scheppen van omstandigheden waarin ook fouten niet meteen afgestraft worden met een ongeluk.

Zoals ik in mijn eerdere reactie al aangaf vind ik de speed-pedelec een ‘problematische’ categorie voertuigen. Ja, ze hebben de potentie om flink wat autoritten te vervangen, en dat is in beginsel positief. Maar verkeerstechnisch is het een ‘geen-vlees-geen-vis-categorie’: te langzaam voor autowegen en te snel voor het fietspad, en in feite het best vergelijkbaar met een brommer. Het weren van brommers van het fietspad is altijd beargumenteerd vanuit verkeersveiligheidsargumenten. Sinds de invoering van deze regel mogen brommers alleen op het fietspad wanneer dat expliciet is aangegeven met bord G12A. Snorfietsen daarentegen zijn ook toegestaan op fietspaden met bord G11. Nu hebben speed-pedelecs inderdaad enkele grote voordelen ten opzichte van brommers: schoner en stiller. Maar dat lost het probleem van de snelheidsverschillen niet op. Indertijd waren er ook organisaties die tegen het weren van brommers van het fietspad waren omdat een brommer toch minder slecht was dan een auto qua brandstof- en ruimtegebruik. Helemaal ongelijk hadden die organisaties niet. In feite gebruik jij nu precies dat argument. Uiteindelijk is indertijd na een lange discussie een andere afweging gemaakt waarmee ik het van harte eens ben.

Een speed-pedelec zou dus logischerwijze toegestaan zijn op fietspaden met het bord G12A en verboden op een fietspad met het bord G11. Wellicht is er behoefte aan een nieuw bord dat niet alleen onderscheid maakt op basis van snelheid, maar ook op basis van uitstoot.

Mijn opmerking over speedpedelecs waarop je aanvankelijk reageerde bedoelde ik in algemene zin. Natuurlijk moet je in specifieke situaties bekijken wat daar mogelijk en verantwoord is. Of je deze problematiek met een gedragsregel (maximumsnelheid) kunt oplossen betwijfel ik, omdat ik niet zie hoe zo’n regel gehandhaafd kan worden. Ik constateer vooral dat fietspaden in Nederland over het algemeen niet ontworpen zijn op de snelheden die een speed-pedelec kan halen. Op rustige momenten is dat geen probleem, maar onze fietspaden raken (gelukkig) steeds voller.

Tenslotte moet me van het hart dat ik de suggestie afwijs dat bovenstaande opvattingen in strijd zouden zijn met mijn opvattingen over energiebesparing en verduurzaming. Of de speed-pedelec inderdaad het grote verschil gaat maken dat jij er van verwacht, moet nog maar blijken. Ik hoop dat niet alle ‘gewone’ fietsers overstappen op de e-fiets, want daar wordt het niet beter van. Winst ontstaat alleen wanneer automobilisten overstappen, en wanneer de gebruikte elektriciteit ook duurzaam wordt opgewekt. Maar ook dan blijft een goede verkeersveiligheid een basisvoorwaarde.

Jacobs
12-06-2017 @ 00:50

Van Leidsche Rijn naar Utrecht-Centrum is de haakse bocht in het begin niet voor herhaling vatbaar. Wanneer komt er een verbod op haakse bochten in het handboek voor goed fietspad ontwerp. Ook de 135 graden lus onder aan de Daphne Schippersfietsbrug is veel te scherp. En dat terwijl er voldoende ruimte is, om na de eerste tweede bocht, direct met de laatste bocht aan te vangen. Kortom: een prutsontwerp van een fietspad. Cijfer: een 3 (omdat er 1 van de 3 bochten wel goed is, en er ter plaatse voldoende ruimte is om wel fatsoenlijk ruime bochten te maken).

Jacobs
12-06-2017 @ 00:55

Oh ja, nog een verzoekje aan de gemeente Utrecht: graag bewegwijzering vanaf de Centraal Station fietsroutes (onder het spoor door) naar die Daphne-Schippers-fietsbrug (ook graag met die naam op de borden). Op de reis terug naar Delft heb ik deze fijne fietsroute naar de DS-brug helaas niet kunnen terugvinden.

Roland Haffmans (-)
13-06-2017 @ 10:31

@Jacobs,

Als er toch een haakse bocht moet komen, dan zo hoog mogelijk waar de fietssnelheid beperkt is zoals bij deze brug. Met het muurtje in deze haakse bocht hebben fietsers geen zicht op tegemoed komende fietsers. Dat overbodige muurtje is een blunder en verslechtert de sociale veiligheid bij duistenis. Een ontwerper en de betrokken gemeente die de gebruiker negeert.

Roland Haffmans (-)
01-05-2018 @ 14:02

https://www.ad.nl/utrecht/gele-brug-veel-populairder-bij-fietser-dan-gloednieuwe-dafne-schippersbrug~a7005dc2/ Het fietsgebruik blijkt overschat, mede door een slechtere aansluiting

Ook bij onze buren blijkt het niet gemakkelijk om een goede fietsbrug te ontwerpen. Welk materiaal en vorm kies je?  Voldoet alleen een trap en lift?

https://www.hln.be/regio/antwerpen/gedaan-met-slippertjes-op-parkbrug~a539784c/ http://www.agvespa.be/nieuws/definitief-ontwerp-fietshelling-parkbrug-zijde-eilandje

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: