Kenniscentrum voor fietsbeleid

Andere schooltijden kunnen ochtendspits afvlakken

2018
plaatje

Het is al vaak gesuggereerd maar niet of nauwelijks in de praktijk gebracht. Door te schuiven met aanvangstijden zou de verkeerspiek in de ochtendspits meer gespreid kunnen worden. Nieuw onderzoek leert dat dit behoorlijk kan schelen, zowel voor het ov als voor de fiets.

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau MuConsult in opdracht van de projectgroep Duurzaam Bereikbaar Heijendaal waarin overheden, onderwijsinstellingen en ov-bedrijven zoeken naar oplossingen voor de groeiende stroom studenten richting de campus in Nijmegen Heijendaal waar de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), de Radboud Universiteit en het ROC zijn gevestigd. Alles bij elkaar studeren daar ruim 43.000 studenten en dat leidt tot overvolle bussen en drukbereden fietspaden, vooral in de ochtendspits. Dat is niet verwonderlijk, want het ROC begint om 8.30 uur en HAN en Radboud beide om 8.45 uur.

Via OV-chipkaart data en stated preference onderzoek onder studenten is geprobeerd te achterhalen wat het effect zou zijn als er geschoven zou worden met die begintijden. Uit de analyse wordt geconcludeerd dat het meeste effect wordt behaald in een scenario waarbij de Radboud naar 8.30 uur verschuift, de HAN naar 9.00 uur en het ROC om 8.30 uur blijft. Dat leidt tot een daling van de piekbelasting van 19% in de trein, 27% in de bus en 19% op de fietspaden.

Er zijn overigens accentverschillen per onderwijsinstelling aan te brengen. Een maatregel die tracht de drukte in het OV te reduceren zal waarschijnlijk meer effect behalen bij de HAN, aangezien 67% van de studenten met het OV reist in tegenstelling tot de Radboud waarbij ‘slechts’ 39% met het OV reist. Maatregelen die trachten de drukte op de fietspaden te reduceren hebben echter meer kans bij de Radboud Universiteit waarvan 54% met de fiets reist.

Uit een organisatorische verkenning blijkt dat dit scenario ook voor de onderwijsinstellingen het meest ideaal is, hoewel nog niet bekend is of de onderwijsinstellingen de aanvangstijden daadwerkelijk zullen aanpassen. De studenten zelf zien het wel zitten, aldus het onderzoek.

Aanvulling 15-3-2018:
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit passen de collegetijden inderdaad aan om de drukte in de spits op en rond campus Heijendaal te verminderen. Vanaf volgend collegejaar start de Radboud Universiteit om 8.30 uur en de HAN – zowel in Nijmegen als in Arnhem - om 9.00 uur. 

Roland Haffmans (-)
19-02-2018 @ 14:58

Tja als je veel onderwijs - universiteit, hogeschool, ROC - naar dezelfde stadsrand verplaatst, kun je voorspellen dat bereikbaarheidsproblemen geeft. Doen deze instellingen alleen onderzoek naar problemen bij anderen? Met de Waalsprong kon ook zo'n onderwijsinstelling meespringen, dat verbetert de bereikbaarheid echt. De voorgestelde geringe verschuiving van de begintijden is een slecht lapmiddel.

 

Peter H. Smit (Rover)
01-03-2018 @ 11:29

Beter een imperfecte oplossing voor x% dan dat reizigers moeten blijven staan bij de halte.  En ik heb me laten vertellen dat een rotonde daar elke ochtend een half uur zo druk is met fietsers dat er geen auto meer door komt, wat onaanvaardbaar is voor ambulances die naar het ziekenhuis moeten.

Om hoeveel studenten en medewerkers van het ROC gaat het in Heyendaal?  Die hebben toch bij het hoofdstation hun eigen gebouw?  Is er een afdeling op Heyendaal gaan zitten vanwege samenwerking?  Werkt dat nog goed als de aanvangstijden gaan verschillen?

Als je een van die drie instellingen.verplaatst naar Lent / Nijmegen Noord dan zou de stoptrein uit Venlo moeten doorrijden tot Lent.  Dat vergt een keerspoor, tenzij het voorsorteer spoor voor de Betuweroute, een paar km verderop, gebruikt kan worden.  Bij station Lent is nu nog wel plaats voor een nieuwe campus.  Voor fietsers zou het rijden over de brug wel winderiger zijn dan door de Nijmeegse straten en wegen.  Als bepaalde fietsers voor dat deel van hun route dan kiezen voor de trein zou de druk op de fietsenstalling/parkeerplaatsen bij het hoofdstation nog groter worden.

Peter H. Smit (Rover)
01-03-2018 @ 11:29

Beter een imperfecte oplossing voor x% dan dat reizigers moeten blijven staan bij de halte.  En ik heb me laten vertellen dat een rotonde daar elke ochtend een half uur zo druk is met fietsers dat er geen auto meer door komt, wat onaanvaardbaar is voor ambulances die naar het ziekenhuis moeten.

Om hoeveel studenten en medewerkers van het ROC gaat het in Heyendaal?  Die hebben toch bij het hoofdstation hun eigen gebouw?  Is er een afdeling op Heyendaal gaan zitten vanwege samenwerking?  Werkt dat nog goed als de aanvangstijden gaan verschillen?

Als je een van die drie instellingen.verplaatst naar Lent / Nijmegen Noord dan zou de stoptrein uit Venlo moeten doorrijden tot Lent.  Dat vergt een keerspoor, tenzij het voorsorteer spoor voor de Betuweroute, een paar km verderop, gebruikt kan worden.  Bij station Lent is nu nog wel plaats voor een nieuwe campus.  Voor fietsers zou het rijden over de brug wel winderiger zijn dan door de Nijmeegse straten en wegen.  Als bepaalde fietsers voor dat deel van hun route dan kiezen voor de trein zou de druk op de fietsenstalling/parkeerplaatsen bij het hoofdstation nog groter worden.

Wim van den Boogaard
01-03-2018 @ 15:39

Ooit was ik betrokken bij de eerste experimenten Spitsmijden. Ook daar hebben we verkend of spreiding in spitsbelasting door studenten soelaas kon bieden. We hebben grondig verkend of in het hoger onderwijs in Den Haag en omgeving mogelijkheden zaten.  Tot onze verrassing (en we hadden het natuurlijk zelf kunnen/moeten bedenken) was de reactie in gesprekken unaniem: "Dacht u dat wij daar nog niet naar gekeken hebben? Verschuiving van lestijden betekent voor onze orgnaisatie onder andere grootschalige verschuivingen in belasting van onderwijsruimten. Maar onze zalen zijn nu al tot 's avondfs 22.00u volgepland, we kunnen niet met groepen studenten schuiven zonder andere groepen de spits in te jagen".

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: