Kenniscentrum voor fietsbeleid

Ook Amsterdam-Zuid gaat de strijd aan met de weesfiets

20-11-2013

Het is één van de grootste ergernissen van bewoners in Amsterdam-Zuid aldus de gemeente: fietsen die langdurig, ongebruikt in de fietsenrekken staan. Een aanpassing van de APV zorgt ervoor dat ze na zes weken verwijderd mogen worden, ook al zijn ze niet gammel.

plaatje

Het dagelijks bestuur van Amsterdam-Zuid heeft een ontwerp-besluit APV fietsparkeerduurbeperking genomen. Fietsen mogen dan maximaal zes weken ongebruikt geparkeerd worden in de aanwezige rekken of vakken. Andere stadsdelen ging Zuid al voor in het nemen van zo'n maatregel.

In het algemeen geldt in Amsterdam de regel dat een weesfiets minimaal twee gebreken moet hebben voordat deze verwijderd mag worden. Een fiets zonder gebreken mag niet verwijderd worden, zelfs als daar een laag stof op zit.
Stadsdeel Zuid heeft een aantal gebieden aangewezen waar de beperking gaat gelden.

De aangewezen straten hebben een gecombineerde functie. Er komen zowel bewoners als bezoekers. Het besluit ligt momenteel ter inzage.

In de toelichting bij het besluit wordt wel opgemerkt dat op grond van de APV nu alleen een parkeerduurbeperking in is te stellen voor fietsen IN voorzieningen (rekken of vakken). Voor fietsen buiten de voorzieningen geldt de parkeerduurbeperking vooralsnog niet. Er wordt door de gemeente gewerkt aan een voorstel de APV hierop aan te passen. Tegen die tijd zal een nieuw besluit moeten worden genomen, om ook de ruimte buiten de voorzieningen onder het besluit te laten vallen.

Een tweede kanttekening bij het besluit is dat een parkeerduurbeperking van 6 weken niet wil zeggen dat de straten nu elke zes weken worden gecontroleerd op oude fietsen. De huidige planning wordt door afdeling handhaving aangehouden, de straten worden twee keer per jaar gestickerd. Er kunnen echter wel in dezelfde ronde méér oude fietsen worden verwijderd. Handhaving wordt niet intensiever, maar wel efficiënter. Dit moet ook duidelijk worden gemaakt in de communicatie richting gebruikers, aldus de gemeente. Er wordt €20.000 uitgetrokken voor de bebording.

Nieuws
2013
Utrecht gaat ook buiten de binnenstad weesfietsenacties organiseren om de ruimte voor fietsparkeren beter te benutten. Verder wordt het makkelijker gemaakt om een autoparkeerplaats te gebruiken voor bijvoorbeeld fietsklemmen of een fietstrommel.
Nieuws
2013
The city of Utrecht will start organising clear-up operations beyond the city centre, in order to help residential areas en outlying shopping areas towards the efficient use of bicycle parking space. Furthermore, it will become easier to get a car parking place designated for a bicycle stand or for a mobile metal bike storage unit (called a “drum”). Thus the municipality wants to reduce bicycle theft close to home.
Nieuws
2013
'Het is verboden fietsen of bromfietsen zonder wezenlijke tijdsonderbreking te laten staan op een door het college aangewezen weg of weggedeelte, langer dan een door het college te bepalen periode.' Deze tekst wordt in Den Haag toegevoegd aan het APV als het aan het college ligt. Daarmee is de weg open om weesfietsen uit woonwijken af te voeren. De wijk Regentesse-Valkenbos is als eerste aan de beurt.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: