Kenniscentrum voor fietsbeleid

'Niet overal maar wachttijdvoorspellers plaatsen'

18-09-2013

De afgelopen jaren zijn veel wegbeheerders overgegaan tot het plaatsen van wachttijdvoorspellers als sympathieke en fietsvriendelijke maatregel. Maar de vraag is of dat wel zo verstandig is. Want soms leiden wachttijdvoorspellers zelfs tot langere wachttijden voor fietsers.

plaatje

Dat balletje wordt opgeworpen door Marcel Kant van DTV Consultants op het komende Nationaal Verkeerscongres van CROW, ANWB en Verkeerskunde.

'In Nederland wordt in tegenstelling tot de rest van de wereld voertuigafhankelijk en aanvraag afhankelijk geregeld. Het streven hierbij is om zo min mogelijk te wachten voor niets en zo efficiënt mogelijk om te gaan met de groentijden op een kruispunt. Ook wordt in Nederland vaak conflictvrij geregeld en zijn er vele ingrepen, zoals prioriteit voor de bus, die invloed hebben op de duur van de cyclustijd. De exacte wachttijd is dus op voorhand nooit te voorspellen', aldus Kant.

Bovendien wordt de wachttijdvoorspeller beïnvloed door alle speciale ingrepen in een verkeerslichtenregeling. Daarbij valt te denken aan de maximum groentijden, ingrepen van bussen of hulpdiensten, invloed van bruggen, file-ingrepen of koppelingen met andere kruispunten, etc. Al deze ingrepen maken het voor een programmeur lastig om een wachttijdvoorspeller geloofwaardig te laten functioneren. Op sommige kruispunten loopt de wachttijdvoorspeller dan ook het ene moment langzamer en het andere moment sneller. Een slecht geprogrammeerde wachttijdvoorspeller werkt daarom averechts, zo betoogt Marcel Kant.

Het gebruik van een wachttijdvoorspeller zal in veel gevallen zelfs tot een langere wachttijd van alle verkeerssoorten leidt, waaronder ook de fietser zelf. 'De Nederlandse regelingen zijn zo flexibel dat beslissingen in tienden van seconden worden genomen. Als er ruimte is in de regeling voor een extra realisatie moet het niet zo zijn dat deze realisatie een paar seconden wordt uitgesteld of zelfs wordt afgesteld omdat de wachttijdvoorspeller eerst nog moet aflopen.'

Kant pleit ervoor dat wegbeheerders eerst goed kijken naar nut en noodzaak van een wachttijdvoorspeller, alvorens daartoe te beslissen. Vooral de vraag of zo'n wachttijdvoorspeller geloofwaardig valt te programmeren moet centraal staan.

Nieuws
2005
Er zijn inmmiddels zoveel verschillende uitvoeringen van de wachttijdvoorspeller, dat CROW binnenkort met voorstellen voor uniformering wil komen. Zie bron: POV Zuid Holland/pdf
Nieuws
2005
Countdown voor fietsers en voetgangers wordt gemeengoed. Negen jaar na de eerste toepassing van een zogeheten 'wachttijdvoorspeller' in Zwolle zijn de technische ontwikkelingen en verbeteringen zo ver gevorderd, dat steeds meer gemeenten tot plaatsing zullen overgaan, zoals bijvoorbeeld Deventer en Zoetermeer.
Nieuws
2006
De wachttijdvoorspeller voor de fiets is aan een langzame opmars bezig. Nadat verschillende gemeenten de count-down teller installeerden, is nu ook de provincie Zuid-Holland overstag.
Nieuws
2007
In het kader van het project ZOEF gaat Delft de komende tijd waarschijnlijk vijf à zes wachttijdvoorspellers installeren. De eerste werd onlangs geplaatst op de kruising van de Westlandseweg en de Reinier de Graafweg voor fietsers richting Delft centrum.
Ontwerpvoorbeeld
2007
In 1996 nam de gemeente Zwolle de eerste wachttijdvoorspeller in gebruik.  Inmiddels zijn de technische verbeteringen zo ver gevorderd, dat steeds meer gemeenten tot plaatsing overgaan. Ook verschijnen er steeds meer varianten op de markt. Video toegevoegd.
Ontwerpvoorbeeld
2007
In 1996 the first waiting-time predictor was installed in the town of Zwolle. By now technical improvements have advanced to the stage where ever more local authorities decide to deploy these. A wide range of predictors have come onto the market. Video added.
Notitie
Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland (CVN) , Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland (CVN)
2008
Notitie met uitgangspunten en aandachtspunten voor wachttijdvoorspellers voor langzaam verkeer.
Notitie
Ane Wiersma , Gemeente Amsterdam - DRO
2006
Gemeente Amsterdam heeft op een aantal lokaties in de stad wachttijdvoorspellers geplaatst. In deze notitie staat de evaluatie.
Rapport
B. Tijssen , Groen Licht Verkeersadviezen
2008
Het evaluatie onderzoek geeft inzicht in of het inzetten van wachttijdvoorspellers met leds zinvol is (wat betreft veiligheid en comfort) voor de Gemeente Tilburg.
Notitie
Ane Wiersma , Gemeente Amsterdam - DRO
2006
Amsterdam has positioned waiting-time predictors at a number of locations in the town. This memorandum contains the evaluation.
Nieuws
2013
Krijg je als fietser bijna groen licht, volgens de wachttijdvoorspeller van het verkeerslicht. Sta je toch nog een tijdje te wachten. De laatste twee lichtpuntjes van de voorspeller blijven branden. Voor dat ongemak zijn oplossingen gevonden, zo meldt de gemeente Groningen. De benodigde software-aanpassingen worden de komende jaren tijdens het regulier onderhoud doorgevoerd.
Theo Zeegers (-)
18-09-2013 @ 08:47

Precies waar we al jaren voor waarschuwen !

 

Het halen van de normen voor stopkansen en wachttijden is de eerste prioriteit. Daar vallen nog universa te winnen.

NB. ook het wieden in overbodige VRIs is een kansrijke en zeer effectieve maatregel

Piet van der Linden (Fietsersbond landelijk bureau)
20-09-2013 @ 14:04

Aanvullend op mijn collega.

Breda heeft een net zo effectief en geloofwaardiger infosysteem voor de fietser. Deze gemeente heeft het vorige decennium bij bijna alle van de 100 VRI's een dynamische afstelling gerealiseerd, incl. aanleg van rechts- en linksafstroken en vooraanmelding van fietsers. Hierdoor is de gemiddelde stopkans en wachttijd voor fietsers veel lager dan gemiddeld in de andere gemeenten. Bij lusinmelding van de fietser meldt een oplichtend display 'Wacht op groen'. De fietser is blij ('hij heeft me gezien!') en snel nog blijer vanwege de korte wachttijd....

Peter Raadschelders (Alstom Transport)
22-09-2013 @ 21:03

In Utrecht lijken vooral niet-dynamische VRI's geïnstalleerd te zijn met als resultaat vaak lange wachttijden. Deze tijden worden geaccentueerd door zeer traag verlopende aftellers (met inderdaad onregelmatig aftellen).

Je vraagt je dan ook vaak af waaróm je zo lang staat te wachten, zeker bij weinig verkeer.

En nodigt uit om toch maar door rood te rijden.

Van der Wal (ZZP-er)
26-09-2013 @ 17:10

Ik fiets vaak grotere afstanden, zeg 100 km per tocht. Dit schijnt in fietsinfrastuctuurland uitzonderlijk te zijn, maar ik denk dat ik niet bepaald de enige ben. Mij valt op dat de wachtijdvoorspellers, soms binnen de zelfde gemeente, niet op de zelfd manier werken. Sommige tellen af in seconden en dat lijkt mij duidelijk, maar de meeste tellen af in lampjes. Hier zit een groot verschil in. Soms vertragen ze; soms versnellen ze; soms krijg je groen voor het laatste lampje, soms is er een race naar groen, etc. Volgens mij is het zeer functioneel overal de zelfde wachttijdvoorspellers te hebben, met de zelfde manier van instellen, maar ik denk ook dat zolang fietsbeleid gemeentelijk is, je dit soort vreemde verschillen per gemeente blijft houden. Met lampjes is het meer een wachttijd-gokker dan een wachttijd-voorspeller.

Tom Godefrooij (nvt)
01-10-2013 @ 10:59

Goede les: als je de wachttijd niet kunt voorspellen, probeer het dan ook niet. Mijn ervaring in 's-Hertogenbosch is dat de wachttijdvoorspellers volkomen onvoorspelbaar zijn en dus geen positieve bijdrage leveren aan de fietsbeleving.

Theo Zeegers (-)
01-10-2013 @ 18:30

Hetgeen tot een nieuw woord voor onze taal leidt, Tom,

 

wachttijdonvoorspellers.

 

Dank u

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: