Kenniscentrum voor fietsbeleid

Jaarlijks 487 miljoen euro voor de fiets

17-05-2010

De fietsinvesteringen van alle overheden samen bedragen tenminste € 487 miljoen per jaar waarvan € 77 miljoen te maken heeft met de uitvoering van de bedrijfsfietsregeling. Het grootste deel van de resterende € 410 miljoen, 306 miljoen, wordt uitgegeven door de gemeenten. Dit schrijft minister Eurlings in de brief aan de Kamer. In die brief reageert hij op de suggesties die CDA-kamerlid Atsma deed in zijn initiatiefnota Fiets. Volgens Eurlings wordt een aantal van Atsma's suggesties al ingevuld door V&W, voor een ander deel ligt het voortouw bij de gemeenten.

plaatje

Zo stimuleert V&W fietsen naar het werk al door bijdragen te leveren aan de totstandkoming van goede regionale fietsroutes. 'Met het verbeteren van deze routes kan op de betreffende trajecten een overstap van auto naar fiets tot zo’n 5% worden bereikt', aldus stelt Eurlings. Het verbeteren van fietsenstallingen rond bedrijfsterreinen is vooral een taak van de bedrijven zelf. En aanpassing van de kilometervergoeding of de bedrijfsfietsregeling zoals Atsma suggereerde zit er wegens de kosten of te verwachten effecten niet in, zo stelt de minister.
Als het gaat om promotiecampagnes verwijst Eurlings naar de rijksbijdrage in de campagne Heel Nederland Fietst. Een wedstrijd voor bedrijfsfietsen, de invoering van fietsmiles of de aanleg van verkeerstuinen acht Eurlings geen taak voor V&W. Ook extra ondersteuning van de campagne Fietsen Scoort valt niet te verwachten. Weliswaar blijkt dat door deelname aan de campagne meer mensen zijn gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, het aantal nieuwe fietsers is zeer beperkt, zo constateert Eurlings.
Het voorstel om de ov-studentenkaart aan te passen is volgens Eurlings niet de aangewezen manier om het fietsgebruik van studenten te bevorderen. De ov-studentenkaart is momenteel geldig voor het hele openbaar vervoer. 'Keuzemogelijkheden passen niet in het systeem. Het huidige contract zou moeten worden aangepast en er zouden contracten moeten worden afgesloten met alle fietsenstallingen in Nederland. Dat vergt veel inzet en hoge kosten. Hetzelfde geldt voor een combinatie met de OV-fiets.' En zo verwijst Eurlings ook veel andere suggesties van Atsma door naar andere partijen. Korting op de verzekeringspremie is een zaak van de zorgverzekeraars, de elektrische fiets in de WMO/AWBZ is aan de gemeenten en fietsen meenemen in de trein aan de NS.
Wel komt zoals eerder bekend gemaakt de fietsenberging verplicht in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit wordt in 2010 samen met het Gebruiksbesluit tot één AmvB gevormd. De verplichte berging bij nieuwbouwwoningen zal daarin worden opgenomen. De verwachte publicatie in het Staatsblad van deze AMvB is in september 2010.

Nieuws
2008
'Fietsen in Nederland…een tandje erbij', zo heet de initiatiefnota van CDA-kamerlid Joop Atsma. In de nota doet Atsma een groot aantal suggesties om het fietsen te bevorderen, variërend van een laag btw voor fietsenstallingen tot en met het aanbrengen van windschermen en het invoeren van een fiscale vergoeding voor fietsers.
Beleidsnota
J. Atsma , CDA
2008
In de CDA initiatiefnota nota doet CDA Kamerlid Joop Atsma een groot aantal suggesties om het fietsen te bevorderen, variërend van een laag btw op fietsen stallen tot en met het aanbrengen van windschermen en het invoeren van een fiscale vergoeding voor fietsers.
Nieuws
2008
A fiscal compensation of 19 eurocents per kilometre should be instituted for commuting cyclists, according to Joop Atsma, MP (CDA). And to make parking a bicycle more attractive, this should be taxed at the low VAT regime of six per cent - just like bicycle repairs.
Beleidsnota
Ministerie van Verkeer en Waterstaat , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2010
In de tabel zijn de directe uitgaven aan projecten opgenomen. Het grootste deel van de 410 miljoen, 306 miljoen, wordt uitgegeven door de gemeenten. Van deze 306 miljoen komt 85 miljoen uit bijdragen van stadsregio’s en provincies en 15,7 miljoen uit extra rijksbijdragen aan projecten.
Beleidsnota
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2010
Overzicht van de rijksuitgaven voor de fiets over de jaren 2007-2013. Vanaf 2010 zijn in het overzicht uitsluitend de uitgaven opgenomen voor zover voorzien in mei 2010.
Beleidsnota
Ministerie van Verkeer en Waterstaat , Ministerie van verkeer en Waterstaat
2010
Reactie van het kabinet op initiatiefnota ‘Fietsen in Nederland: een tandje erbij’ van  Kamerlid Atsma. Volgens minister Eurlings wordt een aantal van Atsma's suggesties al ingevuld door V&W, voor een ander deel ligt het voortouw bij de gemeenten.
Jos Sluijsmans (Fietsdiensten.nl)
01-06-2010 @ 11:22

Is 487 miljoen euro per jaar voor fietsinvesteringen veel? Of juist beschamend weinig! Wat is het bedrag per jaar voor auto-investeringen?

Jos Sluijsmans

01-06-2010 @ 11:29

Natuurlijk beschamend weinig, maar ja, Eurlings en Atsma zijn CDA, en bij die partij is iedere cent die in de fiets wordt gestoken een meevaller.

Aart de Goojer

Roland Kager (Universiteit van Amsterdam)
01-06-2010 @ 16:15

De 410 miljoen bestaat, behalve de bijdrage van 306 miljoen door gemeenten, ook uit investeringen door de provincies. Het investeringsdeel van V&W verlaagt hierdoor verder.

Overigens: de door V&W gemaakte investeringen in regionale fietsroutes betreffen bij mijn weten uitsluitend het project 'met de fiets minder file' en 'spoorse doorsnijdingen'. Eurlings wijst op 5% overstap vanuit de auto bij het handjevol geselecteerde routes voor 'met de fiets minder file'. De bijdragen van V&W voor dit projecten zijn echter beperkt gebleven. Zo is bij de 'fietssnelweg' Apeldoorn-Deventer door V&W slechts geinvesteerd in enkele promotie-activiteiten en nieuwe bewegwijzering. Nadrukkelijk niet in hoognodige infrastructurele aanpassingen. Deze kosten kwamen voor rekening van de betreffende gemeenten.

01-06-2010 @ 17:55

Het blijft rommelen in de marge: wat kost één kilometer autosnelweg ook alweer?

03-06-2010 @ 11:41

Ter indicatie: "Wegenbouwers gaan er vanuit dat één kilometer snelweg grofweg zo’n 2,5 miljoen euro kost. In het Noorden wel te verstaan. Want een gecompliceerd stuk snelweg in het drassige westen van het land komt op 40 miljoen euro de kilometer. Voor een zes meter brede klinkerweg van betonstenen geldt een richtprijs van 400.000 euro per kilometer. Voor het dubbele legt een gemeente of provincie een acht meter brede asfaltweg aan." We hebben dit antwoord op de website van 'Dagblad van het Noorden' in een artikel van 12 januari 2008 (http://www.noorderpoort.nl/Default.aspx?tabid=2640).

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: