Kenniscentrum voor fietsbeleid

Houten aan de slag met verwijderen obstakels

13-11-2013

De gemeente Houten is gestart met het verwijderen van obstakels op doorgaande fietspaden binnen de Rondweg. Op ongeveer 140 locaties worden paaltjes, betonblokken en dergelijke weggehaald. Dat vermindert niet alleen de kans op ongevallen, ook kunnen fietsroutes in de winter beter en sneller gestrooid en sneeuwvrij worden gemaakt.

plaatje

De Fietsersbond in Houten heeft een inventarisatie gemaakt in Houten Noord-Oost van plekken waar de obstakels op de fietspaden overbodig zijn. Uit een enquête van de Fietsersbond bleek dat driekwart van de ondervraagden de fietspaden door de obstakels onveilig vindt. Een kwart meldde wel eens een ongeluk te hebben gehad door een obstakel of daarvan getuige te zijn geweest.

Bij werkzaamheden in de wijk is een deel van de overbodige obstakels al verwijderd. Afgelopen zomer heeft de gemeente een inventarisatie gedaan van overbodige obstakels in de hele kern Houten. Op basis van deze inventarisaties zijn in samenspraak met de Fietsersbond nu 140 locaties aangewezen waar de obstakels verwijderd gaan worden. Daarbij worden vooral de doorgaande hoofdfietspaden aangepakt.

De Fietsersbond Houten stelt overigens voor deze hoofdfietspaden van een kleurmarkering te voorzien zodat fietsers beter hun weg door Houten kunnen vinden. De markeringsplannen worden in samenspraak met de gemeente verder uitgewerkt.

In Houten is ook één van de proeflocaties ingericht om fietsvriendelijke uitvoeringen van fietspaaltjes te testen. Op basis van de resultaten van deze proeven, die zullen worden geëvalueerd door het Fietsberaad, maakt de gemeente nieuwe ontwerpen voor een fietsvriendelijke barrière op de locaties waar een obstakel nodig is om het autoverkeer te weren. Daarnaast stelt de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen of aanpassingen van wegen al rekening te houden met dit nieuwe beleid door geen onnodige obstakels aan te brengen.

Nieuws
2012
In Amersfoort wordt de fietsveiligheid verbeterd door paaltjes van fietspaden te verwijderen. Hiervoor hebben de inwoners van 1 november tot 1 februari kunnen stemmen op onveilige fietspaaltjes. De website waarop dit kon, is onderdeel van een proefproject van het Fietsberaad om het aantal paaltjes op fietspaden te verminderen en de fietsveiligheid te verbeteren. Er worden nu 90 paaltjes verwijderd.
Artikel
Otto van Boggelen , Fietsverkeer nr. 31
2012
Met een fietspaaltje kan men autoverkeer weren, maar fietspaaltjes brengen risico’s met zich mee. Exacte aantallen zijn niet bekend, maar jaarlijks belanden honderden fietsers en snorfietsers in het ziekenhuis en soms vallen er ook dodelijke slachtoffers. In dit artikel suggesties voor een andere aanpak.
Nieuws
2013
Vanaf 23 mei tot 1 september 2013 kunnen inwoners uit de omgeving van Amsterdam gevaarlijke paaltjes of obstakels doorgeven en stemmen op gevaarlijke locaties. De Stadsregio Amsterdam doet, in navolging van onder andere de gemeente Amersfoort, mee aan een project om het aantal gevaarlijke paaltjes te verminderen.
Nieuws
2013
Citizens in various municipalities around Amsterdam can report dangerous bollards or obstacles, as well as enter votes on dangerous locations. Just like the municipality of Amersfoort and others did before, Greater Amsterdam is taking part in a project to reduce the number of dangerous bollards.
Nieuws
2013
In Hardenberg is de eerste proeflocatie met fietspaaltjes in gebruik genomen. Op de proeflocatie zijn flexibele fietspaaltjes met led-verlichting aangebracht, inclusief een inleidende ribbelmarkering. De aanpassingen zijn gedaan om de kans op fietsongevallen te verminderen. De flexibele paal zorgt ervoor dat een fietser in geval van een botsing geen ernstige verwondingen oploopt doordat de paal de botsenergie beter absorbeert. Het project is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu als een van de maatregelen om lokale fietsveiligheid te verbeteren.
Nieuws
2013
The Hardenberg municipality has started using the first trial location for testing bike posts. Flexible LED-illuminated bike posts have been installed, as well as a road markings set in a ribbed pattern. These changes were made to reduce the number of cycling accidents. Because the flexible bike posts better absorb the energy of a collision, cyclists are not expected to suffer severe injuries after colliding with one. The project is being financed by the Ministry of Infrastructure and Environment as one of the initiatives aimed at improving cycling safety.
Ontwerpvoorbeeld
2013
Een drukke binnenstedelijke fietsroute, waar de flexibele paaltjes zijn geplaatst op een middengeleider die van LED-verlichting is voorzien.
Nieuws
2013
De inwoners van acht gemeenten in Brabant kunnen gevaarlijke situaties op fietsroutes melden op de website www.fietsmeldpunt.nl. Ze kunnen daar ook de meldingen van andere fietsers bekijken en eventueel ondersteunen door erop te stemmen. Op basis van de meldingen kan de gemeente beoordelen welke knelpunten men snel moet aanpakken. Ook andere gemeenten kunnen van de website gebruik gaan maken. 
Nieuws
2013
The residents of 8 municipalities in the province of North Brabant can report hazardous spots on bike paths via the special www.fietsmeldpunt.nl website. They can view the reports made by other cyclists and also, if they so wish, endorse these reports by voting for them. Based on the reports, the municipality can judge which bottlenecks need urgent treatment. Other municipalities can also use the website.
Jan Krijger (Fietsersbond)
13-11-2013 @ 11:52

Als Fietsersbond afd Houten zijn we zeer content met deze aktie van de gemeente. We hebben een belangrijk 'speerpunt' weten te realiseren, met de verwijdering van deze obstakels (paaltjes en 'witte broodjes') op het hfd fietspaden netwerk. Vier jaar geleden stelden wij deze zaak voor het eerst aan de orde. Na een gezamenlijke workshop van Gemeente en Fietsersbond Houten vorig najaar, is de uitvoering nu in een stroomversnelling gekomen :-)
 

Marieke Zwaneveld (ProRail)
04-12-2013 @ 11:33

Ook ik ben zeer tevreden wat betreft het nemen van deze maatregel. Ruim een jaar geleden heb ik door één van deze obstakels een 'ongeluk' gehad, ik zat achterop bij een collega en ben met mijn voet achter een paaltje blijven hangen met als gevolg een zware hersenschudding.(omdat ik behoorlijk hard op mijn achterhoofd ben gevallen.) Ik heb 4 maanden nodig gehad om hiervan te herstellen en heb sindsdien af en toe last van lichte hoofdpijn wat voorheen nooit het geval was. Door het verwijderen van de plaatjes is er nu een risico minder en dat is een goede ontwikkeling.

Marieke Zwaneveld. Projectcoördinator ProRail, Programma Ruimte voor de Fiets

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: