Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsgebruik mogelijk tien procent hoger door kilometerheffing

16-11-2009

Er wordt 15% minder gereden met de auto en 6% meer met het openbaar vervoer. Dat zijn enkele van de verwachte effecten van de kilometerprijs. Over het effect op het gebruik van de fiets zijn geen cijfers bekend gemaakt. Eerder onderzoek wijst op een toename van ca. 10%.

De kilometerheffing heeft onder meer effect op de reistijden en de vervoerwijzekeuze. Dat zou ertoe leiden dat de vertraging door files met 58% afneemt, aldus V&W. Het aantal verkeersdoden loopt met 7% terug. Het aantal ov- kilometers groeit met ongeveer 6% procent . Ook zullen mensen vaker de fiets nemen of lopen', zo stelt het ministerie in een toelichting.
De cijfers voor het autogebruik en het ov komen ongeveer overeen met de uitkomsten van onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving dat onlangs onderzocht wat hoe het ov-gebruik is te beïnvloeden. In het rapport 'Openbaar vervoer, ruimtelijke structuur en flankerend beleid' berekent het bureau dat invoering van kilometerheffing leidt tot 15,6% minder autogebruik (autobestuurders) en 6,7 % meer ov-gebruik.
Het langzaam verkeer zou met 9,9% toenemen. De cijfers hebben overigens betrekking op de Randstad. V&W maakt dat onderscheid niet bij de presentatie van de jongste cijfers.

Nieuws
2009
Ruimtelijke ontwikkelingen en de kwaliteit van het openbaar vervoer hebben betrekkelijk weinig invloed op de modal split.  Vooral het zogenaamde flankerend beleid in de vorm van een restrictief parkeerbeleid en invoering van de kilometerheffing leiden tot een andere vervoerwijzeverdeling. Zeker waar het de fiets betreft.
N.C. Zwaag (Gemeente Waterland)
02-12-2009 @ 07:22

Volgens mij zal het autobezit door de invoering van rekeningrijden alleen maar verder toenemen.

Mensen zullen steeds meer met de brommer/motor naar hun werk gaan wat de verkeersveiligheid niet ten goed komt.

Het onderliggende wegennet zal veel zwaarder belast worden want je neemt dan (uiteraard) de korste weg en gaat niet in de file staan met een nog hogere spitsheffing.

Niek Zwaag

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: