Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsgebruik gestegen volgens CBS

11-01-2013

Het fietsgebruik is volgens cijfers van het CBS in 2011 fors gestegen. In 2010 werd 13,7 miljard kilometer afgelegd op de fiets, in 2011 15 miljard kilometer.

Qua vervoersprestatie heeft de fiets de trein nu duidelijk ingehaald en staat de fiets nu stevig op de tweede plaats achter de auto, zo constateert de Fietsersbond op basis van de cijfers.
De grootste stijging is te vinden in twee verschillende leeftijdsgroepen: kinderen (tot 15 jaar) en mensen in de leeftijdklasse van 60 tot 65 jaar. Dat laatste is volgens de Fietsersbond ongetwijfeld mede veroorzaakt door de groei van de elektrische fiets. Voor kinderen vond de Fietsersbond al eerder dat er sprake was van een groei in het fietsgebruik, die trend lijkt zich volgens de bond nu versneld door te zetten.

De vraag is overigens wel of er daadwerkelijk sprake is van een trend. Alleen de cijfers over de laatste twee jaar laten zich vergelijken en dan kunnen bijvoorbeeld weersinvloeden een rol spelen. De cijfers van de jaren ervoor zijn niet goed vergelijkbaar omdat de onderzoeksmethode is veranderd. Het ‘Mobiliteitsonderzoek Nederland’ (MON) werd opgevolgd door het ‘Onderzoek verplaatsingen in Nederland’ (OViN). Het nieuwe OViN wijkt op een aantal belangrijke punten af van het vroegere OVG en MON.

Etienne Bral (Fietsersbond)
12-01-2013 @ 12:38

In statline van het CBS kun je ook het aantal afgelegde kilometers per jaar per provincie verschilt ( moet je natuurlijk wel corrigeren voor het aantal inwoners) en hoe het in dat ene jaar is veranderd: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81126NED&D1=6&D2=0,5-16&D3=a&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T

Theo Zeegers (-)
14-01-2013 @ 15:14

De steekproefgrootte van het OVIN is helaas dermate klein dat een statistisch verantwoordde opsplitsing in een aantal groepen, zoals de provincies, helaas niet meer mogelijk is.

Uit de rekenkundig correcte procedure van Etienne kunnen dus geen harde conclusies getrokken worden.

Theo Zeegers (-)
14-01-2013 @ 15:19

Wat de eerste zin van de laatste alinea betreft, men verwart 'trend'  met 'autonome trend'.

Uit de formulering blijkt men de trend herkent, alleen zich afvraagt (terecht) of die trend veroorzaakt wordt door autonome of externe factoren, zoals het weer. Waarnemingen en verklaringen daarvan dienen niet verward te worden !

Etienne Bral (Fietsersbond)
14-01-2013 @ 16:54

In het OViN rapport van 2010 werd slechts het gebruik van opsplitsing van bijvoorbeeld het bromfietsgebruik tot op gemeenteniveau als onbetrouwbaar geacht, maar ik denk dat fietsgebruik op provinciaal niveau toch voldoende betrouwbaar is. In ieder geval heeft het cbs dit opgenomen in STATLINE en verdere opsplitsing is niet mogelijk: het is opsplitsing in landsdelen of in het uiterste geval in provincies.Trouwens die 13,7 miljard kilometer in 2010 is de optelsom van het fietsgebruik per provincie. Maar ik geef Theo gelijk dat de betrouwbaarheid zal toenemen als het fietsgebruik (en ook de andere verplaatsingswijzen) meerdere jaren wordt  gevolgd of misschien zoals bij gezondheidsonderzoek met cohort studies waarbij de verschillende levensfasen van dezelfde personen worden meegenomen. Fietsmobiliteit en gezondheid zijn sowieso al sterk met elkaar verbonden .

Bert Zinn (Ministerie van I&M)
15-01-2013 @ 11:36

Ik ben toch even benieuwd hoe de Fietsersbond tot de conclusie komt dat de fiets de trein heeft ingehaald. Laatste cijfers die ik voor de trein heb gezien lagen rond de 17,6 miljard kilometer. Of komt het OViN voor 2011 plotseling veel lager uit?  

Theo Zeegers (-)
15-01-2013 @ 16:22

Dag Bert

 

Het CBS komt inderdaad met een sterke daling van de treinreizigerskm., van 14,1 miljard in 2010 volgens hen naar 13, 8 miljard km. in 2010. De fiets is juist heel fors gestegen.

Je kan het zelf nazoeken bij het CBS

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=81126NED&D1=1-8&D2=0%2c5-16&D3=a&VW=T

 

Theo

16-01-2013 @ 13:09

De trein is helaas een ongeloofwaardig verhaal aan het worden sinds vandaag,stagneert de economie volledig dus dan maar fietsen

Jan Ploeger (Provincie Zuid Holland)
01-02-2013 @ 23:05

Dag Theo en Bert,

MON fluctueert vreselijk

In 2008 was het ook 15,0 maar in 2009 weer 13.7. Bij trein weten ze niet om te gaan met regionale trein sinds ze dat niet meer van de NS krijgen. Bovendien is Hofpleinlijn en Zoetermeerlijn ineens van trein naar BTM gegaan. Geeft vooral voor Zuid Holland wonderbaarlijke trendbreuken als je niet oppast. Onze statistiek die vroeger zeer betrouwbaar was (ook ongevallen) begint steeds meer sluitpost van onderzoek te worden. Op mijn dagelijkse fietspad wordt het dagelijks drukker!

Jan Ploeger

Theo Zeegers (-)
02-02-2013 @ 17:31
Dag Jan, Wegens grote trendbreuken is het niet mogelijk de cijfers van 2008 met die van 2011 te vergelijken. Het Ovin is de eerste die dat toegeeft. Voor mij gaat het om je laatste conclusies: iedereen ziet dat het fietspad drukker wordt alleen wordt dat niet zichtbaar in de landelijke statistieken. In die van veel gemeentes wel !

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: