Kenniscentrum voor fietsbeleid

E-fiets subsidie biedt waar voor zijn geld

13-11-2013

Door de e-fiets te subsidiëren, is met een relatief beperkte investering een aanzienlijke besparing op het aantal autokilometers te realiseren. Dat zegt Twente Mobiel, op basis van de ervaringen met de e-fietsactie aldaar.

Dit jaar hebben 461 medewerkers aan de Twentse e-fietsactie deelgenomen; zij ontvingen een financiële bijdrage van Twente Mobiel voor de aanschaf van hun e-fiets. Nieuw was dat de financiële bijdrage ook afhing van het daadwerkelijke gebruik van de e-fiets: hoe vaker de werknemer de e-fiets gebruikte, hoe hoger de financiële bijdrage. De bijdrage kon oplopen tot 330 euro.

Een verklaring voor het succes is volgens Twente Mobiel dat in Twente, in vergelijking met andere delen van Nederland, relatief veel werknemers met de auto naar het werk gaan. Werknemers die een alternatief zoeken voor de auto, kiezen in Twente minder vaak voor het openbaar vervoer, omdat het ov-netwerk buiten de steden minder fijnmazig is.

Met een relatief beperkte investering is een aanzienlijke besparing op het aantal autokilometers gerealiseerd, zo rekent de organisatie voor. De vergoedingen en organisatie van de actie hebben geld gekost; omgerekend kost het € 0,09 om één kilometer per auto te besparen (als de e-fiets 3 jaar gebruikt wordt). Dit jaar komt de besparing door de e-fietsactie op 700.000 autokilometers per jaar. Voor de afgelopen drie jaar is de totale besparing bijna 2,5 miljoen autokilometers.

De Twentse e-fietsactie is een initiatief van Twente Mobiel. Deelname aan de actie stond open voor convenantpartners van Twente Mobiel. Van de 63 werkgevers die convenantpartner zijn, deden dit jaar 41 bedrijven mee aan de e-fietsactie.

Nieuws
2011
Twente Mobiel zet de afspraken met de convenantpartners in de regio over mobiliteitsmanagement om in een concreet aanbod. Deelnemende bedrijven kunnen hun werknemers een elektrische fiets aanbieden met een forse korting.
Rapport
2013
Een samenvatting van het evaluatierapport van de Twentse e-fietsactie in 2012.
Nieuws
2013
Onderzoek van Twente Mobiel naar slim werken en slim reizen onder haar convenantpartners laat zien dat het reisgedrag van werknemers de afgelopen jaren is veranderd. Werknemers zijn meer gaan thuiswerken, reizen minder vaak in de ochtendspits, gaan vaker op de fiets en hebben in circa twee jaar tijd 5,3% minder autokilometers in de spits gereden.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: