Kenniscentrum voor fietsbeleid

Denemarken introduceert nationale fietsstrategie

07-07-2014

De Deense overheid heeft de nationale fietsstrategie 2014 uitgebracht. Die leunt op drie speerpunten: de woon-werkfietser, de recreatiefietser en fietsveiligheid.

plaatje

Hoewel in een aantal Deense steden het fietsen een vlucht heeft genomen, maakt men zich op nationaal niveau toch ongerust over de ontwikkeling van het fietsgebruik. Vandaag de dag fietsen de Denen minder dan in 1990. Landelijk gezien is er sprake van een daling van 10 procent. Een ontwikkeling die parallel loopt met een toename van het autobezit.

De strategienota richt zich vooral het vervangen van autoritten door fietsritten. Anders dan in sommige Deense fietssteden krijgt de fiets als middel om de leefbaarheid  in de stad te verbeteren minder aandacht.

Een derde van alle autoritten in Denemarken is korter dan 5 km, de helft korter dan 10 km. Als een klein deel van de automobilisten voor zo’n rit de fiets pakt, zou het verkeer er heel anders uitzien, aldus de strategienota

Ook speelt mee dat het openbaar vervoer beter is geworden en concurreert met de fiets. Het vormt één van de uitdagingen voor het verkeersbeleid van de grote steden om een goede afweging tussen deze twee vervoersvormen te maken, zo constateert de nota.

De samenhang tussen fiets en openbaar vervoer is een belangrijk onderdeel van het eerste speerpunt, dat het woon-werkfietsen wil bevorderen door het deur-tot-deur vervoer met de fiets als schakel te verbeteren. Daar horen ook betere stallingen bij en ‘Super Bike’ paden, ook voor de middelgrote steden.

Verschil met de Nederlandse aanpak zit in het tweede speerpunt, waarbij het utilitaire fietsen en het recreatieve fietsen meer in samenhang worden bezien. Voor de recreatieve fietser ligt de nadruk op het verbeteren van de netwerken en de bewegwijzering, waarmee de fiets ook aantrekkelijker wordt voor woon-werkers en voor buitenlandse fietstoeristen.

Bij de veiligheid - het derde speerpunt - ligt de focus vooral op veiliger schoolroutes waarbij ook de relatie met fiets en gezondheid zal worden benadrukt. En verder werkt men aan verbeteringen aan de fiets zelf om de veiligheid te bevorderen.

David Hembrow
08-07-2014 @ 00:18

Geweldige nieuws. Ik heb over deze probleem in Denemarken geschreven sinds 6 jaren. Een oplossing is mogelijk alleen als een probleem erkend is. Ik hoop nu voor een oplossing.

Roland Haffmans (-)
09-07-2014 @ 14:49

Meer samenhang in utilitair en rekreatief fietsen zou een open deur moeten zijn, de fietsinvestering worden beter uitgenut, maar dan moeten de verschillende diensten (en subsidiegevers!) wel samenwerken.

Als meer veiligheid betekent meer infra kwaliteit is dat winst. Een beter wegdek, verlichting, zichtbaarheid, soepele bochten e.d. zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Uitwisselbaarheid met openbaar vervoergebruik is bekend. Zo kent een stad als Brussel een minimaal fietsgebruik maar een groot aandeel openbaar vervoergebruik. Een deel van de groei in fietsgebruik komt dan ook uit de afbraak van het openbaar vervoer. Het gebruik van de Utrechtse sneltram daalte het laatste jaar met 10%. Een deel daarvan neemt de fiets.

‘Super Bike’ paden als DE oplossing lijkt gebakken lucht zolang de uitvoering gebrekkig is en de bereidheid om in de fiets te investeren vergelijkbaar met de bedragen voor openbaar vervoer en auto ontbreekt. Een van de betere snelfietspaden is het RijnWaalpad tussen Nijmegen en Arnhem. De versnipperde uitvoering is maakt dit pad nog steeds onbruikbaar door het gebrek aan samenhang ondanks alle reeds uitgevoerde werken. De direkte fietsverbinding tussen Mechelen en Antwerpen toont hoe het veel beter (en sneller!) kan.

Evert Bouws (Fietsersbond)
04-08-2014 @ 17:41

De Deense aanpak die zich richt op normale fietsafstanden - minder dan 7 km - lijkt me heel wat zinniger dan sterk de nadruk leggen op superfietspaden over afstanden van 20 km en meer. Daar zal nooit een groot aantal fietsers gebruik van maken. Het grootste knelpunt is de treurige conditie van veel fietsroutes in de steden zelf, met name Utrecht. Het overgrote deel van de fietsers in die stad leggen maar enkele kilometers af en komen nauwelijks verder dan de stadsgrens. De tram in die stad heeft te lijden onder de (tijdelijke) ongelukkige ligging van de route bij het station. Veel mensen nemen nu diverse buslijnen met parallele routes die de binnenstad rechtstreeks verbinden met Nieuwegein. Brussel is een ware hel voor fietsers. Deels vanwege het wegdek en de indeling, en verder de vele steile routes die bepaald niet geschkt zijn voor de doorsnee fietser.

JW Laverman (Fietsersbond Rotterdam & Regio)
05-08-2014 @ 18:37

Utilitair of recreatief ? Een onzinnig verschil als je naar het gebruik kijkt. Zeker rond de steden wordt recreatief fietspad in hoge mate door utilitair fietsverkeer gebruikt. Andersom spreekt voor zichzelf. Utilitair en recreatief zijn slechts naampjes om bij aanleg uit verschillende potjes subsidies te krijgen. Dat betekent tevens dat veel zogenaamd recreatieve fietspaden qua veiligheid volstrekt ontoereikend zijn voor het fietsverkeer dat er gebruik van maakt. Geen kantstrepen (verkeersveiligheid bij donker en slecht weer, hulp bij verblinding), geen verlichting (sociale veiligheid), waanzinnig scherpe bochten, geen voorrang op doodlopende weggetjes waar auto's op toegestaan zijn en natuurlijk slecht wegdek.

Nadruk op < 7 km ritten? De gemiddelde fietsverplaatsing wordt langer. De door Evert genoemde "superfietspaden" verbinden binnen die 20km altijd vele herkomsten en bestemmingen met elkaar. De woon-werktrajecten van verschillende fietsers overlappen. Grootste voordeel: één herkenbare goede fietsverbinding voor al die verschillende (kleinere) trajecten. Maar, ook 20 km enkele reis woon-werk is inmiddels heel normaal.

 

Roland Haffmans (-)
05-08-2014 @ 20:52

@JW Laverman,

Juist in de praktijk is in een aantal gevallen een utilitair / recreatief gebruiksverschil. Een fietspad langs een drukke weg in een onprettige omgeving zal weinig recreatief benut worden. Een slingerend recreatief fietspad zonder bestemming zal nauwelijk utilitair benut worden. Slechte fietspaden worden door beide minder benut.

Fietsgebruik voor ritten > 20 km is heel gering, het zou al mooi zijn als snelpaden het fietsgebruik tot 15 km bevorderen. De huidige snelpaden zijn niet meer dan paden, waarbij het achterstallig onderhoud is gedaan en tot een normale breedte zijn gebracht. Die snelpaden, de aanleg verloopt traag, zorgen niet tot meer fietsgebruik, zeker als deze van stadsrand tot stadsrand gaan.

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: