Kenniscentrum voor fietsbeleid

Cyclists decide day by day

15-03-2011

Cycling commuters gaze at the sky and decide whether to cycle or not. What the weather was like the previous days is not important.

plaatje

That is one of the conclusions of a study by TU Delft into the factors affecting the daily decision whether or not to cycle. Scientists asked 663 part-time commuter cyclists what made them decide to cycle on some days and not on others. The results indicate there are numerous factors affecting their decision.
The daily decision to cycle is for instance affected by features of the job, features of the commute and the weather conditions. People dressed in a suit, having to carry along tools or who need a car for their job as well as people travelling on a day with high winds or more rain are apt to travel less often by bicycle on those days. But it is not true that people dressed in a suit, for instance, are more sensitive to bad weather.
A positive effect on the decision to cycle was found for higher temperatures and extended periods of sunshine.
The results indicate that to a large extent the daily decision to cycle is affected by factors that may change from one day to the next.
Another conclusion from the study is that there are two groups of part-time cyclists: occasional and regular cyclists. Where the occasional cyclists (cycling less than 33 per cent of the time) are more affected by positive weather conditions like higher temperatures and extended periods of sunshine, regular cyclists (those cycling more that 66 per cent of the time) often decide to forego cycling for a day for more practical reasons like high winds and an increased journey complexity caused by several job locations or stops on the journey there and back.

Rapport
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007
Onderzoeksverslag van analyses naar de samenhang tussen weersomstandigheden, fietsgebruik en het aantal fietsslachtoffers. De jaarlijkse fluctuaties in zowel het fietsgebruik als het aantal fietsslachtoffers kunnen grotendeels verklaard worden door het weer. In de analyses komt tevens een fout in de CBS-cijfers aan het licht.
Rapport
T. Thomas en S.I.A. Tutert (Universiteit Twente) en C.F. Jaarsma (Wageningen Universiteit) , Universiteit Twente
2007
Wetenschappelijk artikel over het verband tussen fietsintensiteiten op een wegvak en de weersomstandigheden 
Nieuws
2007
Het Fietsberaad concludeerde onlangs dat het fietsgebruik vooral samenhangt met het aantal warme dagen in een jaar. Onderzoekers van de universiteiten Twente en Wageningen werken nu aan een rekenmodel waarmee het mogelijk is om de fietsstatistieken te corrigeren op grond van de weersinvloeden.
Rapport
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007
Study of analyses into the relation between weather conditions, bicycle use and number of cycling casualties. Annual fluctuations in both bicycle use and number of cycling casualties may to a large extent by explained by weather conditions. The analyses also reveal an error in the CBS data.
Rapport
Marie-José Olde Kalter , Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
2008
Op basis van bestaande literatuur concludeert het KiM dat beleid voor stimulering van het fietsgebruik naar verwachting het meest effectief is als het zich richt op: - korte verplaatsingen (tot 7,5 kilometer); - groot stedelijke gebieden; - het verhogen van parkeerkosten; - het verbeteren van de reistijdverhouding op een bepaald traject tussen fiets en auto.
Nieuws
2008
Niet het weer maar fysiek ongemak is voor woon-werkers reden om vaak toch maar de auto te nemen in plaats van de fiets. Dat blijkt uit een onderzoek onder Duitse fietsforenzen.
Rapport
Marie-José Olde Kalter , Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
2008
On the basis of existing literature Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) concludes that policies to promote cycling will in all likelihood be most effective when aimed at: - short trips (up to 7.5 kilometres); - metropolitan areas; - raising parking fees; - improving travel time ratios between bicycle and car at specific routes.
Artikel
Eva Heinen, Kees Maat, Bert van Wee , Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
2010
Studie van de TU Delft naar redenen die de dagelijkse keuze om al dan niet te gaan fietsen beïnvloeden.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: