Kenniscentrum voor fietsbeleid

Alternatives to ever expanding bike parking lots at train stations

14-02-2013

Creating more parking facilities is not necessarily the only solution to overloaded bicycle parking facilities at train stations. Shifting the excess demand to another station could be an option.

plaatje

This could be the case in Delft which has two stations within two kilometres of the University campus. The city centre has a station for the intercity and slow trains while in Southern Delft there is a station for slow trains only. Kees Maat and Erik Louw of Delft Technical University asked 1000 cyclists what motivated them to choose one station over the other. Several factors prevailed in the responses. First, the distance to cycle from the station to the particular location on campus (the Delft campus is about two miles long). Second, the train services available at the station (the Delft Central Station can be reached directly from many other intercity stations and Southern Delft only form a handful of trainstops). Third, the supervised cycle parking lot at Delft Central makes that station three times more attractive than the station in Southern Delft. Finally, a fourth factor has to do with the fact that some commuters to campus wish to choose at teh last minute whether to complete their journey to campus by bike or take a bus or tram. It appeared that people who travel via Delft Central use a bus or tram twice as often as those who travel via Southern Delft. This indicates that some travellers prefer the station where more local transit is available, for instance for rainy days. Personal characteristics such as gender or income turned out to have no influence on the choice of station, nor did status (being a student or being an employee). Based on these findings, it would seem possible to shift some of the bicycle parking burden from Delft Central station to Southern Delft – according to the researchers. Not much can be done about the cycling distance to the station, but cycling to and from the station in Southern Delft could become faster and more comfortable if dedicated bicycle routes with little traffic light hindrance were to become available. Train services could be improved as well, for instance by introducing very frequent trains between Rotterdam and The Hague calling at Southern Delft.

Willem Kroon (Rijkswaterstaat)
19-12-2012 @ 07:30

Dus een station die meer fietsen moet krijgen dient goede faciliteiten te hebben. Directe aansluitingen op het openbaar vervoer (trein, bus, metro, tram). Bewaking van de fietsen tegen diefstal. Makkelijk je fiets vast kunt zetten aan de stalling zelf. Droge plaats om te kunnen stallen. Ee stalling met altijd veel vrije plaatsen. Rondom deze stalling fietswegen die en kort, snel, veilig, veilig zijn. Ook is het gewenst een plek waar je je even kan omkleden bij regen (je natte kleding kan drogen). Ook een fietsservice punt voor kleine zaken als een fietspomp voor je banden, reparatie mogelijkheid, batterij lader voor de fietsverlichting, kluisjes, etc. maken het fietsen nog aantrekkelijker. 

07-01-2013 @ 12:20

In mijn studententijd, zo'n 10 jaar geleden, heb ik station Delft Zuid veelvuldig gebruikt . Wat mij toen opviel was het ontbreken van stallingsvoorzieningen op de juiste plek (het viaduct is daar het meest geliefd omdat beide perrons erop aansluiten; het  stallen naast één van de perrons betekent dat je heen of terug extra op en neer moet om je fiets op te halen). Qua fietsinfra in de wijk ligt Delft Zuid nu al optimaal, precies langs één van de hoofdfietsroutes die in de gloriedagen van het Delftse fietspadenplan is aangelegd.
Grootste nadeel van Delft Zuid is echter dat het station niet direct tussen de bebouwing ligt, dus in de avonduren ontbreekt sociale controle, zowel op de perrons als bij de plekken waar fietsen gestald worden.

07-01-2013 @ 17:25

Vergeet ook niet te kijken naar autoparkeerplaasten in de buurt. De bezetteingsgraad is er vaak laag genoeg en de ruimte goed aanpasbaar voor fietsen.

Thijs de Jong (lid RvTA I-ce)
07-01-2013 @ 23:04

Het ontbreken van sociale controle en het relatief "unheimische" karakter van de omgeving van Delft-Zuid is een groot probleem.  Maar in de geest van de complexe oplossingen die gezocht zijn i.s.m. de treintunnel is het de moeite waard te bezien of ter plaatse van Delft-Zuid een vergelijkbare geheel nieuwe stedenbouwkundige oplossing denkbaar is i.s.m. het reeds lang beoogde ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding langs de Kruithuisweg.  Er zou, aan de zuidzijde van deze provinciale weg woonbebouwing (m.n. voor studenten?) gebouwd kunnen worden over het spoor heen.  Dit kan gecombineerd worden met een groot fietsdek (eveneens over het spoor heen) en met liften tussen het maaiveldniveau en het niveau van de Kruithuisweg.  Een apart probleem daarbij is overigens dat de bestaande fietsroute langs de Kruithuisweg aan de noordzijde van die weg ligt.  M.i. een interessante opgave voor een stedenbouwkundige studie op een op zich heel aantrekkelijk punt waar het verhogen van de sociale veiligheid en het bieden van woonruimte voor studenten belangrijke nevendoelen zijn.

Thijs de Jong (vml. dir. Stadsontwikkeling Delft en destijds mede-verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het eerste integrale fietsrouteplan)

Evert Bouws (Fietsersbond)
08-01-2013 @ 00:31

Ook in Utrecht kennen we dit probleem. Daar komt dan nog bij, dat - in tegenstelling tot Delft-Zuid - de meeste nevenstations in Utrecht (incl. Bilthoven, Bunnik en Driebergen-Zeist)  niet gunstig gelegen zijn t.o.v. met name de Uithof, waar veel studenten moeten zijn. Een factor die in de samenvatting wel genoemd wordt, maar nogal eens wordt genegeerd door de beleidsmakers, is het feit, dat het weinig aantrekkelijk is en meestal erg onpraktisch om een ander station te nemen dan het intercity-station ter plaatse. Door het extra overstappen en een meestal beperkte frequentie kost dit te veel extra tijd en moeite. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit het maar zeer sporadische gebruik van spitsbussen tussen een station als Bilthoven en de Uithof. En daar dromen sommige bestuurders zelfs van een hoogwaardig openbaar vervoer op die lijn!

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: