Kenniscentrum voor fietsbeleid

Workshops lokale aanpak veilig fietsen

Workshops voor medewerkers van gemeenten die een lokale aanpak veilig fietsen hebben gemaakt of gaan maken. Onderdeel van Internationale Fietscongres 2013.

Voor deze bijeenkomst – die bestond uit twee delen – hadden zich 91 deelnemers aangemeld. Er zijn 66 deelnemers uitgenodigd (er konden 60 deelnemers worden toegelaten). Daarnaast hebben ook enkele deelnemers van het Nationaal Fietscongres de bijeenkomst bezocht. Er zijn geen evaluatieformulieren uitgereikt.

Op donderdagmiddag 21 november a.s. vanaf 12.30 uur (inloop, koffie/thee) organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een themabijeenkomst over de lokale aanpak van veilig fietsen. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van het middagprogramma van het (Inter-) Nationaal Fiets Congres en vindt plaats in Theater Speelhuis in Helmond.

Het middagprogramma start om 13.00 uur plenair met een inleiding van minister Schultz van Haegen over de Modelaanpak Veilig Fietsen die het ministerie samen met de VNG en het Fietsberaad heeft ontwikkeld. Naast de Modelaanpak is er ook een publicatie met Best Practices op het gebied van de lokale aanpak van fietsveiligheid uitgegeven, is een webtool Veilig Fietsen ontwikkeld en zijn er een zevental burgemeesters benoemd tot ambassadeur fietsveiligheid.

Aansluitend vindt om 14.00 uur een workshop over de lokale aanpak van veilig fietsen plaats, met als hoofdonderwerpen:
• Waarom zou uw gemeente bijzondere aandacht besteden aan fietsveiligheid?
• Wat houdt een lokale aanpak van veilig fietsen concreet in?
• Hoe pak je dat dan aan: een praktijkvoorbeeld van een gemeente!
• Wat kost het - hoe pak je het financieel slim aan, waar vind je in deze tijd de nodige co-financiering?

Na een korte pauze gaan we vanaf 15.30 uur verder met een workshop over een zevental pilots met veilige fietspaaltjes. De ervaringen die daarmee zijn opgedaan in Barneveld, Enschede, Goes, Hardenberg, Houten, Utrecht en Zwolle - o.a. met behulp van camera-observaties, zichtbaarheidsmetingen en enquêtes onder fietsers - worden achtereenvolgens gepresenteerd en bediscussieerd.

Na de plenaire afronding van het congres eindigt de bijeenkomst om 16.45 uur met een netwerkborrel.

De deelname aan dit volledige middagprogramma is gratis. U kunt zich hiervoor hier aanmelden. In de week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en een verder uitgewerkt programma van de workshops. Er kunnen maximaal 60 deelnemers worden toegelaten. Bij meer aanmeldingen krijgen medewerkers van gemeenten en provincies voorrang.

Gehele programma 21 november
Deze excursie maakt onderdeel uit van het programma van het Fietsberaad tijdens het Nationaal Fietscongres. Hieronder is schematisch weergegeven hoe de programma's zich tot elkaar verhouden.

Wilt u deelnemen aan het volledige (Inter-) Nationale Fiets Congres (geel), dan kost dit 245 euro (excl. BTW). In dat geval kunt u zich aanmelden via www.internationaalfietscongres.nl

U kunt zich aanmelden voor de Fietsberaad-onderdelen (blauw) via www.fietsberaad.nl/bijeenkomsten.

 

Programma Nationaal Fietscongres

Programma Fietsberaad

7.30

(Inter)nationaal Fietsontbijt (inloop vanaf 7.30 uur)

 

 

8.30

Excursie stallingen 1
>> Hier aanmelden

9.30

Ontvangst

10.00

Plenair gedeelte

 

10.30

11.00

Parallelsessies ronde 1

11.30

Excursie stallingen 2
>> Hier aanmelden

12.00

Lunch

12.30

13.00

Lokale aanpak veilig fietsen. Door: Minister Schultz - van Haegen met ambassadeursgroep

13.30

14.00

Parallelsessies ronde 2

Workshops Veilig fietsen deel 1
>> Hier aanmelden (voor deel 1 EN 2)

14.30

15.00

Pauze

15.30

Parallelsessies ronde 3

Workshops veilig fietsen deel 2
>> Hier aanmelden (voor deel 1 EN 2)

16.00

16.30

Afsluiting

17.00

Netwerkborrel

Excursie stallingen 3
>> Hier aanmelden

17.30

18.00

 

       Nationaal Fietscongres

 

       Gezamenlijk

 

       Fietsberaad

print programmaPrint programma

 • Pieter Klumpers (Gemeente Helmond)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Dimitri van Veen (Gemeente Zeist)
 • Wouter Das (Gemeente Zeist)
 • Vic Kriel (Gemeente Zeist)
 • Klaas Rozeboom (Pol-Heteren)
 • Arne Schouten (Gemeente Werkendam)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • Gerke Mekkes (Fietsersbond)
 • Jacinta Steltenpool (Gemeente Haarlemmermeer)
 • Satish Kumar Beella (TU Delft)
 • Theo Zeegers (-)
 • Arjan Minck (Lo Minck Systemen BV)
 • Sipke van der Meulen (Provincie Fryslân)
 • Aart Westerduin (Hogeschool Rotterdam)
 • Peter van der Tuin (Gemeente Zoetermeer)
 • Wim Raaijmakers (Fietsersbond Helmond)
 • Ilona Falk (Gemeente Hof van Twente)
 • I. Boone (Gemeente Leusden)
 • Kees Slabbekoorn (Waterschap Scheldestromen)
 • Vincent Dinnissen (Gemeente Overbetuwe)
 • Arwin de Hoog (Verkeer Studio)
 • Ron Bissels (Advier B.V.)
 • Willem Bosch (Gemeente Zwolle)
 • Michel Lintermans (Gemeente Deurne)
 • J.P.J. Thomassen (Gemeente Waalre)
 • B. Derksema (VVN)
 • Ben de Weerd (Nederlandse Toer Fiets Unie)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • V. (Veronique) de Wit (Gemeente Veghel)
 • Marcel van den Elzen (Gemeente Helmond)
 • Anneke Hiddema (Provincie Drenthe)
 • J.B.H. Meijer (Gemeente Hof van Twente)
 • P.C.J. Verheijen (Gemeente Deurne)
 • Karel van Haagen (Van Haagen Dynamische .Beveiligings.Systemen)
 • Bastiaan Pigge (Gemeente Rotterdam)
 • Henk van Delft (Gemeente Zeist)
 • Erwin van den Born (Gemeente Zeist)
 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • John den Bekker (JISLON (Europe) BV)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Hans Haring (Gemeente Zoetermeer)
 • Eric Noij (Gemeente Cuijk)
 • Johan Cooijmans ()
 • B. Verschoor-Basart (Gemeente Halderberge)
 • Diantha Bakkers (Gemeente Halderberge)
 • Kees Fijnaut (Gemeente Montferland)
 • Rogier van Luxemburg (VNG)
 • Daisy Poot (Gemeente Almere)
 • Bart Lastdrager (Erdi BV)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • William Nederpelt (Fietsersbond / ECF / EuroVelo)
 • Rini Sanders (Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten)
 • Tymon de Weger (CROW-Fietsberaad)
Presentatie
Koos Louwerse , Ligtermoet & Partners
2013
Presentatie over de Lokale Aanpak Veilig Fietsen door Koos Louwerse (Ligtermoet & Partners).
Presentatie
Patrick de Graaff , GraaffTraffic
2013
Een presentatie over de Lokale Aanpak Veilig Fietsen in Albrandswaard door Patrick de Graaff (GraaffTraffic).
Presentatie
Peter Morsink , Royal Haskoning DHV
2013
Een presentatie over een evaluatie van fietspaaltjes door gebruik te maken van cameraobservaties door Peter Morsink (Royal Haskoning DHV).
Presentatie
Wim Salomons , Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp
2013
Een presentatie over de pilot van het Fietsberaad betreffende de 'Vormgeving van paaltjes' in de praktijk door Wim Salomons (WSV).
Presentatie
Dick de Waard , Rijksuniversiteit Groningen
2013
Een presentatie over een onderzoek naar zichtbaarheid van fietspaaltjes en naar ribbelmarkeringen bij fietspaaltjes door Dick de Waard en Frank Westerhuis (RUG).