Kenniscentrum voor fietsbeleid

Webtools burgerparticipatie fietsbeleid

Andries van Vugt (Organic), Hans Godefrooij (DTV),Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad),
2013
plaatje

CROW-Fietsberaad heeft enkele webtools ontwikkeld om burgers te betrekken bij het fietsbeleid, in het bijzonder bij de aanpak van enkelvoudige fietsongevallen. Gemeenten kunnen er tegen kostprijs gebruik van maken.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

De webtools bieden de volgende voordelen:

  • U benut de praktijkkennis van een brede groep burgers over gevaarlijke of lastige situaties;
  • U genereert aandacht voor een onderwerp dat u letterlijk op de kaart wil zetten, bijvoorbeeld sanering paaltjes, gladheidsbestrijding of een nieuwe beleidsnota fiets;
  • U krijgt een beeld van (eenzijdige) ongevallen die ontbreken in de officiële ongevallenregistratie;
  • U kunt rechtsreeks per mail communiceren met de burgers die meldingen hebben gedaan;
  • U krijgt een helder overzicht van alle meldingen, op kaart en in tabelvorm;
  • U laat zien dat u de inbreng van burger serieus neemt.

De werking van de tool is eenvoudig. Met enkele muisklikken plaatst een burger een melding op de kaart. Of ondersteunt deze een melding van een andere burger. Op die manier krijgt een gemeente snel inzicht in de aard, omvang en locatie van probleemlocaties en doelgericht aanpassingen doorvoeren.

De webtool is vooral geschikt om tijdelijk in te zetten rond een bepaald onderwerp. Op verzoek past CROW-Fietsberaad de naam en het webadres aan. De webtool kent inmiddels drie varianten:

  • www.fietspaaltjes.nl. Helpt bij het opsporen van onnodige en gevaarlijke paaltjes. Genereert een top-10 van de paaltjes die volgens de burgers opgeruimd kunnen worden. Toegepast in Amersfoort en negen gemeenten in de regio Amsterdam.
  • www.gladdefietsroutes.nl. Geeft een beeld van ongevallen en klachten bij vorst en sneeuw. Geschikt om de gladheidsbestrijding te monitoren en bij te stellen. Laat ook zien wat de gemeente doet en wat burger kunnen doen. Toegepast in Zaanstad.
  • www.fietsmeldpunt.nl. Bedoeld om input te verzamelen voor een nieuw fietsbeleidplan over uiteenlopende onderwerpen: paaltjes, kuilen, gevaarlijke bermen, straatverlichting, enzovoort. Toegepast bij acht gemeenten rond Tilburg.

Gemeenten kunnen tegen kostprijs gebruik maken van de webtools. De kosten zijn 1.000 euro (excl. BTW) per jaar. Als meer gemeenten uit één regio gebruik willen maken van de webtool, zijn de kosten per gemeente aanzienlijk lager. We adviseren gemeenten om ook rekening te houden met kosten voor de communicatieactiviteiten.

Gemeenten of regio's die de webtools willen gebruiken, kunnen contact opnemen met Linda Heillman via  info@fietsberaad.

Toelichting

Een gemeente die de webtool wil inzetten krijgt een subdomein in de website, dus www.fietspaaltes.nl/gemeenteX. of www.fietsmeldpunt.nl/gemeenteY. Desgewenst kunnen we ook een geheel nieuwe domeinaam aanmaken.

Burgers kunnen op een Google Maps-kaart meldingen doen door in de kaart te klikken. Vervolgens volgt een menu waarin de categorie van de melding kan worden gekozen, bijvoorbeeld fietspaaltjes of andere obstakels.

Elke categorie melding heeft een eigen icoontje, waardoor de kaart zich kan vullen met de verschillende icoontjes. Bezoekers kunnen dus in één oogopslag zien waar welke melding is gedaan. Het is niet alleen mogelijk om een nieuwe melding te doen, maar ook om bestaande meldingen te lezen en eventueel te ondersteunen door erop te stemmen. Het aantal stemmen bepaalt de ranking van gevaarlijke locaties, waarvan de top-10 steeds op de website in beeld is. Aan het eind van het project ontvangt de gemeente een beknopte rapportage met daarin een overzicht van alle meldingen met hun kenmerken.

 

Nieuws
2012
In Amersfoort wordt de fietsveiligheid verbeterd door paaltjes van fietspaden te verwijderen. Hiervoor hebben de inwoners van 1 november tot 1 februari kunnen stemmen op onveilige fietspaaltjes. De website waarop dit kon, is onderdeel van een proefproject van het Fietsberaad om het aantal paaltjes op fietspaden te verminderen en de fietsveiligheid te verbeteren. Er worden nu 90 paaltjes verwijderd.
Nieuws
2012
Nadat Amersfoort de primeur had van een speciale website om 'foute paaltjes' door te geven aan de wegbeheerder, komt er komende winter ook een speciale website om gladdefietsroutes te signaleren.
Nieuws
2012
Following Amerfoort's scoop with the website that signals hazardous road posts to the road authority, a website to signal slippery bike paths will be up and running in the coming winter.
Nieuws
2012
Winterse gladheid is een belangrijke oorzaak van enkelvoudige fietsongevallen. Voor het verbeteren van de gladheidsbestrijding op fietsroutes heeft het Fietsberaad de website gladdefietsroutes.nl laten ontwikkelen. Gemeenten die geïnteresseerd zijn om deze website komende winter in te zetten kunnen zich melden.
Nieuws
2012
Winter slipperiness is an important reason for single bicycle accidents. In order to better combat slippery conditions on bike paths, Fietsberaad has had the website gladdefietsroutes.nl [slipperybikepaths] developed. Zaanstad is the first city to take advantage the website.
Nieuws
2013
 De gemeente Zaanstad heeft als eerste gemeente een speciale website in gebruik genomen waar fietsers kunnen melden als ze zijn gevallen als gevolg van de gladheid. De website maakt onderdeel uit van een pilotproject van het Ministerie van IenM en het Fietsberaad dat tot doel heeft het aantal ongevallen door winterse gladheid terug te dringen en fietsers beter te informeren over de omstandigheden op de weg.
Nieuws
2013
Zaanstad is the first municipality to employ a special website in which people can report a cycling accident due to slippery road conditions. The website is part of a pilot project of the Ministry of Infrastructure and Environment and the Fietsberaad and aims to reduce the number of accidents due to wintry road conditions and to improve information about road conditions.
Nieuws
2013
Vanaf 23 mei tot 1 september 2013 kunnen inwoners uit de omgeving van Amsterdam gevaarlijke paaltjes of obstakels doorgeven en stemmen op gevaarlijke locaties. De Stadsregio Amsterdam doet, in navolging van onder andere de gemeente Amersfoort, mee aan een project om het aantal gevaarlijke paaltjes te verminderen.
Nieuws
2013
Citizens in various municipalities around Amsterdam can report dangerous bollards or obstacles, as well as enter votes on dangerous locations. Just like the municipality of Amersfoort and others did before, Greater Amsterdam is taking part in a project to reduce the number of dangerous bollards.
Arwin de Hoog (Verkeer Studio)
18-11-2013 @ 15:22

Mogen waterschappen ook gebruik maken van de webtool?

18-11-2013 @ 16:54

Beste Arwin,

ja, ook waterschappen mogen gebruik maen van de webtools. U kunt hiervoor contact met mij opnemen,

groet Linda Heilmann

 

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: