Kenniscentrum voor fietsbeleid

Wachttijden fietsers turborotonde

Theo Zeegers , Fietsersbond
2008

Onlangs verscheen publicatie 257 ‘Turborotondes’ van de CROW. Op deze publicatie is de nodige kritiek geuit, onder andere door het Fietsberaad. Eén van de kritiekpunten was dat een analyse van de oversteekbaarheid van turborotondes voor fietsers ontbrak. Die omissie probeer ik hier alsnog in te vullen.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Conclusie

Een turborotonde is er voor de doorstroming van het autoverkeer. Een turbo heeft de voorkeur boven een ouderwetse dubbelstrooksrotonde, maar een kleinere rotonde (enkelstrooks, al dan niet met bypass) heeft altijd de voorkeur boven een turbo.
Zowel vanwege veiligheid als doorstroming verdienen ongelijkvloerse fietsoversteken de sterke voorkeur. Als dat echt niet kan, moet de oversteek gelijkvloers. . De wachttijden voor fietsers uit de voorrang binnen de bebouwde kom zijn onaanvaardbaar lang. De Fietsersbond adviseert qua voorrang aansluiting te zoeken bij de bestaande voorrangsaanbeveling, dus binnen de bebouwde kom in de voorrang. De CROW-publicatie biedt deze mogelijkheid
Een turborotonde is er voor de doorstroming van het autoverkeer. Een turbo heeft de voorkeur boven een ouderwetse dubbelstrooksrotonde, maar een kleinere rotonde (enkelstrooks, al dan niet met bypass) heeft altijd de voorkeur boven een turbo.

Notitie
2008
Standpunt van het Fietsberaad over CROW-aanbeveling 257 over Turborotondes. Zie tabblad 'gerelateerde items' voor reactie CROW.
Notitie
2008
Reactie van het CROW op het standpunt van het Fietsberaad over de publicatie Turborotondes. Zie tabblad 'gerelateerde items' voor standpunt Fietsberaad.
Artikel
Otto van Boggelen , Fietsverkeer nr. 20
2008
De CROW-publicatie 257 Turborotondes pakt ongunstig uit voor de fietser, vindt het Fietsdberaad. De wachttijden nemen toe, er ontstaat voor fietsers onduidelijkheid over manoeuvres van automobilisten en de kans op afdekongevallen neemt toe. Het Fietsberaad wil dat CROW de aanbevelingen aanpast ten gunste van de fietsers.
Nieuws
2008
Het Fietsberaad vreest dat de aanbevelingen uit de nieuwe CROW-publicatie 257 Turborotondes slecht uitpakken voor de veiligheid en het comfort van fietsers. Daarom vraagt het Fietsberaad het CROW om de aanbevelingen aan te passen. In de tussentijd adviseert het Fietsberaad wegbeheerders om een aantal aanbevelingen uit de CROW-publicatie niet toe te passen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: