Kenniscentrum voor fietsbeleid

Utrecht verplicht fietsenberging soms buiten bouwbesluit om

2008

In het Bouwbesluit is geen eis meer opgenomen om een bergruimte te realiseren bij nieuwbouwwoningen. Daardoor kunnen gemeenten in dergelijke situaties niet eisen dat er fietsvoorzieningen gerealiseerd worden. Utrecht probeert het soms via een omweggetje.

Want als bouwaanvragen strijdig zijn met het bestemmingsplan en er een vrijstelling moet worden verleend, kan de gemeente als voorwaarde wel eisen dat er een aantal fietsplaatsen moet komen. Dit zegt de gemeente in antwoord op vragen uit de gemeenteraad. 'Wanneer het bouwplan echter niet strijdig is met het bestemmingsplan, bouwbesluit of bouwverordening, moet de bouwvergunning afgegeven worden en is er geen ruimte om aanvullend dwingend fietsparkeernormen op te leggen.'
De gemeente zegt verder dat ze de mogelijkheden bekijkt om bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen expliciet ruimte voor fietsparkeren te bestemmen, waardoor het realiseren van fietsparkeervoorzieningen (bijvoorbeeld buurtstallingen) soepeler kan verlopen (minder vaak strijdigheid met bestemmingsplan).
Aanleiding voor de vragen door Leefbaar Utrecht waren overigens vooral de tarieven die de gemeente vraagt voor de fietstrommels, te weten €103,14 per fiets per jaar. Een gemeente als Delft rekent €81,60 per jaar, Rotterdam vraagt daarentegen €47,44 per jaar.
Volgens Utrecht komt dat omdat men in Rotterdam ervoor heeft gekozen niet kostendekkend te werken. Rotterdam meldt desgevraagd dat de kosten voor beheer en onderhoud inderdaad niet gedekt worden uit de inkomsten. 'En de investeringskosten al helemaal niet.' In Utrecht zijn de tarieven voor de fietstrommels min of meer kostendekkend, aldus de gemeente.

Artikel
2003
Onderzoek in Maastricht leert dat bergingen bij woningen vaak tekortschieten als fietsenstalling.
Artikel
2003
Minimumeisen voor bergingen bij woonhuizen zijn uit het Bouwbesluit gehaald. Dat is slecht voor het diefstalveilig stallen van fietsen bij woningen.
Rapport
MuConsult , Project Korte Ritten
2002
Een quick-scan naar de mogelijkheden die architecten hebben bij de kwaliteitsverbetering van fietsenbergingen.
Artikel
Sylvester Hoogmoed , Vogelvrije Fietser
2001
Fietsenbergingen zijn ten onrechte vaak sluitpost op de begroting. De wijziging van het Bouwbesluit versterkt dit effect.
Nieuws
2007
Er worden steeds meer woningen zonder fietsenberging gebouwd. De vier grote gemeenten trekken bij de minister van VROM aan de bel met het verzoek het Bouwbesluit aan te passen.
Nieuws
2007
De vraag of het fietsenschuurtje terugkomt in het Bouwbesluit blijft nog even onbeantwoord. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar wil eerst de resultaten van een landelijke evaluatie afwachten, alvorens eventueel het bouwbesluit aan te passen.
Artikel
MuConsult , Project Korte Ritten
2002
A quick-scan into how architects can improve the quality of bicycle sheds.
Artikel
2003
Minimum requirements for storage sheds at private residences have been removed from the building code. This is a blow for theft prevention of bicycles at private residences.
Artikel
2003
A Maastricht study reveals storage sheds often fail at parking bicycles

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: