Kenniscentrum voor fietsbeleid

Start of the trial with safe bike bollards

2013
plaatje

The Hardenberg municipality has started using the first trial location for testing bike posts. Flexible LED-illuminated bike posts have been installed, as well as a road markings set in a ribbed pattern. These changes were made to reduce the number of cycling accidents. Because the flexible bike posts better absorb the energy of a collision, cyclists are not expected to suffer severe injuries after colliding with one. The project is being financed by the Ministry of Infrastructure and Environment as one of the initiatives aimed at improving cycling safety.

Bike Bollards are useful for keeping automobiles off cycling paths, but they carry their own risks. People can run into them, fall, and end up in the hospital. About one hundred cyclists are admitted to hospital each year following an encounter with a bike bollard, and most of the victims are senior citizens. Bike bollards should therefore only be installed after a definite need for them has been clearly demonstrated, according to CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek – The Technology platform for transport, infrastructure and public space). Besides Hardenberg, the municipalities of Barneveld, Enschede, Houten, Utrecht, and Zwolle are also participating in the “Safer Bike Bollard” pilot by setting up their own trial locations - each researching a different solution. The trials will be evaluated in the course of the next 6 months.

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011
Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. Dit is een ongeval waarbij fietsers vallen of tegen een obstakel botsen. De helft van deze enkelvoudige fietsongevallen heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van bovenstaande probleem en geeft diverse handvatten dit aan te pakken.
Nieuws
2012
Na Amersfoort heeft nu ook Zwolle een speciale website waar inwoners hun mening kunnen geven over nut en noodzaak van fietspaaltjes. In Amersfoort leidde dat al tot het opruimen van 90 overbodige fietspaaltjes.
Nieuws
2011
De gemeente Amersfoort doet mee aan het proefproject om het aantal paaltjes op fietspaden te verminderen. Paaltjes zijn een oorzaak van veel enkelvoudige fietsongelukken. Inwoners kunnen nu via een website aangeven welke paaltjes op Amersfoortse fietspaden onveilig zijn of zouden moeten verdwijnen.
Nieuws
2012
In Amersfoort wordt de fietsveiligheid verbeterd door paaltjes van fietspaden te verwijderen. Hiervoor hebben de inwoners van 1 november tot 1 februari kunnen stemmen op onveilige fietspaaltjes. De website waarop dit kon, is onderdeel van een proefproject van het Fietsberaad om het aantal paaltjes op fietspaden te verminderen en de fietsveiligheid te verbeteren. Er worden nu 90 paaltjes verwijderd.
Notitie
Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2014
Dit keuzeschema helpt wegbeheerders bij afwegingen over de plaatsing van palen op fietspaden. Daarnaast geeft de notitie aanbevelingen over een veilige vormgeving van een locatie met palen. Het keuzeschema is in december 2014 geheel vernieuwd op basis van uitgebreide praktijkevaluaties.
Nieuws
2012
Following Amersfoort, Zwolle has also set up a website where citizens can give their view on the usefulness and necessity of bike bollards. In Amersfoort this has already led to the removal of 90 superfluous bike bollards.
Nieuws
2012
Paaltjes in fietspaden vormen een belangrijk verkeersveiligheidsrisico. Jaarlijks vallen onder fietsers enkele doden en duizenden gewonden als gevolg van een botsing met een paaltje. De indruk bestaat dat veel fietspaaltjes 'zomaar' worden geplaatst. Om te achterhalen hoe dit komt, zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Fietsberaad een nader onderzoek gestart naar de plaatsing van fietspaaltjes.
Artikel
Otto van Boggelen , Fietsverkeer nr. 31
2012
Met een fietspaaltje kan men autoverkeer weren, maar fietspaaltjes brengen risico’s met zich mee. Exacte aantallen zijn niet bekend, maar jaarlijks belanden honderden fietsers en snorfietsers in het ziekenhuis en soms vallen er ook dodelijke slachtoffers. In dit artikel suggesties voor een andere aanpak.
Nieuws
2013
Vanaf 23 mei tot 1 september 2013 kunnen inwoners uit de omgeving van Amsterdam gevaarlijke paaltjes of obstakels doorgeven en stemmen op gevaarlijke locaties. De Stadsregio Amsterdam doet, in navolging van onder andere de gemeente Amersfoort, mee aan een project om het aantal gevaarlijke paaltjes te verminderen.
Nieuws
2013
Citizens in various municipalities around Amsterdam can report dangerous bollards or obstacles, as well as enter votes on dangerous locations. Just like the municipality of Amersfoort and others did before, Greater Amsterdam is taking part in a project to reduce the number of dangerous bollards.
Ontwerpvoorbeeld
2013
Een vrijliggend fietspad in het buitengebied, waar paaltjes noodzakelijk zijn i.v.m. sluipverkeer. De grootste uitdaging lag in de zichtbaarheid van de proefopstelling.
Bestand
2013
Overzicht van de belangrijkste aanpassingen op de proeflocatie 'Veiliger fietspaaltjes' op het fietspad Langejacht te Hardenberg.
Notitie
ADFC Bonn
2012
Entscheidungsschema zum Umgang mit Pollern auf Radwegen. Duitse vertaling Keuzeschema sanering paaltjes op fietspaden.
Gerrit van Leeuwen (Provincie Zuid-Holland)
01-08-2013 @ 08:48

Handig die paaltjes voor de veiligheid van de fietsers. Staat de doelgroep op de fote??  De laatste weken is net weer veel discussie over de verschillende groepen fietsers. Waarom moeten er dan snelle fietsers erbij op de foto.

 

Gerrit

Peter Raadschelders (Alstom Transport)
01-08-2013 @ 10:44

Ik denk dat het plaatje heel goed het probleem weergeeft.

Heel smal fietspad dat gedeeld wordt door langzame en snelle fietsers in 2 richtingen.

Bovendien zorgt het (welliswaar buigzame) paaltje voor een smalle doorgang voor iedere richting. Inhalende fietsers zullen dus aan de "verkeerde" kant van het paaltje moeten passeren.

Ik denk dat je ook met een buigzaam paaltje nog een flinke smak kunt maken, dus het streven naar alléén de werkelijk noodzakelijke paaltjes moet prioriteit houden.

Riet Beukert (particulier)
01-08-2013 @ 14:58

Die paaltjes hebben we in Middelburg al een poos. Ik heb nog steeds mijn bedenkingen wat peter R ook al zegt.

C.A. de Jong (Fietsersbond)
01-08-2013 @ 15:45

Het roodwitte  standaard fietspaaltje zou mij inziens korter kunnen en wel zoveel dat er veel minder kans bestaat dat de fietser met zijn hand of fietsstuur de paal raakt en daardoor in onbalans raakt of valt. 

 

Stefan Langeveld (Baluw)
03-08-2013 @ 09:50

Obstakels op fietspaden plaatsen is tekenend voor de wijsheid van wegbeheerders en actiegroepen, met welke vorm-kleur-hoogte dan ook. Paaltjes staan er uit voorzorg; auto's moeten tegen elke prijs (inclusief letsels) geweerd worden. Ook in dit geval houdt het voorzorgprincipe een goede afweging tegen. 

Leo Maathuis (Fietsersbond)
10-08-2013 @ 18:58

De meeste paaltjes worden geplaatst omdat ooit een keer een automobilist die weg nam. Of omdat een buurtbewoner een keer een klacht indiende. De meeste paaltjes kunnen dus weg. De getoonde paaltjes zijn - bij hun lengte - niet flexibel genoeg om een val te voorkomen. En het wachten is op de eerste (enkele) automobilist die (voorzichtig) over het paaltje heen rijdt. Het beste bewijs dat 97 % van de paaltjes moet verdwijnen.

Leenknegt (Privé)
13-08-2013 @ 11:37

Werkelijk heel verbijsterend zo'n flipperpaalplan. Een obstakel willen plaatsen dat geen obstakel is. Dat gaat geen kiezers opleveren. Welke belastingbetaler zal daarmee vrede hebben?

Of je plaatst een obstakel of je doet het niet. Een anti-auto obstakel moet per definitie massief zijn. (Zij het door een code of sleutel verwijderbaar door bevoegde dienstverleners.). Het vormt een herkenning dat daar een pad voor tweewielers begint en een barriere voor voertuigen die daar hinder of schade zouden kunnen veroorzaken. Moeilijker is het niet.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: