Kenniscentrum voor fietsbeleid

Modelaanpak Veilig Fietsen - Een handreiking voor het opstellen of versterken van een lokale aanpak veilig fietsen

Pieter Arends, Susan van Hees, Nicole Bunschoten , Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Fietsberaad, Twynstra Gudde
2013

Het ministerie van I&M heeft in 2012 met oog op de stijgende lijn van het aantal gewonden en doden in het verkeer de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld. De focus van de Beleidsimpuls ligt bij (oudere) fietsers, jonge bestuurders en op gedrag. Een van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van lokale aanpakken veilig fietsen. De 'Modelaanpak Veilig fietsen' geeft handvatten om fietsveiligheid structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

De Modelaanpak deelt het proces om zover te komen op in drie fasen. De eerste fase bestaat uit het schrijven van een kadernotitie. Daarin komt aan de orde de urgentie van het probleem, de specifieke kenmerken van de gemeente en de doelgroepen. Daarnaast geeft zo'n notitie weer wat er al speelt op dat gebied in de gemeente en met welke partijen men te maken heeft. In fase 2 werkt men het kader verder uit met de samenwerkingspartners en stelt men een maatregelenmix samen met infrastructurele en gedragsbeïnvloedingmaatregelen. Het resultaat is het plan van aanpak voor de 'Lokale impuls veilig fietsen'. Hieruit volgt in fase 3 een beleid- en uitvoeringsplan waarin ook de organisatie, de financiering en de monitoring aan de orde komt.

In een aparte bijlage bij de modelaanpak (zie rapport: Modelaanpak Veilig Fietsen Achtergrondinformatie, samenwerkingspartners, maatregelen) wordt een nadere toelichting op een aantal onderdelen uit de nota gegeven.

Rapport
Pieter Arends, Susan van Hees, Nicole Bunschoten , Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Fietsberaad, Twynstra Gudde
2013
Het ministerie van I&M heeft in 2012 met oog op de stijgende lijn van het aantal gewonden en doden in het verkeer de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld. De focus van de Beleidsimpuls ligt bij (oudere) fietsers, jonge bestuurders en op gedrag. Een van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van lokale aanpakken veilig fietsen. De 'Modelaanpak Veilig fietsen' geeft handvatten om fietsveiligheid structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid. De bijlage bij de modelaanpak (Modelaanpak Veilig Fietsen Achtergrondinformatie, samenwerkingspartners, maatregelen) geeft een nadere toelichting op een aantal onderdelen uit de nota.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: