Kenniscentrum voor fietsbeleid

Feiten over het bezit en gebruik van elektrische fietsen

Jolanda van Oijen (XTNT), Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012

Deze notitie geeft in kort bestek de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar het bezit en het gebruik van elektrische fietsen. In het voorjaar van 2013 verschijnt het complete rapport.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Al enkele jaren vertoont de verkoop van elektrische fietsen een sterk stijgende lijn. Veel beleidsmakers hebben hoge verwachtingen over de bijdrage die de e-fiets kan leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen. Andere beleidsmakers vrezen weer dat de e-fiets zal leiden tot meer verkeersslachtoffers. Tot voor kort ontbrak het echter aan statistieken om de verwachtingen te kunnen staven. In de statistieken van het CBS wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen e-fietsen en ‘gewone’ fietsen. Daarom heeft het kenniscentrum Fietsberaad met financiële steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar het bezit en gebruik van e-fietsen. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
 Data van Accell Group
 Marktonderzoek Gazelle
 Marktonderzoek TNS NIPO
 Fietsmarkt onderzoek BOVAG-RAI, GFK Panel Services
 Nulmeting Fiets Filevrij SOAB
 LIS-vervolgonderzoek
 Diverse evaluatiestudies proeftuinen
 Focusgroep en expertmeeting
Deze notitie geeft in kort bestek de belangrijkste conclusies. In het voorjaar van 2013 verschijnt het complete rapport.

Ivo Smit (Fietsersbond)
15-01-2013 @ 12:47

bijna 10% meeer vrouwelijke fietsers in de leeftijdscategorie >60. Werk aan de winkel voor Fietsdocenten!

Ik ben benieuwd hoe de verdeling recreatief versus utulitair is. Zijn daar getallen over beschikbaar?

De ongevallen cijfers kunnen daardoor per seizoen fluctueren. De meest risico volle situaties zijn bij deze doelgroep het op- en afstappen. Ik hoop dat daar in de fietslessen extra aandacht voor is.

Jolanda Smit - van Oijen (XTNT)
23-01-2013 @ 09:28

Beste Ivo,

er zijn geen cijfers over de mate waarin de elektrische fiets voor utilitaire of recreatieve ritten wordt gebruikt. Ik kan je dus helaas geen cijfermatig onderbouwd antwoord geven op je vraag.

Uit diverse marktonderzoeken leiden we af dat de elektrische fiets het meest wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden, maar dat is ook logisch gezien de huidige gebruikersgroep. Daarnaast lijkt het gebruik van de fiets erg op de gewone fiets. 

Groeten,

Jolanda

Wouter Terpstra (Laad Media / Fietsnetwerk)
29-01-2013 @ 11:50

Alle oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn te vinden via de website en de app voor onderweg van www.laad.nl

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: