Kenniscentrum voor fietsbeleid

Continued growth bicycle use Groningen

2010

Bicycle use continues to grow in Groningen. Last year the forty main bicycle routes in the town were used by 230,000 cyclists. That is an almost seven per cent increase compared to 2008. And an increase of over fifteen per cent compared to the year before that.

In order to be able to measure the effectiveness of policies, each autumn local authorities count the number of bicycle movements on well over forty locations in the town. For ages Korrebrug has been the busiest bicycle route in town. Every day 14,500 cyclists use this bike path. This year, too, this bridge was the uncontested number one. At Zonnelaan, connecting the town centre and Zernike, 14,110 cyclists a day were counted, an increase of 33 per cent. This earned it a second place. Number three is Korreweg, with 13,500 cyclists. Of the forty counting points in town there are another three scoring over 10,000 cyclists a day: Eikenlaan, Hereweg and Helperzoom.

Artikel
Rob van Vliet , Verkeerskunde
1998
Binnen het project Binnenstad Beter werden in Groningen onder meer snelle fietsroutes gerealiseerd.
Artikel
1985
Het Verkeerscirculatieplan Groningen dat in 1977 werd doorgevoerd leidde niet tot meer fietsgebruik, maar wel tot meer veiligheid en voor winkeliers tot een heel beperkte omzetdaling.
Artikel
2005
Ervaringen met gratis bewaakt stallingen in Apeldoorn en Veenendaal, plus de unieke abonnementsvariant in Groningen.
Bestand
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2009
Vergelijking van het fietsbeleid in 5 Nederlandse fietssteden (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) en 5 buitenlandse naburige steden (Kopenhagen, Munster, Freiburg, Gent en Odense).
Nieuws
2005
Af en toe stuivertje wisselend met Zwolle en Leeuwarden, staat Groningen al 20 jaar aan de top als het om fietsgebruik in grotere gemeenten gaat. Een onderzoek wijst uit dat dit veel te maken heeft met het gevoerde verkeersbeleid en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen. Maar Groningen is door lokale omstandigheden wel in het voordeel. Bijvoorbeeld omdat het een typische studentenstad is.
Nieuws
2005
Naast fysieke aspecten als hoogteverschillen en stadsomvang en naast kenmerken van de bevolking, valt verschil in fietsgebruik ook te verklaren uit beleidsgerelateerde factoren. Daarbij kan men denken aan het aantal keren dat fietsers onderweg moeten stoppen, of verkeersveiligheidsaspecten. En vooral de positie ten opzichte van de auto speelt een rol, bijvoorbeeld ten aanzien van reissnelheid en parkeerkosten. Dat zijn conclusies van een onderzoek van de VU-Amsterdam.
Nieuws
2006
Een anti-diefstalproject van de Regiopolitie Groningen krijgt landelijke navolging. In de regio's Amsterdam-Amstelland, Friesland, Utrecht, Gelderland-Zuid en Zaanstreek en Waterland gaat men op specifieke kenmerken van fietsen letten, die erop kunnen wijzen dat de fiets gestolen is.
Nieuws
2006
In de afgelopen drie jaar zijn de fietsintensiteiten over de gehele stad Groningen met circa 10 procent gestegen. De jongste cijfers laten opnieuw een stijging zien.
Nieuws
2007
Maar liefst 4100 plaatsen telt de nieuwe fietsenstalling onder het nieuwe stationsplein van Groningen. Het is daarmee een van de grootste stallingen van Europa. Met een eigen fietspad.
Nieuws
2007
Groningen kent sinds kort een volledig onafhankelijke bewegwijzering voor fietsers. Plaatselijk minder bekende fietser kunnen nu door de stad de kortste weg vinden naar nabij gelegen plaatsen. En naar specifieke doelen in het centrum.
Artikel
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 26-27.
2007
Realisatie, organisatie en gebruik van het nieuwe Stadsbalkon (verdiepte onbewaakte stalling met toezicht) bij Station Groningen als schoolvoorbeeld voor Nederland.
Presentatie
Cor van der Klaauw
2006
Cor van der Klaauw, gemeente Groningen, presenteerde de resultaten van een recentelijk uitgevoerd onderzoek naar het stallingsgedrag van fietsers in Groningen.
Presentatie
Cor van der Klaauw
2005
Cor van der Klaauw vertelde waarom Groningen koos voor (bijna) gratis bewaakt stallen, hoe men daarvoor de handen op elkaar kreeg, wat de resultaten zijn en of men ermee doorgaat of niet.
Artikel
Ben Boersma, Sieneke van Alteren , Fietsberaad
2004
Groningen is voor veel andere steden in binnen- en buitenland een voorbeeld wat betreft fietsklimaat en fietsgebruik. Hoe komt het dat beide daar zulke hoge ogen gooien? Het antwoord draait om drie sleutelwoorden: beleid, samenhang en continuïteit.
Nieuws
2007
Uit tellingen is naar voren gekomen dat de spitsrekken in Groningen een 'magnetisch effect' hebben voor de binnenstad. Als men weet dat er fietsparkeervoorzieningen aanwezig zijn, fietst men tot aan deze voorzieningen en wil men de fiets er ook in plaatsen.
Nieuws
2008
Investeringen in betere afstelling van verkeerslichten betalen zichzelf dubbel en dwars terug. Het batige maatschappelijke saldo in de vorm van reistijdwinst, minder emissies en minder geluidhinder bedraagt minimaal het drievoudige.
Artikel
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 26-27.
2007
Implementation, organisation and use of the new Stadsbalkon (underground unguarded bicycle parking facility with monitoring) at Groningen Station as a model for the Netherlands.
Artikel
2005
Experiences with free guarded bicycle parking facilities in Apeldoorn and Veenendaal, plus the unique subscription variant in Groningen.
Brochure
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Vergleich der Radverkehrspolitik in 5 fahrradfreundlichen niederländischen Städten (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) und 5 Städten im näheren Ausland (Kopenhagen, Münster, Freiburg, Gent und Odense).
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Etude comparative de la politique cycliste de 5 villes cyclables néerlandaises (Groningue, Zwolle, Veenendaal, Enschede et Amsterdam) et de 5 villes étrangères voisines (Copenhague, Munster, Fribourg, Gand et Odense).
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Comparación de las políticas en materia de bicicleta de 5 ciudades holandesas adaptadas al uso de bicicleta (Groninga, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Ámsterdam) y 5 ciudades extranjeras cercanas (Copenhague, Munster, Friburgo, Gante y Odense).
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2010
Comparison of bicycle policy in 5 Dutch bicycle towns (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) and 5 foreign towns (Copenhagen, Munster, Freiburg, Ghent and Odense).
Presentatie
Jaap Valkema , Gemeente Groningen
2008
Presentatie: Jaap Valkema van de gemeente Groningen vertelt over de rode lopers die de gemeente op trottoirs voor winkels neerlegt om deze vrij te houden voor voetgangers. En over aanvullende maatregelen om het parkeren van fietsen te regelen.
Nieuws
2008
Op de 46 belangrijkste fietsroutes in Groningen rijden dagelijks zo’n 216.000 fietsers. Dat is een stijging van negen procent ten opzichte van 2007.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: