Kenniscentrum voor fietsbeleid

Campagnevoorbeeld - Lekker Fietsen

Fietsberaad , Fietsberaad
2010

Het fietsplan Lekker Fietsen! van 's-Hertogensbosch bestaat uit 4 pijlers: fietsroutes, fietsparkeren, fietscommunicatie en innovatie. Een structurele promotiecampagne maakt integraal onderdeel uit van het fietsbeleid.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Campagnevoorbeeld - Lekker Fietsen

Introductiefilmpje voor de campagne Lekker Fietsen van gemeente 's-Hertogenbosch

1 Inleiding

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne: Lekker Fietsen. In het PDF document staat het campagnemateriaal.

1.1 Omschrijving

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil het fietsgebruik met herkomst en bestemming binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch (het interne fietsgebruik) laten toenemen van 33% naar 44% in 2015. Dit is verwoord in het fietsplan Lekker Fietsen. Hierin is een pakket van harde en zachte maatregelen samengesteld. Dit pakket bestaat uit 4 pijlers: fietsroutes, fietsparkeren, fietscommunicatie en innovatie. Een structurele promotiecampagne maakt integraal onderdeel uit van het fietsbeleid. De campagne richt zowel op de positieve emotionele kanten van het fietsen (fietsen is ontspannend, leuk, lekker!) als de rationele voordelen (fietsen is snel, handig en gezond!). Tevens moet de campagne het imago van de fiets verbeteren: fietsen is ook hip! Voor de uitwerking van de campagne heeft de gemeente het communicatie- en marketingbureau ‘Damen Romijn’ uit ‘s-Hertogenbosch ingehuurd. Zij hebben het logo, de huisstijl en verschillende communicatie-uitingen ontwikkeld. Zij hebben een strategisch communicatieplan opgesteld.

1.2 Wanneer

Eenmalig gedurende een korte periode promotie voeren heeft geen zin volgens de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De campagne is gestart in december 2009 en loopt in elk geval tot 2015. In deze periode wordt niet continu, maar in een aantal golven gecommuniceerd. Rekening houdend met andere beleidsvelden, campagnes of gebeurtenissen. Dit betekent dat er flexibel ingestoken kan worden op actuele thema's.

1.3 Betrokken partijen

• Gemeente ’s-Hertogenbosch
• Communicatie- en marketingbureau ‘Damen Romijn’ uit ‘s-Hertogenbosch

1.4 Doel(en)

• Verbeteren van het fietsklimaat in ‘s-Hertogenbosch.
• Toename van het interne fietsgebruik van 33% naar 44% in 2015 en in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch van 7 naar 9%.
• Afname van het aantal autoritten ten gunste van een schonere leefomgeving.
• Meer Bosschenaren maken met plezier gebruik van de fiets.
• Een verlaging van het aantal fietsdiefstallen in 2011 van ten minste 25% ten opzichte van 2008.

1.5 Doelgroep(en)

De campagne is gericht op alle mogelijke doelgroepen:
• op alle inwoners van ’s-Hertogenbosch: jong en oud, arm en rijk, man en vrouw…
• voor alle verplaatsingsmotieven: naar werk, school, winkel, recreatie, op bezoek…
• naar alle bestemmingen: woning, bedrijf, school, winkel…naar/in alle gebieden: wijk, binnenstad, bedrijventerrein, buitengebied.

1.6 Personele inzet gemeente ’s-Hertogenbosch

Hiervoor zijn geen schattingen bekend. Het gaat mee in de algemene uren die de gemeente voor het fietsbeleid heeft gereserveerd.

1.7 Campagnematerialen

Videoclip op de website van ’s-Hertogenbosch
• Posters voor lantaarnpalen
• Brochure met de samenvatting van het plan Lekker Fietsen!
• In 2010 volgen uitingen zoals nieuwsbrieven en journaals.
• Website http://www.s-hertogenbosch.nl/fietsen

1.8 Kosten

De kosten bedragen voor 2009 en 2010 circa € 100.000.

1.9 Effect

Er is nog niets bekend over het effect. Wel heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een algemene Monitor Verkeer en Vervoer (zie www.s-hertogenbosch.nl). Hierin staat ook voor fietsen een monitorings plan in beschreven. De gemeente monitort jaarlijks vooral het gebruik van de belangrijkste fietsroutes. Het zijn er ongeveer 6 of 7 die de belangrijkste voorzieningen in onze gemeente verbinden. Tevens zijn deze route van de hoogste kwaliteit (qua doorstroming, uitvoering etc.). En ook wordt het gebruik van de fietsenstallingen gemonitord.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: