Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bicycle policies: what is the yield?

Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 19
2008

The social costs/benefits of bicycles can not easily be calculated. Apart from better health, substituting car trips for cycling provides advantages in other fields as well. For instance because cycling has hardly any environmental drawbacks. There is no study that covers all aspects, but adding up a number of substudies clearly demonstrates that the social profit is considerable. The question remains how this profit can be cashed.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Yet more studies on the social return of cycling have been published recently. These focus also on the other advantages cycling entails, besides positive health effects. Attempts are made to measure the monetary value of the effects of substituting car for bicycle, for instance in car costs or congestion. The results of the various studies demonstrate a wide range. In a 2007 study of Cycling England an attempt is made to determine the profit of cycling by means of adding up the effects of improved health, less environmental damage and less congestion. The report provides the example of a 45-year old commuting motorist living in town and switching to cycling. That represents a social value of € 446 per year. A 2007 Austrian study by Prof. dr. Karl Steininger of Graz University focuses mainly on immediate economic advantages. His calculations come to a profit of some 1300 person years of work, if cycling is promoted vigorously. Scientist Kari Saelensminde from Norway stated that investments in cycling facilities will eventually be recovered four or five times over (mainly) in terms of fewer health care costs. Scientist Thomas Krag (2005) compared a number of studies from various countries where health gains were calculated. This led the Nordic Council to conclude that health advantages for ‘new cyclists’ can on average be estimated at €900 a year, or 15 eurocent a kilometre.

Artikel
Ingrid Hendriksen , Fietsverkeer
1997
Bewegingswetenschapper Ingrid Hendriksen benadrukt de positieve effecten van fietsen op de gezondheid.
Rapport
Stichting Habitat Platform, I-ce Interface for Cycling Experience en de VNG , VNG Uitgeverij
2000
Een rapport met een overzicht van de kosten en baten van het fietsen.
Rapport
2005
Voor Natuur & Milieu (en doorgerekend door CE) is het een van de tien meest effectieve gemeentelijk maatregelen voor gezondere lucht: investeer in fietsvriendelijke steden.
Nieuws
2005
Gemotoriseerd verkeer heeft een enorme impact op de gezondheid van mensen en op de omgeving. Investeringen met als doel het fietsgebruik te vergroten, verdienen zich terug als de gezondheidseffecten in aanmerking worden genomen, aldus de World Health Organization.
Nieuws
2005
Mensen die regelmatig bewegen hebben een hogere levensverwachting en leven langer gezond dan inactieve volwassenen. Met matige beweging, zoals wandelen, fietsen, tuinieren of rustig zwemmen, wint een vrouw gemiddeld 1,5 jaar en een man 1,4.
Nieuws
2006
Het zou ons ook niet verbazen als iedere euro besteed aan goede fietsmaatregelen, zichzelf dubbel en dwars terugverdient en een hoger rendement heeft dan tal van andere infrastructuurprojecten waar momenteel geld aan wordt besteed. Dat zou er extra voor pleiten de fiets als een zelfstandig vervoermiddel te zien en niet alleen als een middel om de autoproblemen te verminderen. Dit stellen professor Bert van Wee (TU-Delft) en onderzoeker Hans Nijland (Milieu- en Natuur Planbureau) in een artikel in het tijdschrift Milieu.
Nieuws
2006
Investeringen in fietsvoorzieningen die ertoe leiden dat mensen gaan fietsen, leveren per geactiveerde fietsers 1200 euro per jaar op. Dat is tenminste de conclusie van Fins onderzoek naar de baten van fietsinvesteringen
Nieuws
2006
Leidt het bevorderen van het fietsen tot meer verkeersslachtoffers? Ook het SWOV-rapport 'Volksgezondheid en verkeersveiligheid' geeft daar geen definitief uitsluitsel over. Wel benadrukt het rapport het belang van op veiligheid gericht fietsbeleid.
Nieuws
2006
Nederlanders worden steeds zwaarder. Het gemiddelde gewicht van volwassenen neemt toe met 0,5 kg per jaar. Als er meer fietspaden worden aangelegd en mensen vaker naar het werk fietsen, kan de stijging worden teruggedrongen.
Nieuws
2008
In april gaat TNO in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek doen naar de effecten van fietsen naar het werk op het welzijn en gezondheid van werknemers. Doel van het project is om het rendement aan te tonen van woon-werkfietsen voor het bedrijfsleven.
Artikel
2005
For Natuur & Milieu (Nature and Environment) (and calculated by CE), it is one of the ten most effective municipal measures for healthier air: invest in bicycle-friendly towns.
Nieuws
2008
Als iemand besluit om voortaan te gaan fietsen, levert dat een maatschappelijk rendement op van €500,- per jaar. Dat is de optelsom van de gezondheidwinst, minder luchtverontreiniging en minder congestie. Zo blijkt uit een Engelse studie.
Artikel
Hans Nijland (NMP) en Bert van Wee (TU Delft) , Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk 2006
2006
Een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar de (gemonetariseerde) voor- en nadelen van fietsen, de factoren die van invloed zijn op het fietsgebruik en de implicaties daarvan voor onderzoek en beleid.
Artikel
Bert van Wee (TU Delft) en Hans Nijland (MNP) , Milieu, jrg 12, nr 3.
2007
Overzicht van gegevens over de baten van fietsen en fietsbeleid, specifiek de gezondheidsbaten
Brochure
Stichting Habitat Platform, I-ce Interface for Cycling Experience en de VNG , VNG Uitgeverij
2000
This report provides an overview of the costs and benefits of cycling and of how such calculations are made.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: