Kenniscentrum voor fietsbeleid

Beweeglogica moet Amsterdammer uitdagen om meer te bewegen

2016

Het college van B&W heeft de ‘Amsterdamse Beweeglogica’ vastgesteld. Het moet een aanzet geven om bij de inrichting van de stad meer rekening te houden met de gezondheid. Ook de fiets speelt daarbij een rol.

Eén op de drie Amsterdamse volwassenen voldoet niet aan de landelijke beweegnorm van 30 minuten per dag. En één op de vijf kinderen in Amsterdam heeft overgewicht of obesitas, hiervan zijn 2500 kinderen zelfs morbide obese.

Vertrekpunten van de Beweeglogica zijn: ruim baan voor de fietser en voetganger, sport is om de hoek, de stad is een speeltuin en in gebouwen wordt niet stilgezeten.

Concreet kan men bijvoorbeeld denken aan autoluwe buurten, bredere stoepen om te spelen, voorzieningen voor outdoor sporters, alternatieve fietsroutes en gebouwen waarin trappen beter zichtbaar zijn dan de lift.

De Beweeglogica is geïnspireerd op de Active Design Guidelines van New York. Deze geeft ‘stadsmakers’ van binnen en buiten de gemeente meer houvast om bewegen op te nemen in een ontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen. Zowel in bestaande buurten als bij nieuwbouw. Als cases waar die Guidlines zijn toegepast, noemt men onder andere gemeentelijke fietsplannen, speelstraten en deelfietsprojecten.

In Amsterdam worden onderdelen van de Beweeglogica al toegepast en op de proef gesteld waarbij het gaat om de inrichting en aanleg van speeltuinen en voetbalveldjes e.d.

Teeja Arissen (Fietsersbond)
01-06-2016 @ 13:06

In de Beweeglogica zou bovendien opgenomen moeten worden dat rond scholen de verkeerssituatie extra veilig moet zijn om kinderen (en ouders) te stimuleren met de fiets of lopend naar school te gaan. Als kinderen al jong gewend raken aan met name fietsen, zullen ze dat hun hele leven blijven doen, met alle gezongheidsvoordelen van dien. 

Met vriendelijke groet,

Teeja Arissen

Fietsersbond Amsterdam

Riet Beukert (particulier)
07-06-2016 @ 22:23

Ach er worden nog steeds autoparkeerplaatsen bij scholen gemaakt. Daar werd zelfs een speelterreintje voor opgeofferd. Zou een nieuw terreintje voor komen. Niet dus.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: