Kenniscentrum voor fietsbeleid

Amsterdamse Richtlijn voor fietsparkeren bij de woning

2005

Bij oudbouw woningen zonder een berging zou men op straat rekening moeten houden met circa 1,3 fietsparkeerplek. Is er - meestal bij nieuwere woningen - wel een berging, dan volstaat 0,5 fietsparkeerplek op straat per woning. Dit is de uitkomst van een onderzoek naar fietsparkeren bij de woning, gehouden in Amsterdam.

Bij oudbouw woningen zonder een berging zou men op straat rekening moeten houden met circa 1,3 fietsparkeerplek. Is er - meestal bij nieuwere woningen - wel een berging, dan volstaat 0,5 fietsparkeerplek op straat per woning. Dit is de uitkomst van een onderzoek naar fietsparkeren bij de woning, gehouden in Amsterdam.

Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat de meeste fietsen nog altijd in de buurt van de woning verdwijnen. En dat heeft uiteraard een relatie met het ontbreken van voldoende stallingsmogelijkheden.
Om te onderzoeken hoe groot de behoefte daaraan daadwerkelijk is, werd in opdracht van Werkgroep Fietsendiefstalpreventie Amsterdam uitgebreid geteld en geênqueteerd in verschillende Amsterdamse wijken.
Daaruit resulteerde een richtlijnen van circa 1,3 fietsparkeerplek op straat voor oudbouw (woningen zonder berging) en richtlijn van 0,5 fietsparkeerplek op straat per woning met berging (veelal nieuwbouw).
Om de richtlijn praktisch hanteerbaar te maken wordt voorgesteld alle oudbouw op 1,3 fietsparkeerplek per woning in te schalen en alle nieuwbouw (binnenstedelijk en herstructurering) al bij de planvorming op 0,5 fietsparkeerplek per woning te zetten.
Weliswaar zijn er weinig officiële mogelijkheden om ontwikkelaars te verplichten (inpandig) ruimte voor fietsenstallingen in het ontwerp en het plan op te nemen. Wel kunnen ontwikkelaars verplicht worden om (net als bij autoparkeren) de ruimte te benoemen, waar fietsen gestald kunnen worden.
Met betrekking tot de verdeling over fietsrekken of fietstrommels of buurtstallingen, luidt het advies te rekenen met tenminste 1 fietsparkeerplek per woning op straat voor een oudbouwwoning en voor een nieuwbouwwoning 0,5 fietsparkeerplek per woning.
Op ieder 50 oudbouwwoningen zonder berging kan men ruimte reserveren voor 1 fietstrommel, -kluis of -box voor 5 fietsen. Als de vraag van bewoners voldoende hard is, kan men de gereserveerde ruimte ook invullen. Voor nieuwbouwwoningen (mits berging) is deze ruimte niet nodig of heel klein en dus vraagafhankelijk in te vullen.
Op elke 300 oudbouwwoningen komt een buurtstalling voor 45 fietsen in beeld.

Rapport
2005
Onderzoek in Amsterdamse oude wijken naar de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen in deze (woon)wijken. Een stroomschema voor het bepalen van de benodigde capaciteit en systemen.
Notitie
2005
A study in older residential neighbourhoods in Amsterdam into the need for bicycle parking facilities. A flow chart to determine the capacity and systems required.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: