Kenniscentrum voor fietsbeleid

Amsterdam vraagt welke fietspaaltjes weg kunnen via Fietspaaltjes.nl

2013
plaatje

Vanaf 23 mei tot 1 september 2013 kunnen inwoners uit de omgeving van Amsterdam gevaarlijke paaltjes of obstakels doorgeven en stemmen op gevaarlijke locaties. De Stadsregio Amsterdam doet, in navolging van onder andere de gemeente Amersfoort, mee aan een project om het aantal gevaarlijke paaltjes te verminderen.

Landelijk is bij 60% van de ernstige fietsongevallen sprake van een enkelvoudig ongeval: alleen de fietser zelf is erbij betrokken. Het gaat om botsingen met paaltjes of betonblokken op het fietspad. Ook losliggende tegels, gaten in het wegdek, gladheid door grind, sneeuw en ijs of regen kunnen valpartijen veroorzaken. In de Stadsregio Amsterdam zijn naar schatting jaarlijks ruim 4000 mensen het slachtoffer van enkelvoudige fietsongevallen. Ruim 400 daarvan raken ernstig gewond. Paaltjes vormen een deel van de oorzaak.
Het Fietsberaad en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben proefprojecten opgezet om zo in de praktijk te ervaren hoe enkelvoudige fietsongevallen zijn te voorkomen. De Stadsregio Amsterdam doet mee aan een project om het aantal gevaarlijke paaltjes te verminderen. Fietsers kunnen aangeven welke paaltjes men gevaarlijk vindt waarna de gemeente kan bepalen welke paaltjes ze als eerste gaat aanpakken. Men kan ook aangeven welke paaltjes zeker moeten blijven staan omdat ze bijvoorbeeld voorkomen dat auto's op het fietspad parkeren. In de periode tot eind 2013 zullen de deelnemende gemeentes voor de meest genoemde paaltjes en obstakels bepalen welke acties er ondernomen moeten worden. Iedere gemeente geeft zelf aan hoe ze met de meldingen om zullen gaan. De deelnemende gemeenten in het gebied van de Stadsregio Amsterdam zijn: Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011
Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. Dit is een ongeval waarbij fietsers vallen of tegen een obstakel botsen. De helft van deze enkelvoudige fietsongevallen heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van bovenstaande probleem en geeft diverse handvatten dit aan te pakken.
Nieuws
2012
Na Amersfoort heeft nu ook Zwolle een speciale website waar inwoners hun mening kunnen geven over nut en noodzaak van fietspaaltjes. In Amersfoort leidde dat al tot het opruimen van 90 overbodige fietspaaltjes.
Nieuws
2012
In Amersfoort wordt de fietsveiligheid verbeterd door paaltjes van fietspaden te verwijderen. Hiervoor hebben de inwoners van 1 november tot 1 februari kunnen stemmen op onveilige fietspaaltjes. De website waarop dit kon, is onderdeel van een proefproject van het Fietsberaad om het aantal paaltjes op fietspaden te verminderen en de fietsveiligheid te verbeteren. Er worden nu 90 paaltjes verwijderd.
Nieuws
2012
Following Amersfoort, Zwolle has also set up a website where citizens can give their view on the usefulness and necessity of bike bollards. In Amersfoort this has already led to the removal of 90 superfluous bike bollards.
Nieuws
2012
Paaltjes in fietspaden vormen een belangrijk verkeersveiligheidsrisico. Jaarlijks vallen onder fietsers enkele doden en duizenden gewonden als gevolg van een botsing met een paaltje. De indruk bestaat dat veel fietspaaltjes 'zomaar' worden geplaatst. Om te achterhalen hoe dit komt, zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Fietsberaad een nader onderzoek gestart naar de plaatsing van fietspaaltjes.
Artikel
Otto van Boggelen , Fietsverkeer nr. 31
2012
Met een fietspaaltje kan men autoverkeer weren, maar fietspaaltjes brengen risico’s met zich mee. Exacte aantallen zijn niet bekend, maar jaarlijks belanden honderden fietsers en snorfietsers in het ziekenhuis en soms vallen er ook dodelijke slachtoffers. In dit artikel suggesties voor een andere aanpak.
Johan Kerstens
23-05-2013 @ 12:01

Het is nu 23 mei maar de website fietspaaltjes.nl is nog niet geactiveerd.

Er wordt gesuggereerd dat amsterdammers ook mee kunnen doen, terwijl dat niet de bedoeling lijkt (Amsterdam doet niet mee). Dat laatste kan blijken uit deze zin in het bericht" Men kan ook aangeven welke paaltjes zeker moeten blijven staan omdat ze bijvoorbeeld voorkomen dat auto's op het fietspad parkeren." De leidraad van de Centrale Verkeerscommisie van Amsterdam zegt dat paaltjes die dienen om autoparkeren te verhinderen juist moeten worden verwijderd.

 

 

Hans Godefrooij (DTV Consultants)
24-05-2013 @ 09:27

Vanwege een technische onvolkomenheid die moet worden opgelost, wordt de site vandaag pas geactiveerd.

De gemeente Amsterdam doet inderdaad (nog) niet mee. De Stadregio Amsterdam heeft de gemeenten in haar regio de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan het project. Vooralsnog doen de volgende gemeenten mee: Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Wellicht volgen er later nog meer.

 

Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
27-05-2013 @ 09:20

Inmiddels draait de site en vanuit de Stadsregio hoop ik dat we er binnenkort ook binnen Amsterdam en in Landsmeer mee kunnen starten.

Johan Kerstens
27-05-2013 @ 10:14

Ik wil niet zeuren, maar nu wordt er gesteld dat Amsterdammers geen hinderlijke paaltjes in de omgeving van Amsterdam kunnen melden ("inwoners uit de omgeving van Amsterdam" =/= inwoners van Amsterdam). Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Dick Mastbergen (Fietsersbond)
20-04-2015 @ 22:24

Amsterdam moet 15 duizend euro betalen na dodelijk ongeval

De gemeente Amsterdam moet een boete van 15 duizend euro betalen omdat zij aansprakelijk is voor een dodelijk ongeval, aldus het Openbaar Ministerie vandaag.

17 april 2015 ANP

In mei 2013 reed een snorfiets tegen een slecht zichtbaar paaltje op de niet goed verlichte Veemkade. Een vrouw van 32 die daarbij ernstig hoofdletsel opliep, overleed twee weken later in het ziekenhuis. Haar 41-jarige man raakte bij het ongeluk eveneens zwaargewond.

Buurtbewoners hadden meermalen bij de gemeente geklaagd over de gevaarlijke verkeerssituatie. De gemeente heeft de inrichting van de kade inmiddels gewijzigd om nieuwe ongevallen te voorkomen. De gemeente heeft haar aansprakelijkheid erkend. Volgens het OM is er voldoende bewijs verzameld om de gemeente te vervolgen voor dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: