Kenniscentrum voor fietsbeleid

Amersfoort verwijdert onveilige fietspaaltjes

2012

In Amersfoort wordt de fietsveiligheid verbeterd door paaltjes van fietspaden te verwijderen. Hiervoor hebben de inwoners van 1 november tot 1 februari kunnen stemmen op onveilige fietspaaltjes. De website waarop dit kon, is onderdeel van een proefproject van het Fietsberaad om het aantal paaltjes op fietspaden te verminderen en de fietsveiligheid te verbeteren. Er worden nu 90 paaltjes verwijderd.

In totaal is er bijna 2700 keer gestemd. Een aantal paaltjes in de top 25 die daar uit voort kwam was al verwijderd in verband met het openstellen van de strooiroutes deze winter.
Normaal gesproken plaatst de gemeente deze “winterpaaltjes” elk jaar rond 1 april terug. De “winterpaaltjes” uit de top 25 komen nu niet meer terug. Daarnaast worden nog circa 60 andere “winterpaaltjes” niet teruggeplaatst.
De afgelopen tijd heeft de gemeente 240 paaltjes beoordeeld waarvan er nu 90 verdwijnen. Op de website www.fietspaaltjesamersfoort.nl is vanaf woensdag 4 april te zien welke maatregelen worden genomen bij de paaltjes waarop gestemd is. Het kan zijn dat de paaltjes worden weggehaald of dat de zichtbaarheid wordt verbeterd.
De gemeente evalueert de pilot in het voorjaar samen met het landelijk Fietsberaad. Samen met de ervaring van de gemeente Goes, waar dezelfde proef wordt uitgevoerd, worden dan duidelijkere richtlijnen voor het plaatsen en verwijderen van fietspaaltjes opgesteld.

Nieuws
2011
Goes en Amersfoort gaan doelgerichte acties op touw zetten om het paaltjes-arsenaal te reduceren. En in Parkstad en Gouda zal bij de gladheidsbestrijding nadrukkelijker rekening worden gehouden met de fietser. Dat alles gebeurt in het kader van enkele nieuwe pilots die tot doel hebben enkelvoudige ongevallen te reduceren. De pilots zijn opgezet door het ministerie IenM en het Fietsberaad
Artikel
Otto van Boggelen , Fietsverkeer nr. 17
2007
Artikel over de gevaren van paaltjes op fietspaden. Globale ongevallencijfers en goede en slechte voorbeelden worden toegelicht.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011
Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. Dit is een ongeval waarbij fietsers vallen of tegen een obstakel botsen. De helft van deze enkelvoudige fietsongevallen heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van bovenstaande probleem en geeft diverse handvatten dit aan te pakken.
Notitie
Otto van Boggelen
2011
Het ministerie van I&M en het Fietsberaad nodigen wegbeheerders uit deel te nemen aan vier pilots over enkelvoudige fietsongevallen. Deelnemende wegbeheerders krijgen intensieve ondersteuning die gericht is op concrete resultaten op korte termijn.
Nieuws
2011
De gemeente Amersfoort doet mee aan het proefproject om het aantal paaltjes op fietspaden te verminderen. Paaltjes zijn een oorzaak van veel enkelvoudige fietsongelukken. Inwoners kunnen nu via een website aangeven welke paaltjes op Amersfoortse fietspaden onveilig zijn of zouden moeten verdwijnen.
Nieuws
2012
Goede markering en eventueel witte trottoirbanden helpen oudere fietsers en fietsers met een visuele handicap. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Groningen.
Nieuws
2012
De pilot van het Fietsberaad waarbij Amersfoort en Goes het paaltjesarsenaal kritisch onder de loep nemen vindt ook weerklank bij andere wegbeheerders. Zo is bijvoorbeeld het Waterschap Scheldestromen in Zeeland aangehaakt.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: