Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Nieuws

 • 08-02-2016
  Studenten en scholieren zijn best bereid de bus te verruilen voor de e-fiets. Maar dan moet die wel betaalbaar zijn, blijkt uit een pilot in Groningen.
 • 05-02-2016
  Een e-fiets op proef uitlenen blijkt een goede stimulans om het gebruik en de aanschaf te bevorderen. Dat blijkt ook op te gaan voor het uitlenen van fietstassen en –karren.
 • 03-02-2016
  De deelfiets van Gobike is vanaf 2016 ook te vinden in Rotterdam. Eind 2017 zijn op 20 locaties in de stad ruim 450 elektrische fietsen met tablet beschikbaar. Rotterdam is de eerste stad in Nederland waar de deelfietsen van Gobike op grote schaal worden geïntroduceerd. Vandaag tekende wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit en Duurzaamheid) een overeenkomst met Gobike om locaties vrij te maken voor de stallingsplekken op straat. 

Nieuwsoverzicht

Laatste toevoegingen Kennisbank

 • Rapport
  Studenten en scholieren zijn best bereid de bus te verruilen voor de e-fiets. Maar dan moet die wel betaalbaar zijn, blijkt uit een pilot in Groningen.
 • Rapport
  Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"
 • Rapport
  In dat rapport 'Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit' beschrijft het KiM de trends van het fietsgebruik. Als vervolg daarop heeft het KiM een aantal experts gevraagd hun toekomstvisie op de fiets te verwoorden in een prikkelend en beeldend essay. 

Meer kennisitems

Tweets

Uitgelicht

Webtools burgerparticipatie fietsbeleid

plaatje

CROW-Fietsberaad heeft enkele webtools ontwikkeld om burgers te betrekken bij het fietsbeleid, in het bijzonder bij de aanpak van enkelvoudige fietsongevallen. Gemeenten kunnen er tegen kostprijs gebruik van maken.

Lees verder »

Laatste reacties

 • Change is cool. Inzichten uit fietsstimuleringsprojecten
  Dit E-book is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op basis van inzic...

  Geert van Stekelenburg:
  Ik wilde een collega stimuleren om te gaan fietsen, door hem dit interessante rapport ter in- en transpiratie op te stur...

 • Fietsenstalling in de woonomgeving moet vlakbij zijn
  Vooral de locatie van een fietsparkeervoorziening bepaalt of een fietser er gebruik van gaat maken. ...

  Evert Bouws, Fietsersbond:
  Zestig jaar geleden, toen ik als scholier dagelijks naar school fietste, parkeerde ik mijn fiets in een fietsenstalling ...

 • Gratis stallen mag van de Mededingingswet , mits…
  Het gratis maken van een gemeentelijke fietsenstalling stuit op het probleem dat de Mededingingswet ...

  JW Laverman, Fietsersbond Rotterdam & Regio:
  Heel eigenaardig. Een (tot in lengte van jaren?) verlieslatende economische activiteit zal niet door een marktpartij wor...

Alle reacties