Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Nieuws

 • 30-06-2016
  De helft van de Antwerpenaren heeft een eigen fiets, toch is de Velo, een fijnmazig stadsdeelfietsensysteem, een groot succes. Juist de Antwerpenaren gebruiken het deelfietssysteem. Hoe zou zo’n deelfietsensysteem in een Nederlandse stad functioneren? Die vraag kwam begin juni aan de orde tijdens een excursie voor ambtenaren en beleidmakers naar de Scheldestad. 
 • 28-06-2016
  In Groningen is het eerste fietsecoduct in een stedelijk gebied in gebruik genomen. Egels, reeën, hazen, vossen en fietsers maken gezamenlijk gebruik van de oversteek.
 • 28-06-2016
  In sommige stationsstallingen heeft al één op de vijf fietsen een kratje of een mand voorop. Beheerders van de stallingen krijgen er steeds meer problemen mee.

Nieuwsoverzicht

Laatste toevoegingen Kennisbank

 • Bestand
  Antwerpen heeft verschillende fietsdeel- en huurfietssystemen naast elkaar. Voor Nederland is het Antwerpse voorbeeld interessant omdat, anders dan in andere steden met een fietsdeelsysteem, het fietsbezit onder inwoners vrij hoog is (plusminus 50 procent bezit een fiets). Vandaar dat er begin juni 2016 door APPM en The New Drive een excursie naar de stad aan de Schelde werd georganiseerd. Deze notitie doet verslag van de bevindingen.
 • URL
  Ontwerpwijzer fietsverkeer is een bron van kennis voor beleid, ontwerp, inrichting en onderhoud van een toekomstbestendige fietsinfrastructuur. De nieuwe editie van het boek (juni 2016) geeft praktisch handvatten voor zowel ontwerpers als wegbeheerders en beleidsmakers.
 • Rapport
  Signalen over problemen met afwijkende fietsen in stationsstallingen waren voor NS en ProRail aanleiding om samen met CROW-Fietsberaad een onderzoek te starten naar de zogenaamde ‘buitenmodelfietsen’. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van nieuwe beheerstrategieën. Deze publicatie bestaat globaal uit twee delen. In het eerste deel analyseren we de feiten en cijfers. In het tweede deel worden oplossingsrichtingen geschetst.

Meer kennisitems

Tweets

Uitgelicht

Bijeenkomst:
Workshop Capaciteit fietspaden bij VRI's

5 juli 2016

In samenwerking met DTV Consultants organiseert CROW-Fietsberaad een workshop over de capaciteit van fietspaden bij VRI's. Deze workshop is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden.

Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Laatste reacties

 • Het Safety in Numbers effect bestaat echt
  Als het aantal fietsers op de weg toeneemt, neemt het risico op een ongeval of bijna-ongeval voor de...

  Chris Scurbecq, OCMW:
  In Vlaanderen (BE) ziet men een stijging van het aanal fietsers én parallel eraan een stijging van het aantal ong...

 • Rotterdamse Fietspaden ‘metro stijl’
  Een kaart van het Rotterdamse fietsnetwerk in de stijl van de Londense ondergrondse. Het is een idee...

  Jo Verwimp, Groen!:
  Ook in Brussel bestaan bewegwijzerde fietsroutes: zie deze link Onlangs volgde de Waalse stad Namur: zie deze link...

 • Nieuwe versie Ontwerpwijzer fietsverkeer
  De vorige Ontwerpwijzer fietsverkeer verscheen in 2006. In 10 jaar tijd is het nodige gebeurd op het...

  Riet Beukert, particulier:
  Het lijkt op het tegeltje van de nieuwe 'fietsrondweg' waar je langs het centrum mag hobbelen (geen eieren meene...

Alle reacties