Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Nieuws

 • 07-12-2016
  Er zijn kruispunten met verkeerslichten waar je schuin aan de overkant moet zijn en je kunt kiezen: ga ik linksom of rechtsom. Een Fiets-Licht-Informatie-Paneel geeft hoe je er het snelst komt.
 • 05-12-2016
  De data van de Fiets Telweek levert inzicht in het gebruik en knelpunten in het fietsnetwerk van Nederland. Naar aanleiding van die inzichten zijn overheden en andere fietsorganisaties aan de slag gegaan om het fietsnet te verbeteren. 
 • 05-12-2016
  In Holwerd zijn op proef acht busfietskluizen in gebruik genomen die door de reizigers met behulp van een app zijn te reserveren en te openen. 

Nieuwsoverzicht

Laatste toevoegingen Kennisbank

 • Bestand
  De fietsparkeervakken die Utrecht zijn ingericht voor het kort stallen van de fiets, zijn deels een succes. Met name de vakken op de St. Jacobsstraat en Twijnstraat worden intensief gebruikt. Bij de Stadhuisbrug en op delen van de Neude staat de hoeveelheid gestalde fietsen succes in de weg.
 • Tour de Force
  De Tour de Force wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een Nationale Fietsagenda 2020 opgesteld, met daarin onder andere maatregelen om meer ruimte te geven aan de fiets in steden, en een snellere overstap te bevorderen tussen fiets en openbaar vervoer.
 • Tour de Force
  Op 8 december vond voor de tweede keer de maatschappelijke Fietstafel van de Tour de Force plaats. Onderwerp van gesprek was de zojuist verschenen Agenda Fiets 2017-2020, die op een breed draagvlak mag rekenen zo bleek tijdens de bijeenkomst. 

Meer kennisitems

Tweets

Uitgelicht

Geef uw mening over fietsstraten

plaatje
CROW-Fietsberaad heeft In het najaar van 2016 een discussienotitie gepubliceerd over fietsstraten. Om de discussie een beetje op gang te helpen, willen we graag uw mening over een aantal zaken uit de notitie. Klik hier voor een korte enquête.

Lees verder »

Laatste reacties

 • Tour de Force streeft naar 20 procent meer fietskilometers
  De Tour de Force, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organis...

  Roland Haffmans, -:
  Bij "akties" wordt de ANWB meer dan twee keer zo vaak genoemd als de Fietsersbind. Toeval? ...

 • Tour de Force streeft naar 20 procent meer fietskilometers
  De Tour de Force, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organis...

  Etienne Bral, Fietsersbond:
  20 % meer fietskilometers. Hmm er zijn politieke partijen die zeggen: 2025 alle auto's die nog verkocht worden 100 %...

 • Rotterdam introduceert de FLIP
  Er zijn kruispunten met verkeerslichten waar je schuin aan de overkant moet zijn en je kunt kiezen: ...

  Etienne Bral, Fietsersbond:
  Bedankt Roland. De lichten in Den Bosch waren nog versierd met een groen golfje, in R'dam was die verdwenen. Blij...

Alle reacties