Kenniscentrum voor fietsbeleid

Publicación 'Fietsberaad' 7. Continuidad e integración: Las políticas ciclistas de Groninga y otras ciudades europeas con redes ciclistas

Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006

Comparación de las políticas en materia de bicicleta de 5 ciudades holandesas adaptadas al uso de bicicleta (Groninga, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Ámsterdam) y 5 ciudades extranjeras cercanas (Copenhague, Munster, Friburgo, Gante y Odense).

Download file. Click to open link (opens in new window):

Publicación con relatos de diez ciudades para ilustrar cómo ha contribuido la política ciclista a largo plazo a incrementar el uso de la bicicleta. Diez relatos únicos con algunas similitudes que puede servir de ejemplo de las vías que han servido (a largo plazo) para fomentar el uso de la bicicleta.
Los diez relatos urbanos recopilados especifican a grandes rasgos los conceptos de 'sostenibilidad' e 'integración'. Cada ciudad aporta un relato diferente con detalles derivados principalmente de las circunstancias locales. Las similitudes y diferencias entre los diez relatos se analizan en detalle al final de esta publicación.

Article
1994
In het Duitse Münster wordt veel gefietst vanwege het uitgebreide netwerk van fietsroutes en oog voor details, zoals de fietsstraat.
Article
1994
Vooral het milieu-argument leidde in Freiburg tot extra aandacht voor de fiets, met veel kleinschalige voorzieningen.
Article
2004
Tien jaar uitvoering van het Fietsplan Gent: zowel organisatie en infrastructuur als sensibiliseren en stimuleren. [Fietsverkeer - 2004]
Policy memorandum
2004
Beschrijving van het stimuleringsbeleid in Odense in de periode 1999-2003.
Article
Ursula Lehner-Lierz , Fietsverkeer
2005
Achtergronden over het succes van het fietsbeleid in deze Duitse stad.
Article
2005
Uitvoerige beschrijving van het fietsbeleid van de gemeente Zwolle van de laatste decennia, met vooral aandacht voor verklaring van het hoge fietsgebruik. fietsroutes, fietsstroken
Presentation
Cor van der Klaauw , Groningen
2006
Powerpoint presentation on the Groning cycling policy, enriched with clear illustrations.
Policy memorandum
Drs Frans Solleveld , Gemeente Amsterdam
2006
Kritische overdenking van de geschiedenis en de huidige kansen en bedreigingen van Amsterdams fietsbeleid.
Article
2005
Veenendaal, de nieuwe stad die wel een hoog fietsgebruik kent. Verklaringen in de systematische stadsontwikkeling, het fijnmazige netwerk en de hoge kwaliteit van voorzieningen.
Report
J.A. Waagmeester - Goudappel Coffeng , Goudappel Coffeng
2005
Het eerste gemeentelijk fietsstratenplan in Nederland.
Article
Ben Boersma, Sieneke van Alteren , Fietsberaad
2004
Groningen is voor veel andere steden in binnen- en buitenland een voorbeeld wat betreft fietsklimaat en fietsgebruik. Hoe komt het dat beide daar zulke hoge ogen gooien? Het antwoord draait om drie sleutelwoorden: beleid, samenhang en continuïteit.
Article
2005
Detailed description of the bicycle policy of the municipality of Zwolle in the last decade, mainly focusing on the explanation for the high bicycle use. Bicycle routes, bicycle lanes.
Article
2004
Ten years’ implementation of the Ghent Bicycle Plan: both organisation and infrastructure and sensitising and stimulating. [Fietsverkeer - 2004]
Presentation
Cor van der Klaauw , Groningen
2006
Presentation on Groningen bicycles policy, with clear illustrations.
Article
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer 23
2009
Naast Nederland is Denemarken het ‘andere’ fietsland van Europa. En binnen Denemarken worden altijd vooral Kopenhagen en Odense genoemd als dé fietssteden van het noorden. Voorjaar 2009 werd vanuit het Fietsberaad Kopenhagen weer bezocht voor een verkenning van de stad. Maar er waren vooral ook intensieve gesprekken met lokale ambtenaren. Een impressie.
News
2010
Zwolle wil er dit jaar alles aan doen om de positie in de toptien van fietsgemeenten te versterken. De gemeente kondigt daartoe een aantal plannen aan die samen met de provincie worden uitgevoerd.
News
2010
Er wordt steeds meer gefietst in Groningen. Op de veertig belangrijkste fietsroutes in de stad fietsten vorig jaar 230.000 fietsers. Dat is een toename van bijna zeven procent ten opzichte van 2008. En vergeleken met twee jaar eerder een toename van meer dan vijftien procent.
News
2010
Bicycle use continues to grow in Groningen. Last year the forty main bicycle routes in the town were used by 230,000 cyclists. That is an almost seven per cent increase compared to 2008. And an increase of over fifteen per cent compared to the year before that.
Rodrigo Cajas (Recicleta)
30-01-2014 @ 00:33

Hi!

I was reading the "continuous an Integral" document and I was impressed. 

 

Here in my country (Santiago de Chile) many organisations are working together, pushing the authorities (municipal specially)  in order to obtain and implement a new vision about our city development. Bycicle use grows day by day and car use seems to be boundless. But we're moving. Slowly, maybe, but moving.

By the way, I'm quite sure that we're doing things very well as a country (old policies are stucking), and soon we'll see lights.

As a volunteer of Recicleta, i was wondering, if you don't mind: is there a Spanish version of this document? If there isnt: do you mind if I translate it? (im a translation student) Only for sharing.

 

Hugs and regards froim Chile!!

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: