Kenniscentrum voor fietsbeleid

Werknemers in Twente vaker op de fiets

21-03-2013

Onderzoek van Twente Mobiel naar slim werken en slim reizen onder haar convenantpartners laat zien dat het reisgedrag van werknemers de afgelopen jaren is veranderd. Werknemers zijn meer gaan thuiswerken, reizen minder vaak in de ochtendspits, gaan vaker op de fiets en hebben in circa twee jaar tijd 5,3% minder autokilometers in de spits gereden.

Het aantal autokilometers onder de werknemers van de convenantpartners in de spits is afgenomen met 5,3%. Dit komt door veranderingen in werklocatie, reistijden en type vervoersmiddel. Zo is het aantal mensen dat wel eens thuiswerkt is gestegen van 20% naar 29%. Er wordt vaker op een andere locatie gewerkt. Dit is tegenwoordig 23% en was 18%.
Respondenten die meededen aan het onderzoek zijn minder vaak in de ochtendspits naar hun werk gaan reizen. Dit is met 2% afgenomen. In het woon-werkverkeer haalt de (elektrische) fiets de auto in: 41% gaat met de auto en 44% pakt de fiets om naar het werk te reizen. Het aantal mensen dat op de elektrische fiets naar het werk gaat is met 7% hoog. De werknemers zijn minder trouw geworden aan één vervoersmiddel. Ze kiezen vaker het meest geschikte vervoer, afhankelijk van reis en omstandigheden. Het aantal keuzereizigers is daarmee toegenomen.
Twente Mobiel telt momenteel 52 convenantpartners, dat zijn veelal (middel)grote bedrijven en overheden. Om te onderzoeken in hoeverre dit doel is bereikt, heeft Twente Mobiel twee onderzoeken (nul- en tussenmeting) uitgevoerd. Door beide metingen met elkaar te vergelijken zijn veranderingen in reisgedrag vastgesteld.

Peter H. Smit (Rover)
03-04-2013 @ 22:58

Uit deze beschrijving kan ik niet zien of er iets is gedaan om het fietsen te bevorderen.  Hoe zijn de deelnemers geselecteerd?  Wat houdt het convenant in?

Als dit de algemene trend is in Twente, heeft een project als file-mijden in Nijmegen dan nog zin?  Misschien neemt het autogebruik in de spits af ook al doe je niets.

Komt er nog een tweede meting?  Bijft dit effect?  Zakt het in bij vorst en komt het dan vanzelf weer terug als de vorst uit de grond is, of moet het even aangewakkerd worden?

Post a comment

Only registered users may post a reaction. Please enter your e-mail address to verify your registration

E-mail: